о кадом сатҳу дараҷа ҳуқуқбунЄд будани давлат аз сатҳу сифати қонунҳои он сахт вобаста аст.
Ёмомалӣ –аҳмон
ƒар бораи ћарказ
—јЌјƒҲќ» Ҳ”Қ”Қ»» Ѕј…ЌјЋћ»ЋјЋӢ
 ќЌ—≈ѕ—»я ¬ј Ѕј–ЌќћјҲќ» ƒј¬Ћј“Ӣ
ѕаЄмҳои ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон
 орҳои илмӣ ва таҳлилӣ
ћаҷаллаи "Қонунгузорӣ"
Ҳамкорӣ
—афарҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ
 итобхона
Ўарикон
  
    
 
   
ћјҶјЋЋј» ЂҚќЌ”Ќ√”«ќ–Ӣї ƒј– —ќЋ» 2018

ƒј…ƒ∆≈—“» »Ћћ» Ҳ”Қ”Қ

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), є 2 (30), є 3 (31), є 4 (32) соли 2018

 

 

1.                      “абаров Ќ.ј., сардори шуъбаи қонунгузорӣ оид ба сохтори давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ, мудофиа ва амни€ти ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: ќ»ƒ Ѕј ЅјЏ«≈ ћј—ЏјЋјҲќ» Ќ»«ќћ» Ҳ”Қ”Қ» ћ”–ќ‘»ј¬Ӣ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола сухан дар бораи баъзе масъалаҳои низоми ҳуқуқи мурофиавӣ меравад. ћуаллиф дар натиҷаи таҳлили гузаронидашуда ба хулоса мео€д, ки низоми ҳуқуқи мурофиавиро ҳуқуқи мурофиавии конститутсионӣ, ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ, ҳуқуқи мурофиавии иқтисодӣ, ҳуқуқи мурофиавии маъмурӣ ва ҳуқуқи мурофиавии ҷино€тӣ ташкил намуда, дар ҳар кадоми он мақомоти судӣ нақши муай€нкунанда ва ҳалкунандаро мебозад.

 

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), 2018 €нвар-март, саҳ. 5-10.

 

 

2.                      »момов ј.»., главный научный сотрудник отдела государственного права »нститута философии и права јЌ –“, кандидат юридических наук, доцент.

 

ћавзӯъ: ѕ–ј¬ќ¬јя ѕ–»–ќƒј –≈√Ћјћ≈Ќ“ј ѕј–Ћјћ≈Ќ“ј

 

јннотатси€

 

Ќасто€ща€ стать€ посв€щена исследованию правовой природы –егламента ѕарламента –еспублики “аджикистан и его палат, обоснование его нормативно-правового свойства, его соотношение с  онституцией и конституционными законами.

 

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), 2018 €нвар-март, саҳ. 11-20.

 

 

3.                      —аидзода ».’., заместитель директора Ќационального центра законодательства при ѕрезиденте –еспублики “аджикистан, кандидат юридических наук; јбдуллоева ƒ.‘., преподаватель кафедры коммерции и права “аджикского государственного университета коммерции единого учебного комплекса в г. ’уджанде.

ћавзӯъ: ћ≈—“Ќџ≈ ќ–√јЌџ —јћќ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»я » »’ ѕ–ј¬ќ¬ќ≈ –≈√”Ћ»–ќ¬јЌ»≈ ¬ —»—“≈ћ≈ ћ≈—“Ќџ’ ќ–√јЌќ¬ √ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌќ… ¬Ћј—“»

 

јннотатси€

 

 онституци€ и другие нормативные правовые акты –еспублики “аджикистан регулируют основные положени€ и принципы де€тельности местных органов государственной  власти  в  лице ћаджлиса  народных депутатов  и его председател€, а также местных органов самоуправлени€ в лице ƒжамоатов. ¬ статье рассматриваютс€ правовое регулирование организации и де€тельности местных органов самоуправлени€ и их взаимодействие с местными органами государственной власти. ¬заимодействие органов государственной власти с органами местного самоуправлени€ определ€ет эффективность решени€ социально-экономических, политических и других местных проблем, обеспечивает положительное решение государственной политики, реализацию государственных задач по укреплению основ народовласти€, создает услови€ дл€ удовлетворени€ жизненных интересов населени€, стабилизации политической системы.

 

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), 2018 €нвар-март, саҳ. 21-25.

 

 

4.                      Ўеров Ў.«., главный специалист отдела финансового, налогового, таможенного законодательства и  банковской де€тельности Ќационального центра законодательства при ѕрезиденте –еспублики “аджикистан.

 

ћавзӯъ: ¬ќ«Ќ» Ќќ¬≈Ќ»≈ » –ј«¬»“»≈ »ƒ≈»  ќЌ—“»“”÷»ќЌЌќ - ѕ–ј¬ќ¬ќ… ќ“¬≈“—“¬≈ЌЌќ—“» ¬ –≈—ѕ”ЅЋ» ≈ “јƒ∆» »—“јЌ

 

јннотатси€

 

¬ данной статье автор исследует возникновение и развитие идеи конституционно-правовой ответственности в –еспублике “аджикистан. ¬о врем€ исследовани€ проанализированы пон€ти€ «конституционно-правова€ ответственность» и «конституционна€ ответственность», обосновано использование термина «конституционно-правова€ ответственность». Ќа основании проведенного анализа даетс€ пон€тие «конституционно-правовой ответственности».

 

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), 2018 €нвар-март, саҳ. 26-29.

 

 

5.                      Ѕобоҷонзода ».Ҳ., раиси јрбитражи  байналмилалии тиҷоратии назди ѕалатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии “оҷикистон, ходими калони »нститути фалсафа, сиЄсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи ј.ћ. Ѕаҳовиддинови ј» Ҷ“, доктори илмҳои ҳуқуқ; Ѕадалов ј.ћ., унвонҷӯи »нститути фалсафа, сиЄсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи ј.ћ. Ѕаҳовиддинови ј» Ҷ“.

 

ћавзӯъ: ј–Ѕ»“–ј∆ -  ј‘ќЋј“» Ҳ»‘«» Ҳ”Қ”Қ» —ќҲ»Ѕ ќ–ќЌ ¬ј —ј–ћќя√”«ќ–ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола зарурат ва заминаҳои асосии ҳуқуқи таъсиси арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ  таҳлил гардидааст. »нчунин, сухан оид ба  вазифаҳои асосӣ ва самтҳои  фаъоли€ти арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ ва судҳои ҳакамӣ меравад. Ѕарои ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон ва сармо€гузарон пешниҳод гардидааст, ки онҳо ҳангоми бастани шартономаҳо аз  созишномаи арбитражии ƒастури јрбитражи байналмилалии тиҷоратии “оҷикистон истифода намо€нд.

 

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), 2018 €нвар-март, саҳ. 30-34.

