Конститутсия ба сифати қонуни олӣ заминаҳои ҳуқуқии пешрафти ҷомеаро аз тариқи қабули қонунҳои нав гузошта, муносибатҳои ҷамъиятии мухталифро таҳти танзим қарор медиҳад.
Эмомалӣ Раҳмон
Дар бораи Марказ
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ
Консепсия ва барномаҳои давлатӣ
Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Корҳои илмӣ ва таҳлилӣ
Маҷаллаи "Қонунгузорӣ"
Ҳамкорӣ
Сафарҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ
Китобхона
Шарикон
 
 
Ҳуқуқи гражданӣ, соҳибкорӣ, оилавӣ ва бонкӣ

Бо қарори Шӯрои илмии Маркази миллии қонунгузории назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2011 тасдиқ шудааст.

 Ҳуқуқи гражданӣ, соҳибкорӣ, оилавӣ ва бонкӣ

1.    Асосҳои қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон.
2.    Асосҳои ба миён омадани ҳуқуқу ўҳдадориҳои гражданӣ, баамалбарорӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои гражданӣ.
3.    Субъектони  ҳуқуқи гражданӣ: проблемаи таносуби назария, қонунгузорӣ ва амалия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
4.    Муаммоҳои вазъи гражданӣ-ҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони воқеии дигар дар қонунгузории гражданӣ.
5.    Фаъолияти соҳибкории шаҳрвандон: проблемаи таносуби назария, қонунгузорӣ ва амалия.
6.    Проблемаҳои қобилияти ҳуқуқдории ноболиғон.
7.    Ғайри қобили амал эътироф намудани шаҳрванд ё маҳдуд намудани қобилияти амалкунии шаҳрванд мувофиқи қонунгузории ҶТ ва ИДМ.
8.    Ҳифзи ҳуқуқи гражданӣ, шаъну шараф ва эътибори кории шаҳрвандон.
9.    Ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои кўдакони шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бетабаъа фарзандхонд шудаанд: проблемаи танзими ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
10.    Ба меросгирии корхона ҳамчун молу мулки маҷмўъ (комплексӣ): масъалаи назария ва танзими ҳуқуқӣ.
11.    Принсипҳои ҳуқуқи мерос: муаммои назария ва танзими ҳуқуқӣ.
12.    Ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ: масъалаҳои назария.
13.    Масъалаҳои фурўши молу мулки ғайриманқул.
14.    Оид ба баъзе проблемаҳои бекор кардани ҳадя тибқи қонунгузории Тоҷикистон.
15.    Муносибатҳои рентавӣ: хусусятҳои хос ва инкишоф.
16.    Шартномаи консепсияи тиҷоратӣ ва масъалаҳои амалгардонии он.
17.    Секвестр чун намуди шартномаи нигоҳдошт мувофиқи қонунгузорӣ.
18.    Хусусиятҳои ўҳдадориҳое, ки аз доир кардани бозӣ ва шарт ба вуҷуд меоянд.
19.    Хусусиятҳои масъулият барои зараре, ки манбаи хатари калондошта расонидааст.
20.    Ҷуброни зарари маънавӣ: масъалаҳои назариявӣ ва таҷрибаи он.
21.    Қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
22.    Иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳиди марзию маъмурӣ дар муносибатҳои танзимшавандаи гражданӣ.
23.    Қоғазҳои қиматнок ҳамчун объекти муносибатҳои гражданӣ.
24.    Неъматҳои ғайримоддӣ ва ҳифзи онҳо тибқи қонунгузории гражданӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
25.    Масъалаҳои актуалии ҳисоб кардани мўҳлат дар ҳуқуқи гражданӣ.
26.    Танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар ҳуқуқи граждании ҶТ.
27.    Хусусиятиҳои анъана ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи гражданӣ.
28.    Масъалаҳои кодификатсияи қонунгузории гражданӣ.
29.    Масъалаҳои қонунгузории гражданӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо.
