Рушди устувори сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвар аз заминаҳои мустаҳками меъёрии ҳуқуқӣ вобаста аст.
Эмомалӣ Раҳмон
Дар бораи Марказ
САНАДҲОИ ҲУҚУҚИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ
КОНСЕПСИЯ ВА БАРНОМАҲОИ ДАВЛАТӢ
Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Корҳои илмӣ ва таҳлилӣ
Маҷаллаи "Қонунгузорӣ"
Ҳамкорӣ
Сафарҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ
Китобхона
Шарикон
  
    
 
   
Раҳимзода Маҳмад Забир

РӮЙХАТИ
Корҳои илмӣ-тадқиқотии
РАҲИМЗОДА МАҲМАД ЗАБИР

 МОНОГРАФИЯ,  КИТОБҲОИ ДАРСӢ  ВА  ТАФСИРҲО

1.Таъмини сифат талаби замон. Душанбе: « Ирфон», 1988. 80 саҳ.

2.Исполнение хозяйственных обязательств: (Встречное исполнение): Душанбе. ТГУ, 1990, 126с.

3. Асосҳои давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарси барои синфи 9,  Душанбе: «Маориф”, 1995, 192саҳ. (ҳаммуаллиф)

4. Луғат – маълумотномаи ҳуқуқии соҳибкор. Душанбе, 1997. 172 саҳ. (ҳаммуаллиф)

5. Правовые проблемы достижения конечного результата предпринимательской деятельности. Душанбе: «Сино», 1998, -176 с.

6. Ҳуқуқи гражданӣ. қисми 1. Китоби дарсӣ, Душанб:” Ирфон”. 2002, 90 саҳ. (ҳаммуаллиф).

7. Ҳуқуқи соҳибкорӣ. қисми 1. Душанбе: “Деваштич”. 2002, 253саҳ.

8. Основы новейшей государственности. Бунёди давлатдории навин. (Бо забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ).  М.: Радуница, 2002, 416с (ҳаммуаллиф). 

9. Гендерное измерение земельного законодательства, политики и налогообложения в Таджикистане: Анализ. Проблемы. Пути решения. Рекомендации Душанбе, 2002, 96 саҳ. (ҳаммуаллиф).

10. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хоҷагиҳои деҳқонӣ» (фермерӣ). Душанбе: Деваштич, 2003, 108 саҳ (ҳаммуаллиф). 

11. Анализ коммерческого законодательства Республики Таджикистан. Душанбе, 2003, 578 саҳ (ҳаммуаллиф). 

12. Ҳуқуқи гражданӣ. қисми 2. Китоби дарсӣ. Душанбе:»Амри – илм», 2003. - 500саҳ. (ҳаммуаллиф).

13. Танзими ҳуқуқии фаъолияти  судҳои ҳакамӣ. Душанбе, 2004, 120 саҳ. (ҳаммуаллиф).

14. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ. Душанбе: «Эр граф», 2004, 600, саҳ. (ҳаммуаллиф).

15. Ҳуқуқи соҳибкорӣ. Китоби дарсӣ. Душанбе: “Деваштич” 2005.- 408 саҳ.

16. Асосҳои давлат ва ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ барои синфи 8, Душанбе, «Маориф ва фарҳанг», 2006, 200 саҳ.      (ҳаммуаллиф).

17. Ҳуқуқи гражданӣ қисми 1,Китоби дарсӣ, Душанбе, «Маориф ва фарҳанг», 2006, 400 саҳ. (ҳаммуаллиф).

18. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 2, Китоби дарсӣ, Душанбе, “Эр-граф”,2007, 401 саҳ. (ҳаммуаллиф).

19. Ҳуқуқи соҳибкорӣ (маълумоти мухтасар).  Душанбе.: «Деваштич» 2007, 156 саҳ.

20. Арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ: ташаккул ва инкишофи он. Душанбе, “Деваштич”, 2007 , 156 саҳ.(ҳаммуаллиф). 

21. Конечный результат предпринимательской деятельности; теория и правовое регулирование, Душанбе.:  2007, “Деваштич”, 294 саҳ.

