Конститутсия ба сифати қонуни олӣ заминаҳои ҳуқуқии пешрафти ҷомеаро аз тариқи қабули қонунҳои нав гузошта, муносибатҳои ҷамъиятии мухталифро таҳти танзим қарор медиҳад.
Эмомалӣ Раҳмон
Дар бораи Марказ
-----
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ
Консепсия ва барномаҳои давлатӣ
Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Корҳои илмӣ ва таҳлилӣ
Маҷаллаи "Қонунгузорӣ"
Ҳамкорӣ
Сафарҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ
Китобхона
Шарикон
Пулатов Азамат Содиқҷонович

 РӮЙХАТИ 

Корҳои илмӣ-тадқиқотии

1.Танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкории субъектони хоҷагидории хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душенбе. 2014. «Империал-Групп». 208 саҳ. (монография)

2. Асосҳои конститутсионӣ-ҳуқуқии кафолати фаъолияти соҳибкории субъектони хоҷагидории хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон // Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария ва амалияи татбиқи он. Маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ бахшида ба 15-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. (29 ноябри соли 2009) –Душанбе, «Шуҷоиён», 2009. С.159-171 (192с.)

3. Роҷеъ ба баъзе камбудиҳои техника ва забони ҳуқуқии қонунгузории сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон//  Забон ва сифати қонун (Маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ, 22 июни соли 2010) зери таҳрири д.и.ҳ., проф. Раҳимов М.З. –Душанбе, «Шуҷоиён», 2010. С. 302-309

4. Роҷеъ ба масъалаи фаъолияти соҳибкории субъектони хоҷагидории хориҷӣ ба воситаи воҳидҳои алоҳида дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Душанбе, 2011. №4 (68). С. 210-215.
5. Роҷеъ ба масъалаи фаъолияти соҳибкории субъектони хоҷагидории хориҷӣ дар Тоҷикистон ба воситаи ташкилоти тиҷоратие, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст // Қонунгузорӣ, Душанбе, 2011, №3. С. 68-75
6. Инкишофи қонунгузории фаъолияти соҳибкории хориҷӣ дар тўли 20 соли истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият (Маводҳои конференсияи илмӣ-амалӣ бахшида ба 20-умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26-29 августи соли 2011) / зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Раҳимов М.З. – Душанбе: «Эр-граф», 2011. С. 202-215 (352 саҳ.)
7. Манъкунӣ ва маҳдудиятҳои фаъолияти соҳибкории субъектони хоҷагидории хориҷӣ // Давлат ва ҳуқуқ, Душанбе, 2012, №1. С. 68-76
8. Доир ба маҳакҳои муайяннамоии субъектони хоҷагидорӣ ҳамчун субъектони хоҷагидории хориҷӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон // Қонунгузорӣ, Душанбе, 2012, №1. С. 61-66
9. Роҷеъ ба шаклҳои шартномавии фаъолияти соҳибкории субъектони хоҷагидории хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. Душанбе, 2012. №3 (1). С. 70-75.
10. Баъзе масъалаҳои реҷаи ҳуқуқии фаъолияти соҳибкории хориҷӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон // Қонунгузорӣ, Душанбе, 2012, №3(7). С. 66-72.
11. Доир ба ҳавасманднамоии фаъолияти соҳибкории субъектони хоҷагидории хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ҳуқуқ дар ҷомеаи муосири беларус: маҷмўаи корҳои илмӣ. Шумораи 7. Минск, 2012. С. 328 - 333
12. Доир ба фаъолияти соҳибкории хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи шартномаи консессионӣ ва созишнома оид ба тақсими маҳсулот // Қонунгузорӣ, Душанбе, 2013, №2(10). С. 54 – 61.
13. Бақайдгирии давлатии ташкилотҳои тиҷоратӣ бо иштироки субъектҳои хоҷагидории хориҷӣ ва воҳидҳои алоҳидаи шахси ҳуқуқии хориҷӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон // Қонунгузорӣ, Душанбе, 2014, №3(15). С. 41 – 48.
14. Ташаккули сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи фаъолияти соҳибкории хориҷӣ // Сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон: рушд ва мушкилот (Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ, ш. Душанбе, 17 марти соли 2014). Душанбе. С. 169-186.
 
(3.06.2015)