 

 

6.                      ћирзоева Ќ.Ќ., начальник сектора анализа регул€торного воздействи€ Ќационального центра законодательства при ѕрезиденте –еспублики “аджикистан.

 

ћавзӯъ: ѕќЌя“»≈ ƒ≈Ћќ¬ќ… –≈ѕ”“ј÷»» ѕ–≈ƒѕ–»Ќ»ћј“≈Ћя » ≈® —¬я«№ — ѕќЌя“»яћ» „≈—“» » ƒќ—“ќ»Ќ—“¬ј

 

јннотатси€

 

¬ данной статье рассматриваютс€ варианты толковани€ пон€ти€ деловой репутации предпринимателей, ее св€зь с пон€ти€ми чести и достоинства.

 

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), 2018 €нвар-март, саҳ. 35-37.

 

 

7.                      Ќуров ’.ѕ., главный специалист отдела законодательства по труду, миграции и социальной защите Ќационального центра законодательства при ѕрезиденте –еспублики “аджикистан; јнушервони »., ведущий специалист отдела гражданского, предпринимательского и семейного законодательства Ќационального центра законодательства при ѕрезиденте –еспублики “аджикистан; ®ров ј.ј., специалист отдела законодательства по труду, миграции и социальной защите Ќационального центра законодательства при ѕрезиденте –еспублики “аджикистан.

 

ћавзӯъ: ѕ–ќЅЋ≈ћџ Ќј—Ћ≈ƒ—“¬≈ЌЌќ√ќ ѕ–ј¬ј ¬ –≈—ѕ”ЅЋ» ≈ “јƒ∆» »—“јЌ

 

јннотатси€

¬ данной статье рассмотрены проблемы наследственного права в –еспублике “аджикистан и дл€ развити€ и совершенствовани€ законодательства в этой сфере даны некоторые предложени€.

 

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), 2018 €нвар-март, саҳ. 38-54.

 

 

8.                      ѕулатов ј.—., сардори шуъбаи қонунгузории кишоварзӣ, истифодаи сарватҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зисти ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ.

 

ћавзӯъ: ƒќ»– Ѕј ћј‘Ҳ”ћ» јҲƒ» ЁЋ≈ “–ќЌӢ

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи мазкур доир ба мафҳуми аҳди электронӣ тадқиқот гузаронида шудааст. ћуаллифи мақола кӯшиш намудааст, то ин ки мафҳуми аҳди электрониро муай€н намо€д. ƒар робита ба ин ақидаҳои мухталифи дар  илми ҳуқуқ  мавҷудбуда роҷеъ ба мафҳуми аҳди электронӣ мавриди  таҳлил  қарор  дода  шудаанд. ƒар ҷамъбасти  тадқиқоти гузаронидашуда қайд мегардад, ки аҳди электронӣ амал (ҳаракат)-и шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ мебошад, ки тариқи мубодила (гардиш)-и ҳуҷҷатҳои электронӣ бо истифода аз технологи€ҳои иттилоотию коммуникатсионӣ амалӣ гардида, барои муқаррар, тағйир ва Є қатъ намудани ҳуқуқу уҳдадориҳои маданӣ равона карда шудааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), 2018 €нвар-март, саҳ. 55-60.

 

 

9.                      јнушервони »срофил, мутахассиси пешбари шуъбаи қонунгузории гражданӣ, соҳибкорӣ ва оилавии ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: ѕ–ќЅЋ≈ћј» ћјЌЏ»  јЎ»ƒјЌ» “јћќ ” ƒј– ƒќ’»Ћ» Ѕ»ЌќҲќ» ћјЏћ”–Ӣ ƒј– Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ћақолаи мазкур ба проблемаи манъи кашидани тамоку дар дохили биноҳои маъмурӣ бахшида шудааст. ћуаллиф дар мақолаи мазкур оид ба муай€н намудани ҷойи кашидани тамоку €кчанд пешниҳодҳои худро манзур намудааст, ки барои бартараф намудани нофаҳмоиҳо дар таҷриба ба манфиати кор хоҳад буд.

 

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), 2018 €нвар-март, саҳ. 61-64.

 

 

10.                  «арифов ”.ћ., мутахассиси шуъбаи қонунгузории кишоварзӣ, истифодаи сарватҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зисти ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: »Ќ »Ўќ‘» “”–»«ћ» Ё ќЋќ√Ӣ ƒј– ƒј¬–ќЌ» —ќҲ»Ѕ»—“»ҚЋќЋ»» Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи мазкур муаллиф дар асоси нишондодҳои оморӣ сайЄҳии экологиро дар Ҷумҳурии “оҷикистон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст. ƒар охири мақола €к қатор пешниҳодҳоро оид ба рушди сайЄҳии экологӣ иброз намудааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), 2018 €нвар-март, саҳ. 65-69.

 

 

11.                  —олихов ћ.ј., доцент кафедры коммерческого права “аджикского государственного университета коммерции, кандидат юридических наук.

 

ћавзӯъ: ¬ќƒј  ј  ќЅЏ≈ “  ѕ–ј¬ќ¬ќ… ќ’–јЌџ

 

јннотатси€

 

¬ статье анализируютс€ правовые вопросы охраны воды в –еспублике “аджикистан. јвтором отмечаютс€ негативное вли€ние нехватки воды и изменение климата на здоровье граждан. ¬ св€зи с чем в статье особое внимание удел€етс€ природоохранительной де€тельности государства.

 

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), 2018 €нвар-март, саҳ. 70-73.

 

 

12.                  «окиров «.’., ассистент кафедры истории и права “аджикского педагогического института –аштского района.

 

ћавзӯъ: —”ўЌќ—“№  ќЌ‘»— ј÷»» »ћ”ў≈—“¬ј  ј  ƒќѕќЋЌ»“≈Ћ№Ќќ≈ Ќј ј«јЌ»≈

 

јннотатси€

 

¬ статье рассматриваетс€ сущность конфискации имущества, как уголовного наказани€. ¬ ней анализируетс€ место конфискации имущества в системе уголовного наказани€. ќсобое внимание удел€етс€ проблеме конфискации имущества  в  уголовном законодательстве и ее практике.

 

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), 2018 €нвар-март, саҳ. 74-77.

 

 

13.                  Ҳафиззода Ў.’., сардори –аЄсати мубориза  бар зидди ҷино€тҳои муташаккили ¬ ƒ Ҷумҳурии “оҷикистон, унвонҷӯи јкадеми€и ¬ ƒ Ҷумҳурии “оҷикистон, полковники милитси€; ёсуфзода ј.Ҳ., Євари сардори –аЄсати мубориза бар зидди ҷино€тҳои муташаккили ¬ ƒ Ҷумҳурии “оҷикистон,  номзади  илмҳои  ҳуқуқшиносӣ, майори милитси€.