22. Асосҳои давлат ва ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ  барои синфи 9, Душанбе, «Офсет», 2009, 256 саҳ (ҳаммуаллиф).

23. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ . Душанбе.:” Эр-граф”, 2009, 620 саҳ (ҳаммуаллиф).

24. Общество, государство и право. Душанбе, 2009, 245 стр ( в соавторстве).

25. Тафсири илмию оммавии Конститутсияи (сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе.: “Шарқи озад”, 2010, 520 саҳ (ҳаммуаллиф).

26. Тафсири қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар  бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)”.  Душанбе:”Шуҷоиён”, 2010.- 128саҳ.

27. Идоракунии сектори нерӯӣ барқ дар Тоҷикистон: таҳлили институтсионалӣ ва амалӣ. Управление сектором электроэнергетики в Таджикистане: институциональный и практичесий анализ. Душанбе, 2010.-318с (Ба забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ).

28. Танзими ҳуқуқии фаъолияти Арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ. Душанбе: 2010.-168 саҳ (ҳаммуаллиф).

29. Тафсири қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи рақобат ва маҳдудкунии фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол”. Душанбе.: “Шуҷоиён”, 2011,184 саҳ (ҳаммуалиф). 

30. Техникаи қонунгузорӣ. Душанбе. :” Шуҷоиён”.-2011.- 200 саҳ (ҳаммуаллиф).

31. Тафсири  қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон.” Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”. Душанбе. : “ Империал- Групп», 2011.-132саҳ(ҳаммуаллиф).

32. Маҷмӯаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ доир ба фаъолиятӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе.:” Шарқи озод”, 2011, 319 саҳ (ҳаммуаллиф).

33. Тафсири Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мурофиаи судии иқтисодӣ. Душанбе.”Шуҷоиён”, 2011(ҳаммуалиф).

34.Тафсири қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ”Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”. Нашри  дуввум. Душанбе. : “ Империал- Групп», 2012.-132 саҳ (ҳаммуаллиф).
 
35. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Республики Таджикистан. / Под. ред.профессора М.З.Рахимова.- Душанбе, 2012, 573с.
 
36. Консепсияипешгӯи инкишофи қонунгузории ТоҷикистонБарномаҳои татбиқи консепсияи пешгӯии инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бароисолҳои 2012 2015. Душанбе.: “ Матбааи ДМТ” 2012- 124саҳ.(ҳаммуаллиф).
 
37. Санадҳои ҳуқуқӣ доир ба ҷараёни фаъолияти касбӣ дар Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе.: “Эр-граф” , 2012-80 саҳ.
 
38. Тафсири қисми 3 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе.: “Эр-граф”, 2013, 303 саҳ.
 
39.Тафсири Кодекси мурофиавии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон. (Нашри дуввум). Душанбе“Эр- граф”, 2013, 503 саҳ.
 
40. Асосҳои давлат ва ҳуқуқ китоби дарси барои синфи 8 Душанбе 2014 сол (ҳаммуаллиф).
 
41. Истилоҳоти соҳаи сохтори давлатӣ, мақомоти судӣ ва ҳифзи ҳуқуқ дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе  “Азия - принт”  соли 2014,  170 саҳ. (ҳаммуаллиф)
 
42. Ислоҳоти соҳаи меҳнат, ҳифзи иҷтимоӣ, тандурустӣ, фарҳанг, илму маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, «Бухоро», 2014, 155 саҳ. (ҳаммуаллиф)
 
43.  Вазъи  ҳуқуқии бедарак  гумшудагон  тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, 2014, 170 саҳ, (ҳаммуаллиф).
 
44. Правовой статус без вести пропавших по законодательству Республики Таджикистан, Душанбе, 2014, 130 стр. (в соавторстве).
 
45. Legal status of missing persons under the legislation of the Repablic of Tajikistan,  Dushanbe,  2014, 130 p.
 
46. Асосҳои давлат ва ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон китоби дарсӣ барои синфи  9  Душанбе 2014, 289 саҳ. (ҳаммуаллиф)
 
47. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёри - ҳуқуқӣ» Душанбе 2014, 287 саҳ. (ҳаммуаллиф)
 
48. Луғати русӣ – тоҷикии  истилоҳоти ҳуқуқ , Душанбе 2014, 371 саҳ.
 