30.    Масъалаҳои имплементатсияи меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқӣ ба қонуни гражданӣ.
31.    Низоми ҳуқуқи гражданӣ.
32.    Забони қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон.
33.    Ҳолати ҳуқуқии бонкҳо ҳамчун субъекти ҳуқуқи гражданӣ.
34.    Режими ҳуқуқии молу мулки шахсони ҳуқуқӣ.
35.    Ҳолати ҳуқуқии муассисон дар ҷамияти саҳҳомӣ.
36.    Танзими ҳуқуқии граждании муносибатҳои вобаста бо Интернет.
37.    Бекор кардани шартнома мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.
38.    Иҷрои ўҳдадориҳои шартномавӣ мувофиқи ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон.
39.    Мафҳум ва аломатҳои азнавташкилшавии шахси ҳуқуқӣ.
40.    Танзими ҳуқуқии фаъолияти хизматрасонии ҳуқуқӣ.
41.    Ҳолати ҳуқуқии ширкатҳои хоҷагӣ.
42.    Ҳуқуқҳои истисноӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.
43.    Ўҳдадориҳое, ки дар натиҷаи расонидани зарар аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохила ба вуҷуд меоянд.
44.    Масъалаҳои ҳуқуқи граждании ҳифзи тамғаҳои молӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
45.    Шаклҳои ҳифзи ҳуқуқҳои субъективии гражданӣ.
46.    Ҷавобгарии ҳуқуқи граждании шахсони ҳуқуқӣ.
47.    Масъалаҳои ҳуқуқи граждании хусусигардонии манзилҳои зист мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.
48.    Хусусиятҳои танзими ҳуқуқи граждании муносибатҳои вобаста ба замин дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.
49.    Маҷбуран қатъ гаштани ҳуқуқи моликият.
50.    Ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ ва ҳуқуқи идораи оперативӣ дар низоми ҳуқуқҳои молу мулкӣ.
51.    Ҷавобгарии шартномавӣ дар ҳуқуқи гражданӣ.
52.    Воситаҳои ҳуқуқи граждании ҳифзи ҳуқуқҳои ғайримолумулкии шаҳрвандон.
53.    Воситаҳои таъмини иҷрои ўҳдадорӣ ҳамчун шакли ҷавобгарии гражданӣ-ҳуқуқӣ.
54.    Танзими ҳуқуқии амалиётҳо бо кортҳои бонкӣ.
55.    Маҳдуд намудани ҳуқуқи моликият ба манзилҳои истиқоматӣ.
56.    Танзими ҳуқуқи граждании кредитикунонии ипотекаи манзил.
57.    Танзими ҳуқуқии муомилоти қоғазҳои қиматнок.
58.    Танзими ҳукуқи граждании институти сервитут дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
59.    Табиати ҳуқуқии  аҳдҳои беэътибор.
60.    Ҳолати ҳуқуқи граждании ташилотҳои  кредитӣ.
61.    Хусусиятҳои ҳуқуқи граждании реклама дар Интернет.
62.    Хусусиятҳои қобилияти ҳуқуқдории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
63.    Ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ: қобилияти ҳуқуқдорӣ ва ҳуқуқи моликият
64.    Танзими ҳуқуқии иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар муносибатҳои тиҷоратӣ.
65.    Шартномаи хизматрасонии тиббӣ: хусусиятҳои танзими ҳуқуқӣ.
66.    Масъалаҳои ҳуқуқии бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он.
67.    Хизматрасонӣ ҳамчун объекти ҳуқуқи гражданӣ.
68.    Шарномаҳои ҳуқуқи гражданӣ дар соҳаи истифодаи табиат.
69.    Танзими ҳуқуқии ўҳдадориҳо оид ба ҳамлу нақл ба воситаи роҳи оҳан.
70.    Танзими ҳуқуқии фаъолияти ташкилотҳои тиҷоратӣ бо сармояи хориҷӣ.
71.    Ҳифзи ҳуқуқҳои муаллиф мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.
