Конститутсия ба сифати қонуни олӣ заминаҳои ҳуқуқии пешрафти ҷомеаро аз тариқи қабули қонунҳои нав гузошта, муносибатҳои ҷамъиятии мухталифро таҳти танзим қарор медиҳад.
Эмомалӣ Раҳмон
Дар бораи Марказ
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ
Консепсия ва барномаҳои давлатӣ
Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Корҳои илмӣ ва таҳлилӣ
Маҷаллаи "Қонунгузорӣ"
Ҳамкорӣ
Сафарҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ
Китобхона
Шарикон
 
 
Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология

Бо қарори Шӯрои илмии Макрази миллии қонунгузории назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2011 тасдиқ шудааст.

Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология

1.    Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии самтҳои инкишофи ҳуқуқи ҷиноятӣ дар асри 21.
2.    Самтҳои муосири сиёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон алайҳи ҷинояткорӣ.
3.    Масъалаҳои татбиқи қонуни ҷиноятӣ дар замон ва макон.
4.    Тавсифи  ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ва криминологии ҷиноят.
5.    Тарзу воситаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминологии мубориза алайҳи намудҳои алоҳидаи ҷиноятҳо.
6.    Мониторинги криминологӣ оиди самаранокии амали қонунгузории ҷиноятӣ ва иҷрои ҷазои ҷиноятӣ.
7.    Тарзу воситаҳои криминологӣ ва ҳуқуқи ҷиноятӣ оиди пешгирии намудҳои алоҳидаи ҷиноятҳо.
8.        Пешгўии ҷинояткорӣ, муайян намудани самтҳои афзалиятноки инкишофи қонунгузории ҷиноятӣ, иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ва тачрибаи татбиқи онҳо.
9.    Қонуни ҷиноятӣ ва сиёсати давлат алайҳи чинояткорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷабҳаҳои назариявӣ-ҳуқуқӣ.
10.    Ҳолати имрўза ва самтҳои афзалиятноки инкишофи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҷрибаи татбиқи он.
11.    Асосҳои илмии ҳуқуқэҷодкунӣ дар соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ, самтҳои асосии инкишофи илми ҳуқуқи ҷиноятӣ.
12.    Таърихи пайдоиш ва инкишофи институтҳои асосии қонунгузориии ҷиноятии  Ҷумҳурии Тоҷикистон.
13.    Асосҳои методологии илм ва қонунгузории  ҷиноятӣ.
14.    Масоили муносибатҳои ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ.
15.    Алоқамандии ҳуқуқи ҷиноятӣ бо дигар соҳаҳои ҳуқуқ.
16.    Тарзу воситаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ  оиди пешгирӣ ва тафтиши  ҷинояткорӣ.
17.    Мазмуну моҳият ва шаклҳои гуноҳ. Аҳамияти гуноҳ барои бандубасти ҷиноят ва таъини ҷазо.
18.    Моҳият, асос ва шартҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ.
19.    Шартҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ.
20.    Ҳолатҳое, ки ҷавобгарии ҷиноятиро истисно мекунанд.
21.    Таълимот дар бораи сершумории ҷиноятҳо. Масоили такрор ва маҷмўи ҷиноятҳо.
22.    Мафҳуму моҳият ва самаранокии татбиқи намудҳои алоҳидаи ҷазо.
23.    Самаранокии татбиқи чарима дар ҷиноятҳои иқтисодӣ.
24.    Моҳияти намудҳои махсуси озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
25.    Озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо.
26.    Тарзу воситаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ оиди мубориза алайҳи ҷинояткорӣ.
27.    Ҷиноятҳо ба муқобили инсон, ҳаёт ва саломатии он, озодии шахсӣ, обрў ва эътибор,  озодии ҷинсӣ ва дахлнопазирии ҷинсӣ, асосҳои муносибатҳои оилавӣ ва тарбияи ноболиғон,  ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд.
28.    Ҷиноятҳо ба муқобили  амнияти ҷамъиятӣ ва саломатии аҳолӣ.
29.    Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти ҳаракат ва истифодаи нақлиёт.
30.    Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти экологӣ  ва муҳити зист
31.    Ҷиноятҳо ба муқобили тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ.
32.    Ҷиноятҳо ба муқобили моликият ва тартиби амалигардонии фаъолияти иқтисодӣ.
33.    Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотӣ.
34.    Ҷиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва тартиботи идоракунӣ.
35.    Ҷиноятҳо ба муқобили адолати судӣ.
36.    Ҷиноятҳо ба муқобили  хизмати  ҳарбӣ.
37.    Тавсифи ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ва криминологии ҷиноятҳои коррупсионӣ.
38.    Ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ.
39.    Табиати ҳуқуқӣ-ҷиноятии экстримизм.
40.    Ҷиноятҳо ба муқобили сулҳ ва амнияти инсоният.
41.    Тафсифи ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ва криминологии ҷиноятҳо дар соҳаи гардиши ғайриқонунии маводи нашъаовар ва моддаҳои психиотропӣ.
42.    Тавсифи криминологии ҷиноятҳои ғаразнок дар шароити гузаштан ба иқтисоди бозорӣ.
43.    Таъмини ҳуқуқӣ-ҷиноятии бозори қоғазҳои қиматнок.
44.    Якумра маҳрум кардан аз озодӣ. Ҷабҳаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ.
45.    Асосҳои назариявии ислоҳоти қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
46.    Тавсифи ҳуқуқи ҷиноятӣ оид ба вайрон кардани қоидаҳои ронандагӣ ё истифодабарии мошинҳои ҳарбӣ.