49. Избранные труды по гражданскому и предпринимательскому праву. Душанбе 2014 , 630 стр.

50. Истилоҳоти соҳаи молия, андоз, гумрук ва фаъолияти бонкӣ дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2014, 274 саҳ. 

Корҳои илмӣ ва илмӣ оммавӣ

51. Влияние просрочки кредитора на встречное исполнение должника. /Теория и практика борьбы с правонарушениями.- Душанбе,1980. - Вып.1.С.90-98

52. Корреспондирование встречных обязанностей в договоре./ Теория и практика борьбы с правонарушениями. - Душанбе, 1981. - Вып. 2, С.74-83

53. К вопросу о встречном выполнении хозяйственных обязательств. /Правовое регулирование отношение в народном хозяйстве в свете решений ХХVI съезда КПСС и майского 1982г. Пленума ЦК КПСС:  Науч.-практ. -конф, 21-22 окт 1982г: (Тез. Докл.).- Ташкент, 1982.С.69-71 

54. Соотношение встречных прав и обязанностей. / Тадж.гос. Ун-тет им. В.И.Ленина.-Душанбе. 1984. – Рук. деп. В Таджик НИИНТИ от 20 февр. 1984г, № 14, 11 с.

55. Возмездность и эквивалентность и вопросы обеспечения исполнения обязательств.  /Укрепление социалистической законности и совершенствование законодательства. - Душанбе, 1984. С.86-95

56. Совершенствование законодательства о защите хозяйственных прав./ Укрепление социалистической законности и совершенствование законодательства. - Душанбе, 1984. С.133-140 (в соавторстве).

57. Солидарность интересов сторон при встречном исполнении хозяйственных обязательств.  /Правовые проблемы совершенствования хозяйственного механизма: опыт и перспектива: Науч – практ - конф 4-5 дек 1984: (Тез. докл.). - Ташкент, 1984. С.67-69

58. Дисциплина встречного исполнения. /Правовое обеспечение договорной и трудовой дисциплины: Науч – конф, 7 дек 1984 г: (Тез. докл). – Вильнюс, 1984. С.123-127

59.Некоторые вопросы взаимного сотрудничества сторон при встречном исполнении . /Материалы республиканской научно-теоритической конференции молодых ученых и специалистов, посвященной 60-летию образования Таджикской ССР и Компартии Таджикистан. -Душанбе, 1985 ,С.143-145

60. Встречное исполнение в гражданско-правовом договорном обязательстве между социалистическими предприятиями. Автореф. дис., канд.юрид.наук. -  М., 1985. 24 с.

61. Активность и инициатива сторон при встречном исполнении.  /Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов, посвященная 60-летию образования Ленинского комсомола Таджикской ССР. (Тез. Док.)-Душанбе: Дониш, 1985.С.105-106.

62. Некоторые вопросы отказа от принятия предмета исполнения.  /Тадж.Гос.Ун им.В.И.Ленина. -Душанбе, 1986. -  Рук. деп. В Таджик НИИНТИ 06.05.86, № 27.10 с.

63. Дисциплина исполнения хозяйственных договоров. /Тезисы Всесоюзного совещания-семинара молодых ученых. «Гражданское право и защита имущественных интересов граждан и организаций». 24-26 сент. 1986 г. -  Алма-Ата, 1986.с.115-116

64.Рецензия на кн.Гандилова Т.М. «Хозрасчет в капитальном строительстве».М.:Наука, 1986 224с;Черноморец А.Е. «Хозрасчет в капитальном строительстве на основе межхозяйственной кооперации» - Красноярск, 1985-204с. Изв АН Тадж ССР. 1987. №3.С.77-79

65.Совершенствование договорных отношений в целях обеспечения высокого качества сельхозпродукции. /Экономико-правовые проблемы агропромышленного комплекса: Тез. докл. науч. – практ. Конф.  – Душанбе, 1987, С.88-89