72.    Ҳуқуқи моликияти давлатӣ ба сарватҳои зеризаминӣ.
73.    Ҳолати ҳуқуқии муассисаҳо мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.
74.    Масъалаҳои асосии танзими ҳуқуқи граждании муносибатҳои иҷоравӣ.
75.    Ҷавобгарии гражданӣ барои иштибоҳоти тиббӣ.
76.    Табиати ҳуқуқии воситаҳои инфиродикунонии ташкилотҳои тиҷоратӣ.
77.    Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун субъекти ҷавобгарии гражданӣ.
78.    Давлат ҳамчун субъекти ҳуқуқи моликият.
79.    Молу мулки ғайриманқул ҳамчун объекти ҳуқуқи моликият.
80.    Тарзҳои ҳуқуқи граждании ҳифзи ҳуқуқи моликият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
81.    Режими ҳуқуқи граждании объектҳои мероси фарҳангӣ.
82.    Танзими ҳуқуқи граждании соҳаи алоқа.
83.    Танзими ҳуқуқи граждании муносибатҳои шартномавӣ дар соҳаи истихроҷи нефт ва газ.
84.    Барҳам додани шахси ҳуқуқӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.
85.    Институти озод кардан аз ҷавобгарии гражданӣ.
86.    Танзими ҳуқуқи граждании ҳамлу нақли ҳавоӣ.
87.    Ҷуброни зараре, ки аз ҳуқуқвайронкуниҳои экологӣ ба вуҷуд омадааст.
88.    Барҳам додани ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ мувофиқи қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон.
89.    Ташкилотҳои динӣ ҳамчун субъекти ҳуқуқи гражданӣ.
90.    Танзими ҳуқуқи граждании фаъолияти тиҷоратии муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
91.    Ҷавобгарии гражданӣ барои ҳамлу нақл ва нигоҳдошти бор.
92.    Масоили назариявии ҳолати ҳуқуқии соҳибкорон.
93.    Принсипҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ.
94.    Масоили назариявии режими ҳуқуқии объектҳои фаъолияти соҳибкорӣ.
95.    Режими ҳуқуқии иттилооти тиҷоратӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ.
96.    Танзими ҳуқуқии хусусигардонии моликияти давлатӣ.
97.    Танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ дар Тоҷикистон.
98.    Танзими зиддиҳуқуқии рақобат ва фаъолияти инҳисорӣ.
99.    Монополияи табиӣ ва танзими ҳуқуқии он.
100.    Танзими ҳуқуқии бозори қоғазҳои қимматнок.
101.    Танзими ҳуқуқии ҳисобаробаркунӣ дар Тоҷикистон.
102.    Соҳибкории инфиродӣ ва танзими ҳуқуқии он.
103.    Ҳолати ҳуқуқии ширкат ва ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ.
104.    Корхонаҳои давлатӣ ҳамчун субъекти фаъолияти соҳибкорӣ.
105.    Танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаҳои алоҳида (маориф, тиб, сохтмон, хизматрасонӣ ва ғ.).
106.    Бозор, намудҳои он ва танзими ҳуқуқӣ.
107.    Ҷалби сармоягузорӣ дар фаъолияти  соҳибкорӣ.
108.    Ҷалби навоварӣ (иноватсия) дар фаъолияти соҳибкорӣ.
109.    Танзими фаъолияти соҳибкорӣ ҳангоми истифодаи захираҳои табиӣ.
110.    Истифодаи натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ аз ҷумла воситаҳои фардикунонӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ.
111.    Танзими ҳуқуқии фаъолияти биржавӣ дар Тоҷикистон.
112.    Танзими ҳуқуқии фаъолияти бонкӣ.
113.    Шакл ва тарзҳои ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон.
114.    Хусусиятҳои шартномаҳои соҳибкорӣ.
115.    Танзими ҳуқуқии фаъолияти иқтисоди хориҷӣ.
116.    Танзими ҳуқуқии фаъолияти аудиторӣ.
117.    Кафолатҳои ҳуқуқӣ барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ.
