ҳҳ ҳ ҷ қ .
ӣ ҳ
26 December 2019 (15:47)
6 December 2019 (09:36)
5 December 2019 (09:21)
25 November 2019 (09:32)
18 November 2019 (10:13)


ҳ қӣ
Ҳққ ӣ ӣ

қ ӯ қ
Ҷҳ ҷ 31 2011 қ .

Ҳққ ӣ ӣ

1. Ҳққ ӣ ӣ

2. ҳ ҳққ қӣ Ҷҳ ҷ.

3. ҳққ қӣ: .

4. ҳққ ӣ ҳққ қӣ.

5. ҳққӣ-қ ҷӣ ҳққ қӣ.

6. ҳққӣ-қ ҳҷ ҳӣ ҷӣ ҳққ қӣ.

7. ҳққӣ-қ ҳққ қӣ.

8. ҷ ҳ ҳққ қӣ.

9. ҳ ҳ ҳққ қӣ.

10. ҳ ҳққ қӣ: ҳ ҳ.

11. ҳққ қ ҳ ҳққ

12. қ ҳққ қӣ.

13. Ҳқққ ҳ ҳққ қӣ: ҳ ӣ, , ӣ қ.

14. ҳ ҳ ӣ ҳққ қӣ.

15. ҳ қӣ: ҳ , .

16. ӣ ҳққ қӣ.

17. ҳ ҳққ қ ӣ қ Ҷҳ ҷ. 

18. ҳ қ ҷҳ ҳққ қӣ.

19. қ Ҷҳ ҷ ҳ ҳ қ ӣ: ҳ ҳққӣ.

20. қ ҷӣ ().

21. Ҳққ қ .

22. ҳ ӣ

23. Ҷҳҳ ҳққ ӣ.

24. ҳ ҷҳӣ қ ҳ ҳ ҳ қӣ: , ӣ ӣ .

25. ҳққӣ-қ ҷ ҳ қӣ.

26. ҳ қ ҳ қ Ҷҳ ҷ.

27. ҳ ҳққӣ-қ ҳҳ Ҷҳ ҷ ҳ ҳ.

28. Ҳҳ ҳққӣ-қ Ҷҳ ҷ ҳ ҳ қ.

29. Ҳҳ ҳққӣ-қ Ҷҳ ҷ ҳ .

30. Ҳҳ ҳққӣ-қ Ҷҳ ҷ .

31. Ҳҳ ҳққӣ-қ Ҷҳ ҷ ӣ.

32. Ҳҳ ҳққӣ-қ Ҷҳ ҷ ҳӣ .

33. ҳ қӣ-ҳққ қӣ.

34. қӣ-ҳққ ҳӣ.

35. ҳққӣ-қ ӣ.

36. ҳ қӣ ҳ ҳ ҳққ қӣ.

37. ҳққӣ-қ ҳ ҷҳ .

38. ҳққ қӣ ҳ ҳққҳ .

39. Ҷ қ ҳ ҳққ қӣ.

40. ҳққ ҳҳ ҳ ӣ ҳққ қӣ.

41. Ҳққ қ ҳ ҳ .

42. ӣ ҳққ қӣ.

43. ҳ ҳққ ӣ ҳққ қӣ.

44. ҳ ҳққ ҳ ҷҳӣ қӣ ҳққ қӣ.

45. Ҳққ қ .

46. ҳҳ ӣ: ҳ.

47. ҳ ӣ.

48. ҳққ ҳ қ қӣ қӣ.

49. ҳ қ ғҳӣ: қ ҳққӣ ҳ ӣ.

50. ҳ ҳҳ ҳ қӣ ҳққ қӣ.

51. Ҳққ ӣ ҳ.

52. Ҳққ .

53. қҳ қӣ: , ҳ ӣ .

54. Ҳҳ Ҷҳ ҷ ҷҳ : ҷ .

55. Ҳҳ қӣ - ҳққ Ҷҳ ҷ ҳ .

56. ҳ ҳққ ҳ Ҷҳ ҷ.

57. ҳ ҳ ҳ ӣ.

58. ҳ ҳ ӣ.

59. қ Ҷҳ ҷ ҳ ҷӣ.

60. қҳ ғҳӣ: ҳ.

61. ҳққ ҳ ҳққ қ ҳ

62. ҳ ҳққ қ ҷ Ҷҳ ҷ.

63. ҳққ қ ҷӣ.

64. ҳ ҳққ қӣ ҳққ қ ӣ.

65. ӣ қ ҳ ҳққӣ ҳққ қ ӣ.

66. ҳққ ҳ қҳӣ ҳққӣ қӣ.

67. ҳққ ҳ қ қӣ .