66.Правовые вопросы регулирования качества выпускаемой продукции. /Тезисы докладов республиканской научно-практической  конференции молодых ученых специалистов: Секция: история, право  - Душанбе, 1987.С.117 

67.Некоторые вопросы исполнения хозяйственных обязательств в свете решений ХХУII съезда КПСС.  /Государственно-правовое строительство Таджикской ССР на современной этапе -Душанбе,  1987. С.134-139

68. Исследование принципов советского гражданского права.  /Государственно-правовое строительство Таджикской ССР на современном этапе (отв.ред.Б.И.Искандаров, С.А.Раджабов)-Душанбе, 1987. С.198-200. (Ойгензихт В.А., Усмонов О.У.)

69.Совершенствование регулирования исполнения хозяйственных договоров как одно из средств достижения конечного результата.  /Правовые проблемы развития экономической самостоятельности предприятий (объединений) в новых условиях хозяйствования : Тез.докл. респ. науч. –практ. конф. -  Уфа, 1988. – ч.2.С.42-44

70.Формы исполнения хозяйственных обязательств. / Проблемы совершенствования правового регулирования, хозяйственных отношений в свете решений XXVII съезда КПСС: Межвуз. сб. науч. ст - Куйбышев, 1988.С.90-97

71. Перестройка договорных связей хозяйственного механизма. / Формирование экономического мышление и интенсификации экономики: сб. материалов респ. науч. – практ. конф посвящ. 70-летию Окт.соц. революции-Душанбе, 1988. С.15-20

72.Совершенствование правового обеспечения качества строительства. / Республиканская научно-практическая конференция «Совершенствование управления экономических и правовых основ деятельности предприятий в условиях перестройки», 10-11 нояб 1988г.; Тез. докл и выступ. - Ташкент, 1988. С.120-121

73. Качество строительных работ (правовые вопросы). / Совершенствование законодательства и практика его применения в Таджикской ССР: сб. науч.тр. / Тадж. Гос. Ун-т им. В.И.Ленин - Душанбе, 1989.С.27-32

74. Сочетание интересов в хозяйственных отношениях кооперативов./ Сборник трудов республиканской научно-практической конференции молодых специалистов.12-14 апр 1989г: секция обществ. наук: Тез. докл. - Душанбе, 1989.С.134-136

75. Проблемы агропромышленного комплекса. / Правоведение. 1989. -  №1. С.98-100

76.Роль прокуратуры в укреплении законности в хозяйственной деятельности.  Совершенствование законодательства и практики его применения в Таджикской ССР. сб. науч.тр. / Тадж. Гос. Ун-т им. В.И.Ленин - Душанбе, 1989. С.153-159. (в соавторстве).

77. Правовые гарантии обеспечения удовлетворения потребностей и интересов граждан в доброкачественных товарах. / Обеспечение реализации конституционных прав и обязанностей в условиях перестройки. межведомств. тем. сб.науч. тр. -/Омск. гос. ун-т - Омск. 1990. С.140-145

78. Достижение конечного результата и правовые вопросы качества. / Проблемы осуществления правовой реформы: тез. межвуз. науч – практ. конф. - Тюмень, 1990. С.70-72

79. Актуальные проблемы подготовки юридических кадров в современных условиях. / Сборник материалов республиканской научно-практической конференции «Проблемы кадровой работы органов прокуратуры Таджикистана в условиях формирования правового государства и демократизации общества». - Душанбе, 1990. С. 70-83

80. Встречное удовлетворение в хозяйственных обязательствах. / Изв АН РТ. Сер.: Философия и правоведения. – 1991. -  № 1.С.10-16

81.Правовое обеспечение рыночных отношений. /Тезисы докладов апрельской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава, посвещеной 121 годовщине со дня рождения В.И.Ленина -Душанбе, 1991.С.58-60( в соавторстве).