 

ћавзӯъ: ќ»ƒ Ѕј “ј ћ»Ћ» ј—ќ—Ҳќ» Ҳ”Қ”Қ»» ‘јЏќЋ»я“» Ҳ”Қ”ҚҲ»‘«Ќјћќ»» ћјҚќћќ“»  ќ–Ҳќ» ƒќ’»ЋӢ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола фаъоли€ти мақомоти ваколатдори давлатӣ дар самти  мубориза ба муқобили ҷино€тҳои  дорои хусуси€ти террористӣ,  экстремистӣ  ва  савдои одамон  мавриди таҳлил қарор дода  шуда, бо мақсади  мукаммалсозии  асосҳои ҳуқуқии фаъоли€ти ҳуқуқҳифзнамоии мақомоти  корҳои  дохилӣ дар самти мазкур  таклифҳои  мушаххас, пешниҳод карда шудаанд.

 

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), 2018 €нвар-март, саҳ. 78-81.

 

 

14.                   …. ѕуделька, глава представительства GIZ в  азахстане и “уркменистане, судь€ административного суда г. Ѕерлина (√ермани€).

 

ћавзӯъ: ѕќЌя“»≈ ”—ћќ“–≈Ќ»я » –ј«√–јЌ»„≈Ќ»≈ — —”ƒ≈ЅЌџћ ”—ћќ“–≈Ќ»≈ћ

 

јннотатси€

 

—тать€ описывает пон€тие усмотрени€ как одного из центральных пон€тий в науке административного права, далее проводитс€ параллель между усмотрением, существующим у органа управлени€ (т.н. дискреционные полномочи€) и судебным усмотрением. “ак, административный орган об€зан примен€ть свое усмотрение в соответствии с целью предоставлени€ права усмотрени€ и соблюдать предусмотренные законом пределы усмотрени€, если он уполномочен действовать по собственному усмотрению. ѕравильное применение усмотрени€ административным органом может быть перепроверено в рамках досудебного обжаловани€ этим же административным органом или вышесто€щим административным органом. ¬  последующем, идет подробное описание видов усмотрени€ и какие существуют ошибки усмотрени€.

 

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), 2018 €нвар-март, саҳ. 82-88.

 

 

15.                  –аджабов —.ј., заведующий отделом международного права »нститута философии, политологии и права им. ј.Ѕаховаддинова јЌ –еспублики “аджикистан, доктор юридических наук, профессор.

 

ћавзӯъ: ћ≈∆ƒ”Ќј–ќƒЌќ≈ √”ћјЌ»“ј–Ќќ≈ ѕ–ј¬ќ – –ј«¬»¬јёўјя—я Ќј” ј » ќ“–ј—Ћ№ ћ≈∆ƒ”Ќј–ќƒЌќ√ќ ѕ–ј¬ј

 

јннотатси€

 

¬ статье рассматриваютс€ причины прин€ти€ ƒополнительных протоколов к  ∆еневским конвенци€м от 12 августа 1949 года о защите жертв вооруженных конфликтов. ƒополнительные протоколы разграничили вооруженные конфликты на международные и немеждународные, а также более полно отрегулировали вновь возникшие вопросы и нерешенные ранее проблемы. ¬се  это способствовало прогрессивному развитию норм международного гуманитарного права.

 

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), 2018 €нвар-март, саҳ. 89-95.

 

 

16.                  ќлифтаев ».Ғ., мутахассиси пешбари шуъбаи ҳуқуқи байналмилалии ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: Ҳ”Қ”Қ» ƒ»ѕЋќћј“»» —ќ«ћќЌҲќ» Ѕј…ЌјЋћ»ЋјЋӢ

 

јннотатси€

 

ћақола масоили назари€вӣ-амалии таркиби ҳуқуқи дипломатӣ-ҳуқуқи дипломатии созмонҳои байналмилалӣ ва инчунин падидаи ҳимо€и дипломатиро дарбар гирифтааст. ƒар мақола аз таҷрибаи ғанӣ ва арзишманд, гуногуншаклии услубҳо, ҷараЄнҳо, хусуси€тҳо, нозукиҳои санъати дипломати€и муосир дар мамлакатҳои гуногун ба таври  мухтасар, илман асоснок ва оммафаҳм маълумот дода шудааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), 2018 €нвар-март, саҳ. 96-101.

 

 

17.                  ёсуфзода ј.’., помощник начальника ”правлени€ по борьбе с организованной преступностью ћ¬ƒ –еспублики “аджикистан, кандидат юридических наук, майор милиции.

 

ћавзӯъ: ќ–√јЌ»«ј÷»ќЌЌџ≈ ќ—Ќќ¬џ ƒ≈я“≈Ћ№Ќќ—“» ќ–√јЌќ¬ ¬Ќ”“–≈ЌЌ»’ ƒ≈Ћ ѕќ ќЅ≈—ѕ≈„≈Ќ»ё ѕ–ј¬ „≈Ћќ¬≈ ј ¬ ”—Ћќ¬»я’ „–≈«¬џ„ј…Ќќ√ќ ѕќЋќ∆≈Ќ»я

 

јннотатси€

 

¬ данной статье с научно-практической позиции проанализированы и рассмотрены организационные основы де€тельности органов внутренних дел –еспублики “аджикистан по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в услови€х чрезвычайного положени€, а также предлагаетс€ р€д предложений по их совершенствованию.

 

«Қонунгузорӣ» є 1 (29), 2018 €нвар-март, саҳ. 102-108.

 

 

18.                  Ѕобокалонов Ғ.ћ., сардори шуъбаи қонунгузорӣ оид ба меҳнат, муҳоҷират ва иҷтимоии ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон н.и.ҳ., досенти кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии ƒћ“.

 

ћавзӯъ: »Ќ »Ўќ‘» ҚќЌ”Ќ√”«ќ–Ӣ ќ»ƒ Ѕј »Ќ“»«ќћ» ћ≈ҲЌј“ ¬ј “јҲ »ћ» ќЌ ƒј– ћ”Ќќ—»Ѕј“Ҳќ» ћ≈ҲЌј“Ӣ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола масоили инкишофи қонунгузорӣ оид ба интизоми меҳнат мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. ћуаллиф дар натиҷаи омӯзиш ва муқоисаи қонунгузорӣ оид ба интизоми меҳнат, инчунин таҳкими интизоми меҳнат ва хусусан тадбирҳои ташаккулу инкишофи қонунгузорӣ марбут ба татбиқи ҷазои интизомии давраи  шӯравӣ ва баъди шӯравии “оҷикистонро муай€н намудааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 6-13.

 

 

19.                  јлизода «., ¬аколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии “оҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ.