68. ҳққ ҳ қ қӣ ҳ ҳ.

69. ҳққ ҳҳ қӣ.

70. Ӯҳҳ, ҷ . 

71. ҳ ҷ ҳққ қ ӣ.

72. ҳ ҷӣ ҳққ қ ӣ.

73. ҳ ҳққ ҳ ҳққ қ ӣ.

74. ҳ ҳққ ӣ ҳққ қ ӣ.

75. ҳ ҳққ ӣ ҳққ қ ӣ.

76. ҳ қ ҳ.

77. Ҳ ҳққ ҳ ҳққ қ ӣ.

78. ҳ қӣ.

79. Ҳ ҳққҳ .

80. ҳққ ҳ қ қ .

81. қ ҳ қ ҷ ҳққ қ ӣ.

82. қ Ҷҳ ҷ ҳққ қ ӣ.

83. ҳққӣ-қ ҳ ҳӣ.

84. ҳққ ҳҳ ҷ ҳ ҳққҳ ӣ ҳ .

85. ҳ қӣ ҳ ҳ ӣ ҳ қ ҳ Ҷҳ ҷ.

86. қ ҷӣ: .

87. ҳ ӣ: , ҷ ҳ.

88. қ ҷ : ҳ қ .

89. ҷ қҳ ҳ ҷӣ.

90. ҳққ ҳққ қ ӣ.

91. ҳ ӣ ҳққ қ ӣ.

92. ҳ ҳҳӣ ҳққ қ ӣ.

93. ҳ ҳққ қ ӣ.

94. Ҳ ҳққ ҳққӣ ҳққ қ ӣ.

95. Ҳ ҳққ ҳ Ҷҳ ҷ ҷ : ҳ ҳққ ӣ, ҳӣ ӣ.

96. ҳ ӣ ӣ: қ ҳққ қ ӣ.

97. ҳ ӣ қ ҳ ҳ ҳққ қ ӣ.

98. қ ӣ.

99. қ ӣ ҳққ ҳ ҳққ қ ӣ.

100. ҳққ ҳ ҳ ҷ Ҷҳ ҷ.

101. Ҳ ғҷ қӣ.

102. Ҳҳ ӣ ҳққ қ ӣ.

103. ҳққ ҷ қ ӣ.

104. ҳҳ қ ӣ.

105. Ӯҳҳ ғ қ Ҷҳ ҷ.

106. ҳққӣ ҳққ қ ӣ.

107. Ҳ ҳққӣ- ӣ.

108. қӣ.

109. Ҳққ ӣ ӣ.

110. ҳққ ӣ.

111. қ Ҷҳ ҷ ҳққ ӣ.

112. қҳ آ ҳ.

113. ҳ ҳҳ ӣ.

114. ҳ, ҳ ҳ ҳққ ӣ.

115. ҳ ҳққ ҳ ҳ ҳққ ӣ.

116. ҳ ҳққ ӣ.

117. ҳ ӣ – ҳ ҳққ ӣ.

118. ҳ ҳққ ӣ.

119. ҳ ҷ ҳ ӣ.

120. ҳ ҳ ҳӣ.

121. ӣ ҳ ӣ.

122. آ ҳ.

123. ҳ.

124. ҳ ҳ.

125. Қ ҳққ ҳ ӣ.

126. ҳ ҷӣ: ҳӣ – қӣ.

127. ҳ ҳ ӣ – ҳққ ӣ.

128. ҷ қҳ ҷӣ.

129. Ҳ ӣ: , қ .

130. ҷ (adhoc).

131. ҳ ҳққ ҷҳ .

132. ҳ ҳҳ ӣ

133. ҳққ ҳӣ

134. Ҳ ҳққҳ ҷ қ ҳққ ӣ

135. ҳққ ҳ ҷӣ ҳ.

136. Ҳ ҳққ ҳққ ӣ

137. ҳ ҳққ ӣ ҷ Ҷҳ ҷ

138. ҳҳ ӣ ҳ қ آӣ

139. ҳ ғқӣ

140. Ҳққҳ ҳ ӣ

141. Ҳҳ ӣ – ҳққ Ҳ ҳ

142. Ҳҳ ӣ – ҳққӣ Ҳ ҳ ҳӣ ӣ

143. Ҳ : ҳққ

144. ҳққҷӣ ҳ ҳ қ

145. آ ҳ ҳҳ ҳ ҳ қ

146. ҳҳ ҳӣ ҳҳ ҳ ҳ қ

147. қ ӣ ҷ ҳ ҷӣ

148. آ ҷ ҳ ҷӣ

149. ҳққ қ ҳ ҳ ҷӣ

150. Ҳҳ Ҷҳ ҷ ӣ ҳ , ҳ: ҳққӣ