118.    Таҳлили омилҳое, ки ба рушди соҳибкорӣ таъсири манфӣ мерасонанд.
119.    Проблемаҳои фаъолияти арбитражи байналмилалӣ ва судҳои ҳакамӣ  дар Тоҷикистон.
120.    Проблемаҳои назариявӣ  ва амалии ҷавобгарии соҳибкорон.
121.    Масоили ҳуқуқии муфлисшавии соҳибкорон.
122.    Истифодаи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар ҳуқуқи оилавӣ.
123.    Танзими ҳуқуқии муносибатҳои оилавӣ.
124.    Сарчашмаҳои ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
125.    Масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқҳои оилавӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.
126.    Ҷавобгарӣ дар ҳуқуқи оилавӣ.
127.    Манфиатҳои хусусӣ ва оммавӣ дар ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
128.    Никоҳ ва инкишофи он дар ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
129.    Никоҳҳои қалбакӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.
130.    Танзими ҳуқуқии никоҳе, ки як тарафи он шаҳрванди хориҷӣ мебошад.
131.    Институти шартномаи никоҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
132.    Танзими ҳуқуқии муносибатҳои занушавҳарӣ ва собиқ занушўӣ.
133.    Танзими ҳуқуқии молу мулки зану шавҳар мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.
134.    Амалигардонӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои кўдакони ноболиғ.
135.    Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои падару модар дар тарбияи фарзанд мувофиқи ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
136.    Ҳолати ҳуқуқии кўдакони ноболиғ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.
137.    Холати ҳуқуқии кўдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
138.    Танзими ҳуқуқии муносибатҳо оид ба расонидани таъминот ба аъзоёни оила.
139.    Танзими ҳуқуқии муносибатҳои алиментӣ.
140.    Вазъи (статуси) ҳуқуқии созишнома оид ба пардохти  алимент.
141.    Ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кўдаконе, ки бе пасратории падару модар мондаанд.
142.    Маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ ҳамчун чораи ҷавобгарии ҳуқуқӣ.
143.    Масъалаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсӣ ва молумулкии байни падару модар ва кўдакон.
144.    Масъалаҳои назариявӣ ва амалии амалигардонии ҳуқуқҳои кўдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
145.    Фарзандхонии кўдакон – шаҳрвандони  Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ.
146.    Танзими ҳуқуқии фарзандхонӣ мувофиқи қонунгузории оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
147.    Фарзандхонӣ ҳамчун яке аз шаклҳои амалишавии ҳуқуқи кўдак барои зиндагӣ ва тарбия дар оила.
148.    Шаклҳои тарбияи кўдаконе, ки бе парастории палару модар мондаанд.
149.    Васоят ва парастории ноболиғон.
150.    Ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кўдаконе, ки таҳти васоят ва пасраторӣ қарор доранд.
151.    Бонк: қарз ва муомилоти пулӣ
152.    Танзими ҳуқуқии муносибатҳои асъорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
153.    Масоили татбиқ намудани стандартҳои байналмиллалии аудит дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
154.    Муҳити ҳуқуқи инкишофи фаъолияти сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии     Тоҷикистон.
155.    Қонунгузории бонк: масоил ва роҳҳои ҳалли он.
156.    Ташкили фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ.
157.    Асосҳои фаъолият намудани бозори қоғазҳои қимматнок.
158.    Ҷанбаҳои иттилоот дар фаъолияти бонкӣ: танзими ҳуқуқии он. 
159.    Ҷавобгарии  аудитор барои бесифат гузаронидани санҷиши аудиторӣ.
160.    Эмиссияи қоғазҳои қимматнок: мафҳум, эмиссия, муомилот.   
161.    Бозори қоғазҳои қимматнок.
162.    Низоми бонкии мамлакатҳои пешрафта.
163.    Аудити фаъолияти самаранокӣ: зарурияти воқеии он.
164.    Муҳимияти масоили батанзимдарории ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои вайрон кардани қонунгузории бонкӣ.