 

ћавзӯъ: «ј–”–ј“» ҚјЅ”Ћ» ҚќЌ”Ќ» Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ «ƒј– Ѕќ–ј» ‘јЏќЋ»я“» ҚќЌ”Ќ√”«ќ–Ӣ»

 

јннотатси€

 

ƒар мақола зарури€ти қабул намудани Қонуни Ҷумҳурии “оҷикистон «ƒар бораи фаъоли€ти қонунгузорӣ» асоснок карда мешавад. ѕешниҳод мегардад, ки  қисмҳои асосӣ ва масъалаҳои аз ҳама муҳимтарини фаъоли€ти қонунгузорӣ дар €к боби  онститутси€ пешбинӣ шуда, дигар масъалаҳои он дар Қонуни Ҷумҳурии “оҷикистон «ƒар бораи фаъоли€ти қонунгузорӣ» ҷойгир карда шаванд.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 14-18.

 

 

20.                   јбдуджалилов ј., заведующий отделом частного права »нститута философии, политологии и права јкадемии наук –еспублики “аджикистан, кандидат юридических наук.

 

ћавзӯъ: ¬≈ўЌџ≈ ѕ–ј¬ј ¬ »Ќ“≈–Ќ≈“≈. ¬ќ«ћќ∆Ќќ≈ ¬ Ќ≈¬ќ«ћќ∆Ќќћ

 

јннотатси€

 

—тать€  посв€щена  научно-теоретическому  анализу совершенно нового €влени€ в гражданском праве – по€влению частной виртуальной валюты, котора€ сегодн€ заменила в виртуальном  пространстве »нтернета реальные деньги. —егодн€ наиболее известна€ криптовалюта – биткоин имеет  очень высокий обменный курс,  и  она  служит  средством платежа реальных товаров и услуг. ƒаетс€ правова€ характеристика биткоина с точки зрени€ гражданского права.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 19-23.

 

 

21.                  Ѕойматова ƒ.ѕ., старший преподаватель кафедры коммерции и права »нститута экономики и торговли “√” .

 

ћавзӯъ: ћ»–ќ¬ќ… ќѕџ“ √ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌќ-ѕ–ј¬ќ¬ќ√ќ –≈√”Ћ»–ќ¬јЌ»я Ё ќЌќћ»„≈— »’ ќ“ЌќЎ≈Ќ»…

 

јннотатси€

 

¬ данной статье рассмотрен мировой опыт государственно-правового регулировани€ экономических отношений. ѕроанализированы различные  типы экономик, соотношение государственного и правового регулировани€ экономики в странах с этатистской, социально-ориентированной и либеральной экономикой. ¬ ходе изучени€ особенностей различных типов экономики, делаетс€ вывод о том, что даже экономически развитые и передовые страны не отказываютс€ от государственного регулировани€ экономики. –ыночные и государственные регул€торы должны присутствовать в любой экономической системе. Ёти два механизма должны рационально сочетатьс€ в экономике любого типа.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 24-29.

 

 

22.                  »смоилова ћ.»., начальник отдела правовой информации и систематизации Ќационального центра законодательства при ѕрезиденте –еспублики “аджикистан.

 

ћавзӯъ: ѕ–ќ÷≈—— ‘ќ–ћ»–ќ¬јЌ»я » —ќ¬≈–Ў≈Ќ—“¬ќ¬јЌ»я «ј ќЌќƒј“≈Ћ№Ќџ’ ј “ќ¬ ѕќ «јў»“≈ —ћ≈∆Ќџ’ ѕ–ј¬ ¬ –≈—ѕ”ЅЋ» ≈ “јƒ∆» »—“јЌ

 

јннотатси€

 

¬ статье рассматриваетс€  процесс  формировани€  законодательной базы –еспублики “аджикистан по охране смежных  прав,  прин€тие  международных концепций и подписание —оглашений в этом контексте. –ассматриваетс€ инфраструктура, на которую  возложена об€занность обеспечени€ охраны интеллектуальной собственности, внесены отдельные предложени€ по совершенствованию законодательной базы страны.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 30-38.

 

 

23.                  Ќазаров ƒ.ƒ., муовини сардори шуъбаи қонунгузории гражданӣ, соҳибкорӣ ва оилавии  ћаркази  миллии  қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: ҶјЌЅјҲќ» Ҳ»‘«» √–ј∆ƒјЌӢ-Ҳ”Қ”Қ»» ‘ќЋ Ћќ– ƒј– Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи мазкур масъалаҳои муай€н намудани ҷанбаҳои ҳифзи гражданӣ-ҳуқуқии фолклор баррасӣ карда мешавад. ћуаллиф дар асоси санадҳои меъЄрӣ хусуси€ти қонунгузории соҳаи фарҳангро баЄн карда, оид ба ҷанбаҳои гражданӣ-ҳуқуқии хифзи фолклор хулосабардорӣ намудааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 39-42.

 

 

24.                  —аидзода ».Ҳ., муовини директори ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон; ћирзоева Ќ.Ќ., сардори бахши таҳлили таъсири танзимкунии ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: “ј“Ѕ»Қ» ѕјƒ»ƒј» “јҲЋ»Ћ» “јЏ—»–» “јЌ«»ћ ”ЌӢ ƒј– Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола масъалаи татбиқи падидаи таҳлили таъсири танзимкунӣ дар Ҷумҳурии “оҷикистон баррасӣ шудааст. ћуаллифон дар асоси таҳлили қонунгузории ҷумҳурӣ ба хулоса омадаанд, ки таҳлили таъсири танзимкунӣ аз се марҳила иборат мебошад ва мазмуни онҳоро кушода додаанд.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 43-46.

 

 

25.                  “абаров Ќ.ј., начальник отдела законодательства по государственному устройству, судебным и правоохранительным органам Ќационального центра законодательства при ѕрезиденте –еспублики “аджикистан.

 

ћавзӯъ: –»—  ¬ ƒќ√ќ¬ќ–≈  ќћћ≈–„≈— ќ…  ќЌ÷≈——»»

 

јннотатси€

 

¬ статье речь идет о риске. –ассматрива€ различные концепции риска, автор считает, что суждение сторонников субъективной концепции риска €вл€етс€ более правильным, так как риск тесно св€зан с сознанием и волей лица, т.е. субъекта, который предвидит и допускает отрицательные последстви€. »менно такой риск имеетс€ в виду в том случае, когда говоритс€ о риске субъекта, действующего в услови€х, при которых возможно причинение или нанесение ущерба.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 47-49.

 

 

26.                  ћуртазакулов ƒж.—., профессор кафедры гражданского права юридического факультета “аджикского национального университета, доктор юридических наук.

 

ћавзӯъ:   ¬ќѕ–ќ—” ќ ѕќЌя“»» » «Ќј„≈Ќ»» ЌјЋќ√ќ¬ќ√ќ  ќЌ“–ќЋя

 

јннотатси€

 

¬ статье речь идЄт о пон€тии и значении налогового контрол€. ¬ статье рассматриваетс€ и раскрываетс€  пон€тие налогового контрол€ с научной и практической точки зрени€, комментируютс€ статьи Ќалогового кодекса –“, приводитс€ практика –оссийской ‘едерации, раскрываетс€ значение налогового контрол€ и делаетс€ заключение автора.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 50-54.