82. Право и свобода предпринимательской деятельности.  /Тезисы докладов апрельской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава.-Душанбе, 1992. С.96-97

83. Конечный результат как реализация цели предпринимательской деятельности. / Государственная власть и защита прав личности в Республике Таджикистан: История и современность: сб. науч. тр. - Душанбе, 1992.С.155-165

84. К вопросу о правовом регулировании рыночной конкуренции. /Тезисы докладов апрельской научно-теоритической конференции профессорско-преподавательского состава. Душанбе, 1993.С.100 

85. Правовое содержание конечного результата предпринимательской деятельности . / Вестник  Тадж. гос, унв. Сер: История. Юриспруденции, 1993.С.133-138

86. Биржевые сделки и их виды.  /Тезисы докладов апрельской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава. Сер.  Обществ. наук. -  Душанбе, 1994.С.31-34

87. К вопросу правового регулирования недобросовестной конкуренции. / Вестник ТГУ.1995, №1.с.44-49

88. Закон «О предприятиях» и свобода договора .  /Законность-основа правового государства:  материалы науч. – практ. конф. посвящ. памяти Н.Х.Хувайдуллоева . - Душанбе, 5 мая 1994. – Душанбе, 1995.С.33-34

89. Договор как средство достижения конечного результата. /Власть. Управление. Правопорядок: сб. науч. ст. – Душанбе, 1995. – Вып.1. С.45-52

90. Конкуренция как  средство достижения конечных результатов предпринимательской деятельности . / Изв АН РТ. Сер: Философия и правоведение.-  1995. №3.С.35-47

91. Конституционные основы прав и свобод на занятие предпринимательской деятельностью. / Конституционное развитие Таджикистана и США: Материалы междунар науч. семинара, Душанбе –Ура-тюбе, 20-24 июня 1995 г.-Душанбе, 1996. С.88-93

92. Правовая инициатива, как средство достижения конечного результата / Государство и право. -Душанбе, 1996. -  №1.С.62-71

93. К вопросу надлежащего исполнения предпринимательских договоров. Проблемы укрепления законности и правопорядка в Таджикистане: /Материалы науч-практ конф, посвящ 21-ой годовщине со дня образования Прокуратуры РТ.-Душанбе, 1996.С.47-49

94.Проблемы свободы предпринимательской деятельности в законодательстве Республики Таджикистан. /Таджикистан на пути к правовому государству. - Душанбе, 1996.С.81-92

95. Позитивные экономико-правовые стимулы достижения конечного результата предпринимательской деятельности. / Гос-во и право.  - Душанбе, 1997, -  №2-3.С.43-52

96. Надлежащее исполнение как средство достижения конечного результата предпринимательской деятельности./ Правовые проблемы стабилизации общественно-политической и экономической обстановки в Таджикистане. / Изв.АН Респ. Таджикистана. Сер. Философия и правоведение.-1997. - №1. С.38-50

97. Риск как средство достижения конечного результата предпринимательской деятельности./ Правовые проблемы стабилизации общественно-политической и экономической обстановки в Таджикистане. / Изв.АН Респ. Таджикистана. Сер. Философия и правоведение.-1997. - №1. С.38-50

98. Танзими ҳуқуқии фаъолияти шаклҳои ташкили-ҳуқуқии корхонаҳои кишоварзӣ.  /Проблемы устойчивого развития сельского хозяйста Таджикистана –Душанбе, 1997,- С.47-49

99. Право на риск в предпринимательской деятельности. /Материалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 50-летию ТГНУ.  - Душанбе, 1998, -С.201

100. Ответственность предпринимателя за нарушение договорнных обязательств.  /Вестник Высшего Экономического Суда Республики Таджикистана.-1999. -  №3,  С.52-70

101. Причины влияющие на достижение конечнего результата предпринимательской деятельности. / Государство и право. Душанбе,  2000. - №1,  С. 49-51

102. Правовые проблемы достижения конечного результата предпринимательской деятельности. / Автореф. дис. д-ра юрид. наук.-Душанбе, 2000, 41 с.

103. Некоторые проблемы ответственности субъектов предпринимательской деятельности.  / Государство и право. - Душанбе, 2000. -  №1, С.56-68

104.Правовые проблемы достижения конечнего результата предпринимательской деятельности. Дис д-ра юрид. наук. Душанбе, 2000,  354с.

