Пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти кишвар ба суботу оромии ҷомеа ва таъмини волоияти қонун вобастагии бевосита дорад.
Эмомалӣ Раҳмон
Дар бораи Марказ
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ
Консепсия ва барномаҳои давлатӣ
Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Корҳои илмӣ ва таҳлилӣ
Маҷаллаи "Қонунгузорӣ"
Ҳамкорӣ
Сафарҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ
Китобхона
Шарикон
 
 
Табаров Фаридун Давлаталиевич

1. К вопросу об общей характеристики правосубъектности государственного предприятия // Научно–аналитический журнал Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан «Законодательство» №3, 2012 (с.57–61).

 
2. К вопросу о содержании правосубъектности государственных предприятий по законодательству Республики Таджикистан // Мачаллаи илмии Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 3/2 Душанбе: «Сино», 2012 (с.88-94).
 
3. Доир ба масъалаҳои мафҳум ва аломатҳои корхонаҳои давлатӣ // Маҷаллаи илмӣ–таҳлилии Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон«Қонунгузорӣ» №3(11), 2013 (с.52–57).
 
4. К вопросу о правовом режиме имущества унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения по законодательству Республики Таджикистан // Маҷаллаи илмии Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 3/3 (136) Душанбе: «Сино», 2014  (с.134–138).
 
5. К вопросу о правовом режиме имущества казенного предприятия, основанного на праве оперативного управления по законодательству Республики Таджикистан // Вестник Российско-Таджикский (славянский) университет №1(44–2014) с.73-79
 
6. Тафсири Конуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи хуқуқии шахрвандони хориҷй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (модаҳои 5, 8, 13, 14, 23, 29). //Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносй, профессор Раҳимов Маҳмад Забирович -Душанбе, 2012, «Шаҳрпар» С—135.
 
7. Доир ба баъзе масьалаҳои иҷроиши Конвенсияи Оттава дар бораи манъи истифодабарии минаҳо зидди пиёдагардон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Масоили назриявй ва амалии хуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. (Маводи конфронси илмй-амалй бахшида ба 62-юмин солгарди қабули Эъломияи хуқуқи башар. Душанбе. Виза-принт, 2011 192с. (с. 178-184).
 
8. Некоторые вопросы создания и деятельности Содружества Независимых Государств как международной региональной организации // Научно-аналитический журнал Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан «Законодательство» №4, 2011 (с.32-38).
 
9. Ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид дар давраи 20 соли истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Маводҳои конференсияи илмӣ–амалӣ ҷумҳуриявӣ дар мавзўи: «20– солагии аъзошавии  Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони Милали Муттаҳид» / зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор РаҳимовМ.З. – Душанбе : «2 март», 2013 (с.94–106)