 

 

27.                  —оҳибов ћ.ћ., ассистенти кафедраи ҳуқуқи граждании факултети ҳуқуқшиносии ƒонишгоҳи миллии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: ћј‘Ҳ”ћ ¬ј ћќҲ»я“» ЅјҲ—Ҳќ ќ»ƒ Ѕј Қ»“Џј» «јћ»Ќ ƒј– Ўј–ќ»“» ћ”ќ—»–» Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи мазкур масъалаи мафҳум ва моҳи€ти баҳсҳо оид ба қитъаи замин дар шароити муосири Ҷумҳурии “оҷикистон таҳлил шудааст. Ҳангоми баррасии масъала ошкор гардид, ки дар адабиЄти ҳуқуқӣ ақидаи €гона оид ба мафҳум ва моҳи€ти баҳсҳо оид ба қитъаи замин мавҷуд набуда, дар қонунгузорӣ мухолифатҳо ва номукаммалиҳо ҷой доранд. ћуаллиф баъзе аз хусуси€тҳо, моҳи€т, мафҳуми баҳсҳо оид ба қитъаи заминро муай€н  намуда, пешниҳодҳои илмӣ ва амалиро барои дуруст татбиқ кардани меъЄрҳои қонунгузории замин ва пешниҳод намудани мафҳуми мукаммали баҳсҳо оид ба қитъаи замин манзур намудааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 55-61.

 

 

28.                  Ҳамдамзода —.Ѕ., сармутахассиси шуъбаи қонунгузории кишоварзӣ, истифодаи сарватҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зисти ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон

 

ћавзӯъ: ƒќ»– Ѕј ћј—ќ»Ћ» »ƒќ–ј ”Ќ»» ћ”Ў“ј–ј » ҶјЌ√јЋ “»ЅҚ» ҚќЌ”Ќ√”«ќ–»» Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола доир ба масоили идоракунии муштараки ҷангал тадқиқот гузаронида шудааст. ƒар робита ба ин муаллиф хусуси€тҳои хоси идоракунии муштараки ҷангал, шартномаи идоракунии муштараки ҷангал ва нақшаҳои идоракунии хоҷагии ҷангалро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии “оҷикистон мавриди тадқиқоти илмӣ қарор додааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 62-67.

 

 

29.                  Ѕаҳриддинзода —.Ё., муовини €куми директори ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон, н.и.ҳ., дотсент.

 

ћавзӯъ: «ј–”–ј“» ћќƒ≈–Ќ»«ј“—»я» ҚќЌ”Ќ√”«ќ–»» Ҷ»Ќќя“»» Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи мазкур баъзе аз асосҳои зарури€ти модернизатси€и қонунгузории ҷино€тии Ҷумҳурии “оҷикистон мавриди таҳлил қарор дода шудааст. ћуаллиф заминаҳои модернизатси€и қонунгузории ҷино€тии кишварро бо дарназардошти таҷриба ва талаботи  онсепси€и сиЄсати ҳуқуқии ҷино€тӣ таҳлил намуда, ба хулоса омадааст, ки дар лоиҳаи  одекси ҷино€тии Ҷумҳурии “оҷикистон дар таҳрири нав бартарии масъалаҳои гумманизатси€ мақсаднок буда, бо дарназардошти бартараф намудани ҳадафҳои ҷойдошта таҳи€ карда шавад.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 68-72.

 

 

30.                  ћирзоахмедов ‘.ј., старший преподаватель кафедры уголовного права юридического факультета “аджикского национального университета, кандидат юридических наук.

 

ћавзӯъ:   ¬ќѕ–ќ—” ќЅ ќѕ–≈ƒ≈Ћ≈Ќ»» Ќ≈ѕќ—–≈ƒ—“¬≈ЌЌќ√ќ ќЅЏ≈ “ј “≈––ќ–»«ћј (“≈––ќ–»—“»„≈— ќ√ќ ј “ј) ѕќ ”√ќЋќ¬Ќќћ” «ј ќЌќƒј“≈Ћ№—“¬” –≈—ѕ”ЅЋ» » “јƒ∆» »—“јЌ » –ќ——»…— ќ… ‘≈ƒ≈–ј÷»»

 

јннотатси€

 

¬ статье изучаютс€  вопросы определени€ непосредственного объекта терроризма (террористического акта) по уголовному законодательству –еспублики “аджикистан и –оссийской ‘едерации. ¬ результате всестороннего и глубокого уголовно-правового анализа ст. 179 ”  –“ и ст. 205 ”  –‘, автором сделаны определенные заключени€, которые направлены на совершенствование уголовного законодательства об уголовной ответственности за терроризм (террористический акт).

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 73-78.

 

 

31.                  –аҷабов –., муовини раиси  умитаи ћаҷлиси намо€ндагони ћаҷлиси ќлии Ҷумҳурии “оҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ, оила ва ҳифзи  саломатӣ, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ.

 

ћавзӯъ: —јћ“Ҳќ» ј—ќ—»» ‘јЏќЋ»я“» ћјҚќћќ“» ƒј¬Ћј“ӣ ƒј– ћ”Ѕќ–»«ј Ѕј– «»ƒƒ» Ё —“–≈ћ»«ћ ¬ј “≈––ќ–»«ћ

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи мазкур асосан сухан дар бораи фаъоли€ти мақомоти давлатӣ, аз ҷумла парламенти мамлакат дар мубориза бар зидди экстремизм ва терроризм, инчунин пешниҳоди мушаххас оид ба мубориза бар зидди ин зуҳуроти номатлуб меравад.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 79-84.

 

 

32.                  –аҷабов ћ.Ќ., мудири кафедраи ҳуқуқи байналмилалии факултети ҳуқуқшиносии ƒонишгоҳи  миллии “оҷикистон, номзади илми ҳуқуқ, дотсент.

 

ћавзӯъ: ЌјҚЎ» Ўј–“ЌќћјҲќ» Ѕј…ЌјЋћ»ЋјЋӢ ƒј– “јЌ«»ћ» Ҳ”Қ”Қ»» »—“»‘ќƒјЅј–»» ќЅҲќ» ‘ј–ќћј–«Ӣ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола нақши шартномаҳои байналмилалии универсалӣ, минтақавӣ ва дутарафа дар танзими ҳуқуқии истифодабарии обҳои фаромарзӣ баррасӣ шуда, хусуси€тҳо ва мақоми онҳо дар низоми сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалии обӣ нишон дода шудааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 85-93.