105. Роль договора в регулировании предпринимательских отношений.  /Актуальные проблемы развития законодательства РТ: История и современность. -  Душанбе, 2001, С.120-138

106. Эҷоди Қонун дурандеши мехоҳад.  / Маром ва мақоми намоянда,  Душанбе,  2001. – Саҳ.120-138.

107. Правовое обеспечение рыночных отношений в Республике Таджикистан. /Материалы республиканской научно-практической конференции на тему: «XVI сессия Верховного Совета Республики Таджикистан и развитие государственности» - Душанбе, 2002, С.84-90

108. Вопросы правового обеспечения достижения результата коммерческой деятельности.  /Материалы республиканской научно-практической конференции на тему: «XVI сесия Верховного Совета Республики Таджикистан и развитие государственности» . - Душанбе, 2002, С.91-94

109. Доир ба мафҳум ва баъзе масъалаҳои иҷрои шартномаҳои иқтисодии хориҷӣ. / Актуальные проблемы развития законодательства Республики Таджикистан: История и современность. Душанбе, 2003, Вып-3 . С.104-112

110. Предпринимательский риск. /Материалы международной научно-теоретической конференции, посвященной памяти В.Р. Ойгензихта «коммерческое законодательство Республики Таджикистан: становление и развитие» Душанбе 2004, 98-104с.

111. Доир ба намуд, мафҳум ва  танзими  ҳуқуқии  фаъолияти  биржаҳо. / Актуальные проблемы развития законодательства Республики Таджикистан: История и современность Выпуск 4. – Душанбе, 2004, 114-124с.

112. Асосҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти соҳибкорӣ ва иқтисоди бозорӣ. / Актуальные проблемы развития законодательства Республики Таджикистан: История и современность Вып. 5.- Душанбе, 2005, 100-110с.

113.Таҷассуми ҳуқуқ дар дарки ҷавҳари он аст./ Дар коргоҳи қонун, Душанбе ,2005, 164-173с.

114. Проблемы правового обеспечения деятельности третейского суда и международного коммерческого арбитражна в Республике Таджикистан. / Вестник экономического суда Республики Таджикистан, 2006, №2,  177-186с.

115. Фаъолияти бонкӣ ва танзими ҳуқуқии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон . Актуальные проблемы государства и права, -Душанбе, 2006, 153-165с.

116. Проблемы правового обеспечения деятельности третейского суда и международного коммерческого арбитражного суда в Республике Таджикистан. /  Третейский суд, Москва,  2006, №5(47),  177-186с.

117. К вопросу правового обеспечения деятельности Третейского суда и международного коммерческого арбитража в Республике Таджикистан. / Третейский суд, Москва, 2006, №5,  90-95 с.

118. Доир ба баъзе масъалаҳои алоқамандии одоби соҳибкор ва коррупсия. Асноди конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ (26 январи соли 2007). Мубориза бар зидди коррупсия тақозои замон. – Душанбе, 2007, саҳ.  5-9.

119. Доир ба баъзе масъалаҳои забони қонун. / Давлат ва ҳуқуқ,  2008,  №1. Саҳ.62- 72.

120. Имущественная ответственность государства за причинённый предпринимателям вред.  /Вестник Высшего экономического суда Республики Таджикистан. 2009, №1, стр.86 -102.

121. Вопросы устранения противоречий законодательства в решениях  Конституционного суда Республики Таджикистан.  /Вестник Конституционного суда  Республики Таджикистан. 2010, №4. Стр. 174-182.

122. К вопросу об ответственности за вред, причиненный государственными органами и их должностными лицами. /Проблемы развития гражданского законодательства Республики Таджикистан.  Душанбе, «Ирфон», 2009,  саҳ.33-46.

123. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва проблемаҳои қонунгузории амалкунанда доир ба руёнидани товони зараре, ки дар натиҷаи фаъолияти ғайриқонунии мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо ба шахс расонида шудааст. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (Сарқонун): назария ва амалияи татбиқи он. Душанбе, “ Шуҷоиён” , 2009, саҳ. 35 -49.

