Пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти кишвар ба суботу оромии ҷомеа ва таъмини волоияти қонун вобастагии бевосита дорад.
Эмомалӣ Раҳмон
Дар бораи Марказ
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ
Консепсия ва барномаҳои давлатӣ
Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Корҳои илмӣ ва таҳлилӣ
Маҷаллаи "Қонунгузорӣ"
Ҳамкорӣ
Сафарҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ
Китобхона
Шарикон
 
 
Меликов Умрилло Асадуллоевич
Китоб ва  мақолаҳои чопшудаи
Меликов Умрилло Асадуллоевич
 
2015
1. Доир ба баъзе масъалаҳои такмилталаб дар Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳлили муқоисавӣ // Қонунгузорӣ. №1 (17), 2015. С. 65-74.
 
2014         
2. CreativeCommonc -  ҳамчун воситаи ҳуқуқии истифода аз объектҳои ҳуқуқи муаллиф. // Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқ,  2014, №2.
3. Консепсияи рушди қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон // Қонунгузорӣ,   2014, №3,  с. 134-151. (бо ҳаммуаллифон). 
4. Моликияти зеҳнӣ дар интернет.  Душанбе,  2014,  38 с.  (бо ҳаммуалифон).
5.  Ҳуқуқи иттилооти оммавӣ. Душанбе 2014., «Голд - принт»,  248  с.  (бо ҳаммуаллифон). 
6. Сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии  Тоҷикистон дар соҳаи қонунгузории гражданӣ. /Сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон: рушд ва мушкилот. (Маводҳои конференсияи илмӣ- амалии ҷумҳуриявӣ, ш. Душанбе,  17 марти соли 2014)/ Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқ,  профессор Раҳимов М.З.  Душанбе,  294 с. /  саҳ. 110- 115. 
7. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила»,  Душанбе, 2014, 207 с.  (бо ҳаммуаллифон).  
8. Дар бобати маънои истилоҳи «гражданӣ»   дар қонунгузории муосир ва зарурати иваз намудани он ба истилоҳи маданӣ.  // Қонунгузорӣ,   2014, №3,  с. 35-40. (бо ҳаммуаллифон). 
9. Вазъи ҳуқуқии бедаракгумшудагон тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. ПравовойстатусбезвестипропавшихпозаконодательствуРеспубликиТаджикистан.  Legal status of missing persons under the legislation of the republic of Tajikistan.  Душанбе, 2014,  128 с.  (бо ҳаммуаллифон). 
10. Баъзе омилҳои рушди истилоҳоти ҳуқуқӣ. /Маҷмӯаи мақолаҳои Конференсияи ҷумҳуриявии илмии «Танзим ва корбурди истилоҳот дар забони давлатӣ». -  Душанбе,  «Ирфон»,  2014,  128 с./ - Душанбе,  «Ирфон», саҳ. 102-108.
11. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ».  Душанбе, «Бухоро»,  2014,  (бо  ҳаммуаллифон)
12.  Шаст дар шаст. / Раҳимов Маҳмад Забирович. 2014, с. 65.  
13. Тафсири Одобномаи шаҳрванди электронӣ.  Душанбе. 19 с.
 
2013
14.  Тафсири Одобномаи шаҳрванди электронӣ.  Душанбе, 2013,  19 с. 
15.   Содействие развитию  электронного правительства при формировании конституционализма на современном этапе. Конституция и конституционализм России  ХХ1 века: Материалы Международной научно-  практической конференции,  посвященной 20 – летию Конституции Российской Федерации и 70 – летию  Южно – Уральского государственного университета (Юридический факультет Южно – Уральского государственного университета,  15 ноября 2013 г. )   – Челябинск: «Полиграф - Мастер»,  2013. -152 с.   С. 28-30.
16.  Баъзе масъалаҳои такмили санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ҳангоми ташаккули ҳукумати электронӣ дар Тоҷикистон.//  Қонунгузорӣ, 2013, №3, с. 38-44.
17.   Ҳуҷҷатгузорӣ дар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ.  Душанбе,  2013, 152 с.   (бо ҳаммуаллифон). 
 
