Конститутсия ба сифати қонуни олӣ заминаҳои ҳуқуқии пешрафти ҷомеаро аз тариқи қабули қонунҳои нав гузошта, муносибатҳои ҷамъиятии мухталифро таҳти танзим қарор медиҳад.
Эмомалӣ Раҳмон
Дар бораи Марказ
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ
Консепсия ва барномаҳои давлатӣ
Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Корҳои илмӣ ва таҳлилӣ
Маҷаллаи "Қонунгузорӣ"
Ҳамкорӣ
Сафарҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ
Китобхона
Шарикон
 
 
Ҳуқуқи молия, буҷет, андоз ва гумрук

Бо қарори Шӯрои илмии Макрази миллии қонунгузории назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2011 тасдиқ шудааст.

Ҳуқуқи  молия, буҷет, андоз ва гумрук

1.    Асосҳои ҳуқуқии назорати молиявӣ. 
2.    Кафолатҳои давлатӣ дар фаъолияти молиявии давлат.
3.    Мустақилияти молиявӣ ва назорат дар худидоракунии маҳаллӣ: масоили актуалӣ.
4.    Қарзҳои маҳалӣ: танзими ҳуқуқи молиявии он.       
5.    Масоили ба танзимдарории ҳуқуқии фаъолияти молиявии давлатӣ дар шароити гузариш ба бозор.
6.    Масъалаҳои молиявии давлатӣ дар шароити бўҳрони молиявӣ.
7.    Мафҳум ва класcификатсияи муносибатҳои ҳуқуқии молиявӣ.
8.    Ҷанбаҳои конститутсионии чавобгарии ҳуқуқӣ-молиявӣ.
9.    Сиёсати молиявӣ: мувофиқгардонии манфиат ва доктринаҳо. Таъмини ҳуқуқии      манфиатҳои миллӣ.
10.    Ҳуқуқи молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон: муносибати нав.
11.    Танзими ҳуқуқӣ-молиявии аудити дохилӣ бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.
12.    Оид ба масъалаҳои муайянкунии категорияи «муассисаҳои молиявии ғайрибонкӣ».
13.    Қонунгузории асъори Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, Ҷумҳурии Исломии Эрон
14.    Асосҳои ҳуқуқии ҳиссоббаробаркунӣ дар Ҷумҳурии Халқии Чин.
15.    Амалиётҳои биржавӣ ва андозбандӣ.
16.    Оид ба баъзе муроҷиатҳои муомилоти пулӣ дар Тоҷикистон вобаста ба саноат, савдо ва қарз.
17.    Асъор ва муносибатҳои байналмилалӣ: масъалаҳои ҳуқуқи молиявии он.
18.    Танзими ҳуқуқии гардиши пул.
19.    Муносибатҳои асъорӣ-молиявӣ дар миқёси Иттиҳоди давлатҳои мустақил.
20.    Баъзе масъалаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
21.    Монеаҳо ва инкишофи назорати молиявии берунӣ.
22.    Масоил ва дурнамоии танзими асъор дар Тоҷикистон (тарафҳои ҳуқуқи молиявии он).
23.    Масоили татбиқи стандартҳои байналмилалии аудиторӣ дар Тоҷикистон.
24.    Баъзе масъалаҳои истилоҳот дар танзими муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ.
25.    Мустақилияти молиявӣ ва назоратӣ дар доираи худидоракунии маҳаллӣ: таҷрибаи рўзмарра.
26.    Муҳити ҳуқуқии инкишофи фаъолияти сармоягузории бонкӣ дар Тоҷикистон.
27.    Назорати молиявии давлатӣ: масоили назариявӣ ва амалӣ.
28.    Мавқеи ҷавобгарии молиявии ҳуқуқӣ дар байни ҷавобгариҳои ҳуқуқии соҳаи андоз ва боҷ.
29.    Проблемаҳои қонунгузории молиявии муосир.
30.    Хусусиятҳои хоси суғуртаи ҳатмӣ дар замони муосир.
31.    Масъалаҳои тавакали суғурта дар фаъолияти молиявии давлат.
32.    Ҳолати ҳуқуқии тақсимнамоии асосии маблағҳои буҷетӣ.
33.    Ҷавобгарии дастраскунандагони маблағҳои буҷетӣ. 
34.    Оид ба ҳолати ҳуқуқии санксияҳои молиявӣ.
35.    Ҷой ва нақши ҳуқуқи молиявӣ дар низоми ҳуқуқ.
36.    Субъектони ҳуқуқи оммавӣ ва хусусӣ дар ҳуқуқи андоз ва масоили алоқамандии онҳо.
37.    Моҳияти принципҳои конситиутсионӣ-ҳуқуқии баробарӣ ва қонуният дар соҳаи андозбандӣ.
38.    Воситаҳои таъмини иҷроиши ўҳдадориҳо оиди супоридани андоз ва пардохтҳо.
39.    Оид ба моҳияти ҳуқуқии ҷавобгариҳо дар соҳаи андоз.