124. К вопросу о соотношении прав и обязанностей при встречном исполнении обязательств. / 10 – лет Гажданскому кодексу Республики Таджикистан. Душанбе, «Ирфон», 2010, с.54- 66.  

125. Сифати қонун ҳамчун омили баланд бардоштани самаранокии он. /Забон ва сифати қонун. Душанбе:”Шуҷоиён”, 2010, саҳ.13-24.

126. Одоби соҳибкорӣ ва коррупсия. / Қонунгузорӣ, 2011,  №2, саҳ.27-32.

127. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ”Дар бораи рақобат ва маҳдудкунии фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол”. / Қонунгузорӣ, № 2, 113-137 (ҳаммуаллиф).

128. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлолият: инкишоф ва проблемаҳо. / Қонунгузорӣ,  2011,  №3,  саҳ.4-12.

129. Тафсири Қонуни  Ҷумҳурии Тоҷикистон” Дар бораи рақобат ва маҳдудкунии фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол”.  / Қонунгузорӣ,  №3, 108-137(ҳаммуаллиф).

130. Рецензия на монографию Бободжанова И. Х. “Право на жизнь как юридическая квинтэссенция витальных возможностей человека”. Душанбе ,” Ёл ”, 2010,  440с.  /  Законодательство, 2011, №3, Стр.138-141.

131. Вопросы устранения противоречий законодательства в решениях  Конституционного суда  Республики Таджикистан. / Конституционное  правосудие. Ереван, 2011 с. 176-184.

132. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”. / Қонунгузорӣ, 2011, №4,Саҳ. 111- 141.

133. Баромад дар  мизи мудаввар доир ба мавзӯӣ «Ҳуқуқи корпоративӣ: назария, қонунгузорӣ ва таҷриба»/ Қонунгузорӣ, 2011,№4,саҳ. 151.
 
134. Приветственное слово в кн: Предварительное расследование в уголовном процессе стран Центральной Азии: между инквизационной и состязательной моделью.( на русском и немецком языке). Берлин. 2011.С. 9- 19.
 
135. Масъулияти падару модар ва шахсони онҳоро ивазкунанда барои таълиму тарбияи фарзанд. /Қонунгузорӣ, 2012, №1, саҳ. 39-47.
 
136. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»./ Қонунгузорӣ, 2012, №1,Саҳ.89-103.
 
137. Рецензия на монографию Гафурова А. Д. «Формирование и развитие финансового права развивающихся стран (на примере Исламской Республики  Афганистан, Исламской Республики Иран и Республики Таджикистан» Душанбе ТНУ. Изд. «Сино»- 2012. / Законодательство, 2012, №2, С.118-120.
 
138. Инкишофи  қонунгузорӣ оид ба прокуратура дар даврони истиқлолият. / Қонуният, 2012, №3, саҳ.26-29.
 
139. Развитие законодательства Республики Таджикистан в период независимости  / Законодательство, 2012, №2-С. 4- 13.
 
140. Предисловие к Комментарию к Гражданскому процессуальному кодексу Республики Таджикистан, 2012-с.20.
 
141. Глава 1. Основные положения (ст.1-15)./ Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Республики Таджикистан, 2012.-с22-43.
 
142. Глава 24. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц и государственных служащих. /Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Республики Таджикистан, 2012.-с.344-353.
 
143. Глава 26.Производства по делам об оспаривании решений органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об  административных правонарушениях. / Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Республики Таджикистан, 2012.-с.358- 364.
 
144. Глава 34. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордарным ценным бумагам (вызывное производство). / Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Республики Таджикистан, 2012.-с410-417.
 
145. Иҷлосияи 16 Шӯроӣ Олӣ ва инкишофи қонунгузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. / Симпозиуми ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Нақши  таърихии Иҷлосияи  16 Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими давлатдории тоҷикон» (маҷмӯаи мақолаҳо),-Душанбе: Эр-граф, 2012. Саҳ.57-65.
 