2012
18. Пажӯҳиши омодагии электронии Тоҷикистон. Душанбе 2012,  106 с.   (бо ҳаммуаллифон). 
19. Tajikistan electronic readness research.  Dushanbe, 2012,  96 p. (боҳаммуаллифон). 
20. Исследование электронной готовности Республики Таджикистан. Душанбе 2012,  109 с.    (бо ҳаммуаллифон). 
21. Совершенствование законодательства  Республики Таджикистан об интернете// Маҷмӯаи мақолаҳои Форуми байналмилалӣ доир ба интернет 17-18 май 2012, Алмаато.  
22. К  вопросу о соотношении компенсации морального вреда и свободы массовой информации. /Академический юридический журнал. Душанбе, 2012, №2. С. 95-100.
23. Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми сеюм).  Душанбе,  2012, «Эрграф»,   303 с. (бо ҳаммуаллифон).  
24. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд». Нашри дуввум бо назардошти такмили тафсир зери таҳрир доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Раҳимов М.З. -  Душанбе, 2012,   «Империал- Групп», 132 с.  (бо ҳаммуаллифон).
 
2011
25.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности при создании и распространении средств массовой информации»,  Душанбе,  «Эр- граф», 2011, 192 с.  
26.  Иттилоот дар интернет: танзими ҳуқуқӣ, Душанбе, «Эр-граф», 2011, 104 с. Сайт. http://www.soros.tj/tj/mavodoi-chop/kitobkhona/filӯ/23-umrillo-mӯlikov-ittiloot-dar-intӯrnӯt-tanzimi-uui?tmpl=componӯnt 
27.  Правовое регулирование общественных отношений связанных с интернетом в Таджикистане, Душанбе,  «Эрграф», 2011, 84 с.  Сайт-  http://www.mӯdialawca.org/nodӯ/9697 .  (бо ҳаммуаллифон). 
28. Танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятии вобаста ба интернет дар Тоҷикистон, Душанбе, «Эрграф», 2011, 77 с.   (бо ҳаммуаллифон). 
29. Инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии  Тоҷикистон вобаста ба Интернет / Инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият. Маводҳои конференцияи илмӣ- амалӣ бахшида ба 20 солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26-29 августи соли 2011. Саҳ. 180 -187.   (бо ҳаммуаллифон). 
30.  Компенсация морального вреда в случае распространения в СМИ сведений,  порочащих честь, достоинство и деловую репутацию  по законодательству Республики Таджикистан / Актуальные проблемы права России и стран СНГ- 2-11: Материалы 8 Международной научно- практической конференции с элементами научной школы. В 3 частях. Чать 1. Теория и история государства и права. Гражданское право и процесс. Трудовое право (Юридический факультет Южно- Уральского госуадртсвенного университета, 1-2 апреля 2011 г. -  Челябинск: Цицеро, 2011.  С.  169-173; 
 
2010
31. Реализация конституционного права на информацию в Таджикистане // Информационное право. - М.: Юрист, 2010, № 2 (21). - С. 24-26.
 
2009
32. История развития законодательства о СМИ в Таджикистане // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия: философия и право. 2009.  № 1. С. 118 – 127. 
33. Некоторые правовые аспекты товарной сущности средств массовой информации // Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2010: Материалы XII Международной научно-практической конференции с элементами научной школы. В 6 частях. Гражданское и предпринимательское право. Гражданский и арбитражный процесс. Информационное право (Юридический факультет Южно-Уральского государственного университета, 1-2 апреля 2010 г.). Челябинск, 2010. ч. 3. С. 281-288. 
34.  Баъзе масъалаҳои танзими ҳуқуқии телевизион ва радиошунавонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ҳаёт ва Қонун. 2009. №12. С.141-146. 
 
2008
35.  Понятие рекламы в законодательстве Республики Таджикистан // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия: философия и право. 2008.  № 2. С. 169-174. 
 
2007
36. Организация СМИ как субъект предпринимательской деятельности // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия: философия и правоведение. 2007. № 4. С.201-207.
 
2006
37.  Ҳуқуқи муаллифии журналист. Душанбе,  «Ҳумо», 2006,  48 с. 
38. Омилҳои рушди ВАО ва фаъолияти журналист. /Журналистика: масъулияти касби ҷамъиятӣ.  Душнабе,  «Ҳумо»,  2006.  С. 73-75. 
 
2005
39.  Ҳолати ҳуқуқии журналист. Душанбе, «Прогресс-04»,  2005, 112 с. 
 
2004
40. Идоранамоии ҷамъиятии ҳуқуқҳои молумулкии муаллифон ва дигар ҳуқуқдорандагони асарҳои асарҳои аудиовизуалӣ /Аудиовизуальная индустрия и перспектива ее развития. Душанбе, 2004. С.4-12. 
 
(12.06.2015)