40.    Танзими андоз дар иқтисоди бозорӣ.
41.    Вазъияти ҳуқуқии андозсупоранда.
42.    Имтиёзҳои андоз ва дигар воситаҳои сиёсати андозбандӣ: ҷанбаҳои ҳуқуқӣ.
43.    Проблемаҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба андоз ва пардохт.
44.    Проблемаҳои муқаррарнамоии андоз ҳамчун  асоси танзими ҳуқуқии андоз.
45.    Андозҳои пулӣ ва сиёсати молиявӣ-андозӣ.
46.    Кафолати  ҳуқуқҳои шахс дар муносибатҳои ҳуқуқии андоз.
47.    Маҳфум ва моҳияти ҷавобгарӣ оиди вайрон намудани қонунгузории андоз.
48.    Моҳияти конститусионӣ-ҳуқуқии принсипҳои баробарӣ ва қонуният дар соҳаи андозбандӣ.
49.     Чавобгарии ҳуқуқӣ-гражданӣ оид ба андоз ҳамчун инъикосгари муносибат ва алоқамандии ҳуқуқи хусусӣ ва оммавӣ.
50.    Андозҳои мустақим ва ғайримустақим ҳамчун элементи низоми андоз.
51.    Аксиз ва нақши онҳо дар шароити муосир.
52.    Мўҳлати даъво дар ҳуқуқи андоз.
53.    Такмилдиҳии маъмуригардонии андоз.
54.    Оид ба такмили санксия нисбат ба ҳуқуқвайронкуниҳои андоз ва асъор.
55.    Пардохтҳои гумрукӣ.
56.    Пардохтҳои гумрукии дохилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
57.    Сиёсати гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
58.    Танзими ҳуқуқии фаъолияти мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таъмини амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
59.    Асосҳои ҳуқуқии иштироки мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таъмини амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
60.    Танзими ҳуқуқии фаъолияти молиявии мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон
61.    Мафҳум ва намудҳои пардохтҳои гумрукӣ ва ҳолати ҳуқуқии онҳо.
62.    Боҷи гумрукӣ яке аз пардохтҳои асосии гумрукӣ.   
63.    Андозҳои ғайримустақим дар низоми пардохтҳои гумрукӣ.
64.    Дигар даромадҳои фискалӣ дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ.
65.    Масоили танзими ҳуқуқии тартиби баҳисобгирӣ, пардохт ва ситонидани пардохтҳои гумрукӣ.
66.    Танзими ҳуқуқии тартиби ситонидани пардохтҳои гумрукӣ.
67.    Назорати гумрукӣ.
68.    Системаи гумруки Тоҷикистон  ва масоили амали он.
69.    Хироҷҳои гумрукӣ дар барномаи Тоҷикистон оид ба ворид шудан ба Ташкилоти умумиҷаҳонии савдо (ТУС).
70.    Пардохтҳои гумрукӣ дар низоми пардохтҳои фискалии Тоҷикистон.
71.    Низомҳои махсуси гумрукӣ.
72.    Низоми хазинадории иҷроиши буҷет дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
73.    Ҷавобгарии ҳуқуқӣ-буҷетӣ дар низоми ҷавобгарии ҳуқуқӣ.
74.    Ҳуқуқи буҷавӣ: муносибатҳои нави назариявӣ.
75.    Ҷанбаҳои назариявии маҳфуми буҷа.
76.    Масоили алоқамандии даромадҳои буҷаи давлатӣ ва буҷаҳои маҳаллӣ дар қонуни буҷаи амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.
77.    Буҷаи маҳаллӣ.
78.    Буҷаи давлатӣ дар муносибатҳои нави хоҷагидорӣ.
79.    Ҷавобгарии ҳуқуқӣ-бюҷетӣ дар низоми ҷавобгарии ҳуқуқӣ.
80.    Ҷавобгарӣ барои вайрон намудани қонунгузории буҷавӣ.
81.    Ташкил ва инкишофи муносибатҳои буҷетӣ.
82.    Тартиби пардохти андоз аз арзиши иловашуда ба буҷет.
83.    Низоми буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон.
84.    Баъзе масоили ташкили даромадҳои буҷетҳои маҳаллӣ.
85.    Принсипҳои асосии мурофиаи буҷетӣ.
86.    Ҳолати ҳуқуқии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун иштирокчии мурофиаи бучетӣ.
87.    Қонуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи буҷет дар низоми сарчашмаҳои ҳуқуқи молиявӣ».
88.    Масъалаҳои ҳуқуқи қарзи буҷетӣ.
89.    Масоили ҳуқуқи рушди буҷет.