 

 

33.                  ћаҳмадшоев ‘.ј., сардори шуъбаи ҳуқуқи байналмилалии ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон, н.и.ҳ.; ќлифтаев ».Ғ., сармутахассиси шуъбаи ҳуқуқи байналмилалии ћаркази миллии  қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: ћ≈’јЌ»«ћҲќ» “ј‘“»Ўќ“» ƒ”ҶќЌ»Ѕј –ќҶ≈Џ Ѕј ¬ј…–ќЌ ”Ќ»» ћ≈Џ®–Ҳќ» Ҳ”Қ”Қ» Ѕј…ЌјЋћ»ЋЋјЋ»» »Ќ—ќЌƒӮ—“Ӣ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола €к қатор механизмҳои байналмилалӣ ва миллӣ-ҳуқуқии имплементатси€и меъЄрҳои ҳуқуқи  байналмилалӣ ҳамчун меъЄрҳои ҳуқуқи миллии “оҷикистон, ки барои таъмини босифат ва иҷрои санадҳои байналмилалӣ аз таъмини татбиқи самарабахши онҳо пешбинӣ шудааст, ҳаматарафа дарҷ Єфтааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 94-99.

 

 

34.                  ћуродзода ј.ј., заведующий сектором контрол€ ¬ерховного —уда –еспублики “аджикистан, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник  »‘ѕѕ јкадемии наук –еспублики “аджикистан.

 

ћавзӯъ: ќ—Ќќ¬Ќџ≈ »Ќ—“»“”÷»ќЌјЋ№Ќџ≈ ’ј–ј “≈–»—“» » —”ƒ≈ЅЌќ… ¬Ћј—“» –≈—ѕ”ЅЋ» » “јƒ∆» »—“јЌ

 

јннотатси€

 

¬ данной статье автором исследуютс€ основные институциональные характеризующие элементы построени€ судебной власти “аджикистана. ƒанна€  тема  €вл€етс€  весьма  актуальной, поскольку имеет весомое значение в обеспечении конституционного права человека на судебную защиту.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 100-104.

 

 

35.                  ћадалиев –. ., национальный координатор региональной программы GIZ «—одействие правовой государственности в странах ÷ентральной јзии» ( ыргызстан).

 

ћавзӯъ: —ќ¬≈–Ў≈Ќ—“¬ќ¬јЌ»≈  ќЌ“–ќЋя «ј ќ–√јЌјћ» √ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌќ√ќ ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»я ¬ Ќќ¬ќћ «ј ќЌ≈ ќЅ јƒћ»Ќ»—“–ј“»¬Ќџ’ ѕ–ќ÷≈ƒ”–ј’  џ–√џ«— ќ… –≈—ѕ”ЅЋ» »

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 105-110.

 

 

36.                  Ќосиров ƒ.Қ., муовини сардори шуъбаи қонунгузорӣ оид ба сохтори давлатӣ, мақомоти судӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ћаркази миллии қонунгузории  назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ:  ќ––”ѕ—»я: ’ј¬‘Ҳќ ¬ј ќћ»ЋҲќ» Ѕј¬”Ҷ”ƒќ¬ј–јЌƒј» ќЌ “»ЅҚ» ҚќЌ”Ќ√”«ќ–»» Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола хавфҳо ва омилҳои бавуҷудоварандаи коррупси€ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии “оҷикистон таҳлил ва нишон дода шудааст. Ѕарои ба вуҷуд наомадани омилҳои бавуҷудоварандаи коррупси€ дар қонунгузорӣ, тавси€ҳо ҳангоми қабули лоиҳаҳои санадҳои меъЄрии ҳуқуқӣ, пешбинӣ гардидаанд. –оҳҳои муқовимат ба коррупси€ ва решакан кардани он ба таври дахлдор дарҷ гардидааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 111-115.

 

 

37.                  Ҳамидзод ћ.Ѕ., мутахассиси пешбари шуъбаи иттилооти ҳуқуқӣ ва мураттабсозии ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон

 

ћавзӯъ: ЅјЏ«≈ ј« ҶјЌЅјҲќ» Ҳ”Қ”Қ ¬ј ҚќЌ”Ќ√”«ќ–Ӣ ƒј– ƒј¬–ќЌ» —ќҲ»Ѕ»—“»ҚЋќЋ»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи мазкур баъзе аз ҷанбаҳои ҳуқуқ ва қонунгузории Ҷумҳурии “оҷикистон дар даврони 26 соли »стиқлоли€т мавриди таҳлил қарор дода шуда, нақши  онститутси€ дар эъмори давлатдорӣ хеле назаррас арзЄбӣ гардидааст. »нчунин, доир ба қонунҳо ва дастовардҳои ҳуқуқие, ки баҳри рушди ҷомеа ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон замина гузоштаанд, ишора карда шудааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 116-120.

 

 

38.                  «оҳидова ƒ.ј., мутахассиси пешбари шуъбаи қонунгузорӣ оид ба моли€, андозу гумрук ва фаъоли€ти бонкиићаркази миллии қонунгузории назди  ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ:  ќЌ—“»“”“—»я ¬ј –”Ўƒ» ҚќЌ”Ќ√”«ќ–»» ћќЋ»я» Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола сухан оид ба  онститутси€ ва рушди қонунгузории моли€вии Ҷумҳурии “оҷикистон меравад. ћуаллиф қонунгузории моли€виро дар заминаи  онститутси€ таҳлил намуда, рушди онро дар даврони истиқлоли€т нишон додааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 121-125.

 

 

39.                  –изоева —. ., номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии ƒонишгоҳи миллии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: «»Қ“»—ќƒ» —јЅ«» - —ј–„јЎћј» ѕј®ћ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола шартҳои пайдоиш ва рушди «иқтисоди сабз» баррасӣ карда мешавад. ћуҳими€т ва мазмуни «иқтисоди сабз» дар сатҳи байналмилалӣ ва бахусус миллӣ, кушода дода мешавад.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 126-129.

 

 

40.                  ƒавлатов ј.Ќ., ассистенти кафедраи ҳуқуқи тиҷорати ƒонишгоҳи давлатии тиҷорати “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: “јҲ—»Ћќ“» ‘ќ—»Ћј¬Ӣ Ҳјћ„”Ќ Ќ»«ќћ» ћ”ќ—»–» “јЏЋ»ћ ƒј– Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи мазкур оид ба мафҳуми “таҳсилоти фосилавӣ” ва самаранокии он дар низоми муосири таълим дар Ҷумҳурии  “оҷикистон сухан меравад. ћуаллиф қайд менамо€д, ки таҳсилоти фосилавӣ ба донишҷӯ, мутахассиси соҳаи ҳарбӣ, муҳоҷирон, маъюбон, бекорон, занони ҳомила, маҳбусон дар тамоми навоҳии мамлакат ва хориҷ аз он ва дигар шаҳрвандон барои татбиқи амалии ҳуқуқҳои конститутсионии ҳар шахс ба иттилоот имкони баробар медиҳад.

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 130-134.

