Судяҳо набояд ба саҳлангорӣ, бемасъулиятӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ роҳ диҳанд.
Эмомалӣ Раҳмон
Дар бораи Марказ
-----
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ
Консепсия ва барномаҳои давлатӣ
Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Корҳои илмӣ ва таҳлилӣ
Маҷаллаи "Қонунгузорӣ"
Ҳамкорӣ
Сафарҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ
Китобхона
Шарикон
Табаров Фаридун Давлаталиевич

1. К вопросу об общей характеристики правосубъектности государственного предприятия // Научно–аналитический журнал Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан «Законодательство» №3, 2012 (с.57–61).

 
2. К вопросу о содержании правосубъектности государственных предприятий по законодательству Республики Таджикистан // Мачаллаи илмии Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 3/2 Душанбе: «Сино», 2012 (с.88-94).
 
3. Доир ба масъалаҳои мафҳум ва аломатҳои корхонаҳои давлатӣ // Маҷаллаи илмӣ–таҳлилии Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон«Қонунгузорӣ» №3(11), 2013 (с.52–57).
 
4. К вопросу о правовом режиме имущества унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения по законодательству Республики Таджикистан // Маҷаллаи илмии Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 3/3 (136) Душанбе: «Сино», 2014  (с.134–138).
 
5. К вопросу о правовом режиме имущества казенного предприятия, основанного на праве оперативного управления по законодательству Республики Таджикистан // Вестник Российско-Таджикский (славянский) университет №1(44–2014) с.73-79
 
6. Тафсири Конуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи хуқуқии шахрвандони хориҷй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (модаҳои 5, 8, 13, 14, 23, 29). //Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносй, профессор Раҳимов Маҳмад Забирович -Душанбе, 2012, «Шаҳрпар» С—135.
 
7. Доир ба баъзе масьалаҳои иҷроиши Конвенсияи Оттава дар бораи манъи истифодабарии минаҳо зидди пиёдагардон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Масоили назриявй ва амалии хуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. (Маводи конфронси илмй-амалй бахшида ба 62-юмин солгарди қабули Эъломияи хуқуқи башар. Душанбе. Виза-принт, 2011 192с. (с. 178-184).
 
8. Некоторые вопросы создания и деятельности Содружества Независимых Государств как международной региональной организации // Научно-аналитический журнал Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан «Законодательство» №4, 2011 (с.32-38).
 
9. Ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид дар давраи 20 соли истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Маводҳои конференсияи илмӣ–амалӣ ҷумҳуриявӣ дар мавзўи: «20– солагии аъзошавии  Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони Милали Муттаҳид» / зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор РаҳимовМ.З. – Душанбе : «2 март», 2013 (с.94–106)