47.    Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ғайриқонунӣ даромадан ба манзил.
48.    Ҳифзи  адолати судӣ дар ҳуқуқи ҷиноятӣ.
49.    Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои истифода бурдани зўрӣ нисбати намояндаи ҳокимият.
50.    Маҷмўи ҷиноятҳо ба муқобили моликият.
51.    Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои соҳибкории ғайриқонунӣ.
52.    Воситаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминологии мубориза бар зидди хариду фурўши одамон.
53.    Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои  таҳдид ё истифодаи зўроварӣ  вобаста ба амалбарории адолати судӣ ё тафтишоти пешакӣ.
54.    Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои барқасдона саркашӣ намудан аз таъминоти фарзандон.
55.    Ҳифзи муносибатҳои оилавӣ дар ҳуқуқи ҷиноятӣ.
56.    Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомобил ё дигар воситаи нақлиёт бидуни мақсади тасарруф.
57.    Роҳзанӣ: ҷабҳаҳои ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ва криминологии он.
58.    Ғайриқонунӣ маҳрум кардан аз озодӣ дар ҳуқуқи ҷиноятӣ.
59.    Порахурӣ чун ҷинояти коррупсионӣ ва чораҳо барои мубориза бо он.
60.    Ҷуброни зараре, ки дар натиҷаи содир намудани ҷиноят расонида шудааст: ҷабҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятии масъала.
61.    Аҳамияти ҳуқуқи ҷиноятӣ оид ба зарари ҷиноят.
62.    Фардикунонии таъини ҷазо нисбати ноболиғон.
63.    Ҷавобгарии ҷиноятӣ дар соҳаи гардиши ғайриқонунии маводи нашъаовар ва моддаҳои психиотропӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар давлатҳои Итиҳоди Давлатҳои Мустақил.
64.    Тавсифи криминологии ҷинояткории занон дар соҳаи иқтисодиёт.
65.    Ҷавобгарии ҷиноятӣ дар соҳаи андоз.
66.    Ҷинояткории шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бетабаа.
67.    Аҳамияти принсипҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ дар мубориза алайҳи ҷинояткорӣ.
68.    Пешгирии ҷинояткории ноболиғон.
69.    Чораҳои маҷбурии дорои хусусияти тиббӣ ва аҳамияти онҳо дар амалисозии вазифаҳои қонунгузории ҷиноятӣ.
70.    Ҳифзи моликияти зеҳнӣ дар ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
71.        Масъалаҳои такмили низоми ҷазоҳо дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.
72.    Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои латукўб.
73.    Наркобизнес: мафҳум, ҳолат ва имкониятҳои мубориза бо он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
74.    Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои напардохтани музди меҳнат.
75.    Намудҳои шарикон дар ҳуқуқи ҷиноятӣ.
76.    Воситаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ дар вазнин кардани ҷазо.
77.    Тафсифи ҳуқуқи ҷиноятӣ оид ба вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ аз сўхтор.
78.    Масъалаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминологии мубориза алайҳи ҷиноятҳо ба муқобили оила ва ноболиғон.
79.    Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз иҷрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ бо роҳи узвмаъибкунӣ ё усули дигар.
80.    Таҳлили муқоисавии қаллобӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Руссия.
81.    Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои кўдаки навзоди худро куштани модар.
82.    Принсипи инсондўстӣ ва масоили амалишавии он ҳангоми иҷрои ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ.
83.    Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҷовуз ба муносибатҳои пулию кредитӣ.
84.    Институти супоридани шахсе, ки  ҷиноят содир намудааст.
85.    Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҷовуз ба арзишҳои фарҳангӣ.
86.    Чавобгарии ҷиноятии  шахсе, ки вазифаи идоракуниро дар ташкилотҳои тиҷоратӣ иҷро мекунад.
87.    Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷиноятҳое, ки ба амалишавии санадҳои судӣ таҷовуз мекунанд.
88.    Гурўҳи муташаккил ва иттиҳод (ташкилот)-и ҷиноятӣ ҳамчун шакли шарикӣ.
89.    Табиати ҳуқуқӣ-ҷиноятии порнография.
90.    Тафсифи ҳуқуқи ҷиноятӣ оид ба экссеси иҷрокунандаи ҷиноят.
91.    Институти авф ва бахшиши ҷазо дар ҳуқуқи ҷиноятӣ.
92.    Низоми ҷазо мутобиқи Кодекси ҷиноятииҶумҳурии Тоҷикистон.
93.    Ҷиноятҳои конвесионӣ.
94.    Субъекти ҷиноят дар қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистон ва давлатҳои хориҷӣ.
95.    Тасарруфи амволи ҳарбӣ аз ҷониби хизматчии ҳарбӣ бо истифода аз вазъи хизматӣ.
96.    Ҷиноятҳо дар соҳаи андоз ва пешгирии онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
97.    Ҷиноятҳо дар соҳаи ҳифзи табиат.
98.    Табиати ҳуқуқии зархаридӣ.
99.    Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои барқасдона саркашӣ намудан аз пардохти қарзи кредиторӣ.
100.    Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои барасмият даровардани (қонунигардонии) маблағҳои пулӣ ё амволи дигаре, ки ғайриқонунӣ ба дастоварда шудааст.
101.    Ба даст овардан ё ба соҳибияти каси дигар додани амволе, баръало бо роҳи ҷинояткорона ба даст оварда шудаанд.
102.    Ҷиноятҳо ба муқобили сулҳ ва амнияти башарият.