 

 

41.                  Ќуров Ҳ.ѕ., сармутахассиси шуъбаи қонунгузорӣ оид ба меҳнат, муҳоҷират ва иҷтимоии ћћҚ; –. Ҷабборӣ, мутахассиси пешбари шуъбаи қонунгузорӣ оид ба меҳнат, муҳоҷират ва иҷтимоии ћћҚ; ®ров ј.ј., мутахассиси шуъбаи қонунгузорӣ оид ба меҳнат, муҳоҷират ва иҷтимоии ћћҚ; јнушервони »., сармутахассиси шуъбаи қонунгузории гражданӣ, соҳибкорӣ ва оилавии ћћҚ.

 

ћавзӯъ: “јҲЋ»Ћ» ћ”Қќ»—ј¬Ӣ-Ҳ”Қ”Қ»» ҚќЌ”Ќ√”«ќ–»» —ќҲј» Ќј‘јҚј» Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ Ѕќ ҚќЌ”Ќ√”«ќ–»» Ќј‘јҚј» ƒј¬Ћј“Ҳќ» јЏ«ќ» »““»Ҳќƒ» ƒј¬Ћј“Ҳќ» ћ”—“јҚ»Ћ

 

«Қонунгузорӣ» є 2 (30), 2018 апрел-июн, саҳ. 135-147.

 

 

42.                  –аҳимзода ћ.«., узви вобастаи ј» Ҷ“, доктори илми ҳуқуқ, профессор, јрбоби илм ва техникаи “оҷикистон.

         

ћавзӯъ: ƒќ»– Ѕј ЅјЏ«≈ ћј—ЏјЋјҲќ» “јЏ–»’» »Ќ »Ўќ‘» —ќҲ»Ѕ ќ–Ӣ ¬ј “»Ҷќ–ј“ ƒј– “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ћақолаи мазкур ба масъалаҳои таърихи инкишофи соҳибкорӣ ва тиҷорат дар “оҷикистон бахшида шудааст. ƒар он рушди соҳибкорӣ ва тиҷорат, аз ҷумла танзими ҳуқуқии он дар давраҳои гуногуни таърихӣ то ба даст овардани соҳибистиқлолӣ мавриди таҳлил қарор дода шудааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 6-16.

 

 

43.                  Ѕобокалонов Ғ.ћ., сардори шуъбаи  қонунгузорӣ оид ба меҳнат, муҳоҷират ва иҷтимоии ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон, н.и.ҳ., дотсенти кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии ƒонишгоҳи миллии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: »Ќ »Ўќ‘» ҚќЌ”Ќ√”«ќ–»» ѕј—ќЎӮ–ј¬Ӣ ќ»ƒ Ѕј —ќҲј» »Ҷ“»ћќӢ ƒј– Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ (солҳои 1990-2018)

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи таҳқиқотии баррасигардида, ки қонунгузории давраи пасошӯравии соҳаи иҷтимоиро дарбар мегирад, €к зумра санадҳои меъЄрии ҳуқуқӣ мавриди таҳлилу омӯзиш қарор гирифтааст. “аҳқиқоти мазкур марҳилаҳои асосии рушди қонунгузорӣ дар соҳаҳаи иҷтимоӣ буда, таҳлили муқоисавии қонунгузории қаблӣ ва ҷорӣ дар соҳаи мазкур муай€н карда шудаанд.

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 17-25.

 

 

44.                  Ќуров ’., главный специалист отдела законодательства по труду, миграции и социальной защите Ќационального  центра законодательства при ѕрезиденте –еспублики “аджикистан, соискатель »нститута философии, политики и права им. ј. Ѕаховаддинова јЌ –“; јнушервони »., главный специалист отдела гражданского, предпринимательского и семейного законодательства Ќационального центра законодательства при ѕрезиденте –еспублики “аджикистан.

 

ћавзӯъ: »—“ќ–» ќ – ѕ–ј¬ќ¬џ≈ ќ—Ќќ¬џ –ј«¬»“»я ѕ–ј¬ќќ“ЌќЎ≈Ќ»… ¬ —‘≈–≈ Ќј”„Ќќ-“≈’Ќ»„≈— ќ… ƒ≈я“≈Ћ№Ќќ—“» ¬ —ќ¬–≈ћ≈ЌЌќћ “јƒ∆» »—“јЌ≈

 

јннотатси€

 

¬ данной статье речь идет об историко – правовых основах развити€ правоотношений в сфере научно-технической де€тельности в современном “аджикистане. јвторы проанализировали теорию реализации правовых отношений в области научно-технической де€тельности в современном “аджикистане.

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 26-30.

 

 

45.                  Ўеров Ў.«., сардори шуъбаи қонунгузорӣ оид ба моли€, андозу гумрук вафаъоли€ти бонкии ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти  Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: Ҷј¬ќЅ√ј–»»  ќЌ—“»“”“—»ќЌӢ – Ҳ”Қ”ҚӢ ƒј– Ќ»«ќћ» Ҷј¬ќЅ√ј–»» Ҳ”Қ”ҚӢ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола масоили пайдоиш ва инкишофи ҷавобгарии конститутсионӣ – ҳуқуқӣ дар низоми ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. ћуаллиф дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлили ҷавобгарии  конститутсионӣ – ҳуқуқӣ бо дигар намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ кӯшиш намудааст, мавқеъ ва нақши ҷавобгарии конститутсионӣ–ҳуқуқиро дар низоми ҷавобгарии ҳуқуқӣ муай€н намо€д.

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 31-35.

 

 

46.                  ћеликов ”.ј., муаллими калони кафедраи ҳуқуқи тиҷорати ƒƒ““, номзади илмҳои ҳуқуқ.

 

ћавзӯъ: ЅјЏ«≈ ћј—ЏјЋјҲќ» Ҳ”Қ”Қ»» ћј–Ѕ”“ Ѕј »Қ“»—ќƒ» –јҚјћӢ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола бартари€тҳои иқтисоди рақамӣ тавсиф гардида, баъзе масъалаҳои ҳуқуқии марбут ба соҳаи мазкур таҳлил гардидааст. ’усусан масъалаи танзими ҳуқуқии фаъоли€ти кормандони фосилавӣ ва майдонҳои муомилоти электронӣ баррасӣ гардида, пешниҳод шудааст, ки о€нда дафтарчаҳои меҳнатӣ низ дар шакли  электронӣ ба роҳ монда шуда, инчунин меъЄрҳо доир ба муомилоти электронӣ дар қонунгузорӣ вусъат дода шаванд.

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 36-42.

 

47.                   ƒодоматов —.»., –оссийско-“аджикский (—лав€нский) университет, старший преподаватель кафедры международного права и сравнительного правоведени€, кандидат юридических наук.

