Судяҳо набояд ба саҳлангорӣ, бемасъулиятӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ роҳ диҳанд.
Эмомалӣ Раҳмон
Дар бораи Марказ
-----
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ
Консепсия ва барномаҳои давлатӣ
Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Корҳои илмӣ ва таҳлилӣ
Маҷаллаи "Қонунгузорӣ"
Ҳамкорӣ
Сафарҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ
Китобхона
Шарикон
Бобоев Ҷамрод Қурбонович
 РӮЙХАТИ 
Корҳои илмӣ-тадқиқотии
Бобоев Ҷамрод  Қурбонович  
 
1. Фирменное наименование и товарные знаки как объекты договора коммерческой концессии // Ленингр. юрид. журн. – 2008. – №1 (11). – С.98-105. 
2. Соотношения франчайзинга с договором коммерческой концессии // Изв. АН Республики Таджикистан. Сер. философия и право – 2009 – № 1. – С.169-173. 
3. Правовое регулирование договора коммерческой концессии // Сборник научных трудов Института экономики Таджикистана. – Душанбе, 2006 – Вып. № 8, ч.2 –С.36-40. 
4. Шартномаи консессияи тиҷорати. // Танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкори дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / Зери таҳрири Исмаилов Ш.М. – Душанбе; 2007 – С.122-126. 
5. Субъекты правоотношения по договору коммерческой концессии // Сборник научных трудов Института экономики Таджикистана. – Душанбе, 2007 – Вып. № 9, ч.2 – С.22-27. 
6. Коммерческая информация как объект договора коммерческой концессии // Гос – во и право –  Душанбе, 2007 - № 4 - С.83-87.  
7. Порядок заключения и регистрация договора коммерческой концессии // Сборник научных трудов Института экономики Таджикистана. – Душанбе, 2008 – Вып. №10, ч.2 – С.89-96. 
8. Договор коммерческой концессии по законодательству Республики Таджикистан // Вестн. ТИСБИ – Казань: Изд. центр Академии управления ТИСБИ, 2008. – № 4. –  С.126-129. 
9. Соҳибкори инфиродӣ ҳамчун субъекти хоҷагидорӣ // Танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкори дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / Зери таҳрири Исмаилов Ш.М. – Душанбе; 2007 – С.26-30.
10. Договор коммерческой концессии по законодательству Республики Таджикистан. Автореферат. Душанбе: изд. ООО- офсет-2009. 26.с
11. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд. / Зери таҳрири Раҳимов М.З. Душанбе 2011. 103с.
12. Ограничительные условия в договоре коммерческой концессии // Сборник научных трудов института экономики Таджикистана. – Душанбе, 2010 – Вып. №12,  –  С. 409-414. 
13. Отличия субъектов малого предпринимательства от других субъектов гражданского оборота. // Адвокат. –  №1 –Душанбе – 2011. – С.21-23.  
14. Ҳуқуқи бонки ва асъор: васоити таълими./ Зери таҳрири умумии Исмоилов Ш.М. Душанбе –деваштич, 2008с.