146. Проблемаҳои қонунгузории  бонкӣ  ва дигар  ташкилотҳои молиявӣ. /Қонунгузорӣ, 2012, №3, саҳ. 151.
 
147. Инкишофи қонунгузории тиҷоратии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият. / Маводҳои конфронси  байналмилалӣ «Нақши Иҷлосияи  16 Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар инкишофи қонунгузории миллӣ дар соҳаи ҳуқуқи тиҷоратӣ». Тоҷикистон, вилояти Суғд ш. Қайроққум  29 сентябри соли 2012. Саҳ. 13-17.
 
148. Развитие коммерческого законодательства Республики Таджикистан в период независимости. / Материалы международной конференции «ХVI- Сессия Верховного Совета Республики Таджикистан и дальнейшее развитие национального законодательства в области коммерческого права».  29 сентября 2012 года. С.57- 59.
 
149. Защита экономических прав граждан по законодательству Республики Таджикистан./ Семинари  АвруОсёгӣ оид ба ҳуқуқи римӣ. Душанбе, 14-15 октябри соли 2011, саҳ.105-111
 
150. Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, қисми 3
 
151. Право на жизнь: достаточно ли исследована и законодательно обеспечена эта проблема? Рецензия на монографию Бабаджанова И. Х. «Право на жизнь как юридическая квинтэссенция витальных возможностей человека». / Юридическая наука: история и современность. Санкт-Петербург, 2012. С.196-200
 
152. Қонунгузории соҳибкорӣ: инкишоф ва проблемаҳо./ Қонунгузорӣ, 2013, №1(9). Саҳ. 31-41.
 
153. Тафсири Кодекси граждании Тоҷикистон, қисми  3./ Қонунгузорӣ, 2013, № 2. (10). Саҳ.121- 143.
 
154. Сравнительное исследование международного права и национального законодательства о правовом статусе лиц, пропавших без вести и их семей./ Законодательство, 2013, №3(11). Стр. 66-68.
 
155. Развитие законодательства Республики Таджикистан в период независимости./ Журнал Российское право. 8.02.2013., №2(194) 2013.-с. 102-109.
 
156.  Мушкилоти таъминоти ҳуқуқии истифодабарии об ва захираҳои об дар минтақаи Осиёи Марказӣ. /Қонунгузорӣ, 2013, №4(12). Саҳ.10-17(ҳаммуаллиф)
 
157. Развитие законодательства Республики Таджикистан в период независимости / Юридическая наука: история и современность. Санкт-Петербург, 2013. С.147-157
 
158.  Нақши масъулияти маънавии падару модар дар пешгирии ҷиноятҳои ноболиғон.  Маводҳои конференсияи илмӣ – амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзўи: «Ҷавобгарии ноболиғон: масоил ва роҳҳои ҳалли он» (Маҷмўаи мақолаҳо). Душанбе 2013, саҳ.11 – 20.
 
159.  20 – соли ҳамкориҳои мутақобилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид ва марҳилаҳои инкишофи он./  Маводҳои конфиренсияи илмӣ – амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзўи: «20 – солагии аъзошавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони Милали Муттаҳид », Душанбе 2013, саҳ.11
 
160. Саҳми Маркази миллии қонунгузорӣ дар ташаккул ва рушди қонунгузории муосири Тоҷикистон./ Қонунгузорӣ, 2014 №1(13). Саҳ 4-10
 
161. Доир ба баъзе масъалаҳои сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон. / «Қонунгузорӣ», 2014, №2(14) саҳ. 4-9.
 
162. Сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди ҷомеа/ Сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон: рушд ва мушкилот. Душанбе 2014. саҳ.19-25
 
163. Дар бобати маънои истилоҳи «гражданӣ» дар қонунгузории муосир ва зарурати иваз намудани он ба истилоҳи «маданӣ» (ҳаммуаллиф) «Қонунгузорӣ», 2014, №3(15) саҳ. 35-41
 
164. Таҷассуми сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конститутсияи он.  «Қонунгузорӣ», 2014, №3(15) саҳ. 4-9.