Судяҳо набояд ба саҳлангорӣ, бемасъулиятӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ роҳ диҳанд.
Эмомалӣ Раҳмон
Дар бораи Марказ
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ
Консепсия ва барномаҳои давлатӣ
Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Корҳои илмӣ ва таҳлилӣ
Маҷаллаи "Қонунгузорӣ"
Ҳамкорӣ
Сафарҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ
Китобхона
Шарикон
 
 
Пулатов Азамат Содиқҷонович

 РӮЙХАТИ 

Корҳои илмӣ-тадқиқотии

1.Танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкории субъектони хоҷагидории хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душенбе. 2014. «Империал-Групп». 208 саҳ. (монография)

2. Асосҳои конститутсионӣ-ҳуқуқии кафолати фаъолияти соҳибкории субъектони хоҷагидории хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон // Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария ва амалияи татбиқи он. Маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ бахшида ба 15-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. (29 ноябри соли 2009) –Душанбе, «Шуҷоиён», 2009. С.159-171 (192с.)

3. Роҷеъ ба баъзе камбудиҳои техника ва забони ҳуқуқии қонунгузории сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон//  Забон ва сифати қонун (Маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ, 22 июни соли 2010) зери таҳрири д.и.ҳ., проф. Раҳимов М.З. –Душанбе, «Шуҷоиён», 2010. С. 302-309

4. Роҷеъ ба масъалаи фаъолияти соҳибкории субъектони хоҷагидории хориҷӣ ба воситаи воҳидҳои алоҳида дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Душанбе, 2011. №4 (68). С. 210-215.
5. Роҷеъ ба масъалаи фаъолияти соҳибкории субъектони хоҷагидории хориҷӣ дар Тоҷикистон ба воситаи ташкилоти тиҷоратие, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст // Қонунгузорӣ, Душанбе, 2011, №3. С. 68-75
6. Инкишофи қонунгузории фаъолияти соҳибкории хориҷӣ дар тўли 20 соли истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият (Маводҳои конференсияи илмӣ-амалӣ бахшида ба 20-умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26-29 августи соли 2011) / зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Раҳимов М.З. – Душанбе: «Эр-граф», 2011. С. 202-215 (352 саҳ.)
7. Манъкунӣ ва маҳдудиятҳои фаъолияти соҳибкории субъектони хоҷагидории хориҷӣ // Давлат ва ҳуқуқ, Душанбе, 2012, №1. С. 68-76
8. Доир ба маҳакҳои муайяннамоии субъектони хоҷагидорӣ ҳамчун субъектони хоҷагидории хориҷӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон // Қонунгузорӣ, Душанбе, 2012, №1. С. 61-66
9. Роҷеъ ба шаклҳои шартномавии фаъолияти соҳибкории субъектони хоҷагидории хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. Душанбе, 2012. №3 (1). С. 70-75.
10. Баъзе масъалаҳои реҷаи ҳуқуқии фаъолияти соҳибкории хориҷӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон // Қонунгузорӣ, Душанбе, 2012, №3(7). С. 66-72.
11. Доир ба ҳавасманднамоии фаъолияти соҳибкории субъектони хоҷагидории хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ҳуқуқ дар ҷомеаи муосири беларус: маҷмўаи корҳои илмӣ. Шумораи 7. Минск, 2012. С. 328 - 333
12. Доир ба фаъолияти соҳибкории хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи шартномаи консессионӣ ва созишнома оид ба тақсими маҳсулот // Қонунгузорӣ, Душанбе, 2013, №2(10). С. 54 – 61.
13. Бақайдгирии давлатии ташкилотҳои тиҷоратӣ бо иштироки субъектҳои хоҷагидории хориҷӣ ва воҳидҳои алоҳидаи шахси ҳуқуқии хориҷӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон // Қонунгузорӣ, Душанбе, 2014, №3(15). С. 41 – 48.
14. Ташаккули сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи фаъолияти соҳибкории хориҷӣ // Сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон: рушд ва мушкилот (Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ, ш. Душанбе, 17 марти соли 2014). Душанбе. С. 169-186.
 
(3.06.2015)