 

ћавзӯъ:   ¬ќѕ–ќ—” ќ Ќ≈—ќќ“¬≈“—“¬»» Ќ≈ ќ“ќ–џ’ ѕќЋќ∆≈Ќ»… √–ј∆ƒјЌ— ќ√ќ  ќƒ≈ —ј –≈—ѕ”ЅЋ» » “јƒ∆» »—“јЌ «ј ќЌ” «ќЅ ќЅќ–ќЌ≈»

 

јннотатси€

 

¬ статье идет речь о неточности формулировки в п. «б» ч. 1 ст. 226 √ражданского кодекса –еспублики “аджикистан и противоречии данной нормы «акону –еспублики “аджикистан от 4 но€бр€ 1995 г. є 208 «ќб обороне». ѕредложены  возможные  пути  решени€  указанной проблемы.

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 43-46.

 

 

48.                  ћансурӣ Ў.Ҷ., сардори шуъбаи қонунгузории гражданӣ, соҳибкорӣ ва оилавии ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: ƒј– Ѕќ–ј» ЅјЏ«≈ ћј—ЏјЋјҲќ» »Ҷ–ќ» ”Ҳƒјƒќ–»Ҳќ» ‘ќ»«Ҳќ

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи мазкур сухан дар бораи иҷрои уҳдадориҳои фоизҳо меравад ва тарзи муай€н намудани пардохти фоизҳо баррасӣ карда шудааст. ћуаллиф дар асоси омӯзиши қонунгузории Ҷумҳурии “оҷикистон, »ттиҳоди ƒавлатҳои ћустақил ва таҷрибаи корӣ ҳисоб мекунад, ки дар сатҳи қонунгузорӣ мустаҳкам кардани манъи истифодабарии қоидаҳои моддаи 358  одекси граждании Ҷумҳурии “оҷикистон андозаи фоизҳои солона мувофиқи мақсад буда, зарур аст, ки андозаи фоизҳо аз миқдори ҳақмузди (ставкаи) аз нав моли€кунонӣ  барои давраи муай€ни  вақт муқаррар карда шавад. ћасъалаҳое, ки мавриди баррасӣ қарор дода шудааст, танҳо қисми ниҳо€т ками масъалаи зикршударо дарбар мегирад, ки бо тафсири меъЄрҳо оид ба фоизҳои қонуние алоқаманданд, ки дар моддаи 426  √Ҷ“ оварда  шуда, баъзеи онҳо  моҳи€ти консептуалии илмӣ дошта, ба ин соҳаҳо дахл доранд, аз ҷумла: асос ва шартҳои пайдоиши уҳдадории баррасишаванда; таносуби фоизҳо бо дигар чораҳои ҷавобгарии гражданию ҳуқуқӣ (зиЄн, ноустуворона); имкони€тҳои кам кардани андозаи фоизҳо. јгар дар муҳлати нигоҳ  доштани  пул  ставкаи баҳисобгирӣ иваз шуда бошад, пас фикр менамоем, ки ин фоизҳо аз нав ҳисоб карда шаванд. јммо қонун аз рӯйи қоидаҳои умумӣ муқаррар кардааст, ки ҳақмузди  ҳисобӣ  «ставка дар  рӯзи  иҷрои уҳдадории пулӣ» муай€н карда мешавад.

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 47-57.

 

 

49.                   аримова Ќ., заместитель начальника отдела международного права Ќационального  центра  законодательства при ѕрезиденте –еспублики “аджикистан.

 

ћавзӯъ:   ¬ќѕ–ќ—” ќ ¬»ƒј’ » —ќƒ≈–∆јЌ»» —≈–¬»“”“ј ѕќ «ј ќЌќƒј“≈Ћ№—“¬” –≈—ѕ”ЅЋ» » “јƒ∆» »—“јЌ

 

јннотатси€

 

¬ статье привод€тс€ определени€ и пон€ти€ сервитута и его видов. Ќа основе анализа действующего законодательства –еспублики “аджикистан обсуждены вопросы частного и публичного сервитутов. ѕриведены мнени€ ученых о сервитутах, в том числе о частном и публичном, выражена позици€ автора о необходимости их совершенствовани€.

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 58-63.

 

 

50.                  јнушервони »., сармутахассиси шуъбаи гражданӣ, соҳибкорӣ ва оилавии ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: Ќ»«ќћ» Ќј¬» Ќј‘јҚј ƒј– Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ (–”Ўƒ ¬ј ѕ–ќЅЋ≈ћјҲќ)

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи мазкур сухан дар бораи низоми нафақаи Ҷумҳурии “оҷикистон мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии “оҷикистон «ƒар бораи нафақаҳои давлатӣ ва суғуртавӣ» меравад. »нчунин дар мақолаи мазкур масъалаи рушди қонунгузории нафақа ва роҳи ҳалли проблемаҳо дар соҳаи нафақа баррасӣ шудаанд.

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 64-69.

 

 

51.                  Ўарипов “., доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи ҷино€тӣ ва муқовимат бо коррупси€и ƒонишгоҳи миллии “оҷикистон; «окиров «.’., аспиранти шуъбаи ғоибонаи кафедраи ҳуқуқи ҷино€тӣ ва муқовимат бо коррупси€и ƒонишгоҳи миллии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: “јЎј  ”Ћ ¬ј »Ќ »Ўќ‘» »Ќ—“»“”“» ћ”—ќƒ»–ј» ћќЋ” ћ”Ћ  ƒј– ҚќЌ”Ќ√”«ќ–»» Ҷ»Ќќя“»» “ќҶ» »—“ќЌ» ЎӮ–ј¬Ӣ

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи мазкур сухан дар бораи ташаккул ва инкишофи институти мусодираи молу мулк дар қонунгузории ҷино€тии “оҷикистони Ўӯравӣ меравад. ƒар ҷараЄни омӯзиши масъалаи мазкур ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки мусодираи молу мулк сараввал дар шароити барқарорсозии Ҳокими€ти Ўӯравӣ ҳамчун чораи иқтисодӣ ба муқобили мухолифини сохтори шӯравӣ ба кор бурда мешуд.

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 70-79.

 

 

52.                  Ѕобоҷонзода ».Ҳ., –аиси јрбитражи байналмилалии тиҷоратии назди ѕалатаи савдо ва  саноати Ҷумҳурии “оҷикистон, ходими  калони  илмии  »нститути фалсафа, сиЄсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба  номи ј.ћ. Ѕаҳовиддинови ј» Ҷумҳурии “оҷикистон доктори илмҳои ҳуқуқ.

 

ћавзӯъ: Ҷј¬ќЅ√ј–»» Ҷ»Ќќя“Ӣ Ѕј–ќ» Ҷ»Ќќя“Ҳќ» ’”—”—»я“» »‘–ќ“√ј–ќӢ (Ё —“–≈ћ»«ћ) ¬ј “≈––ќ–»—“»ƒќЎ“ј: ƒј– Ќј«ј–»я ¬ј јћјЋ»я

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи мазкур масъалаҳои назари€вӣ ва амалии ҷавобгарии ҷино€тӣ барои содир намудани ҷино€тҳои хусуси€ти террористӣ ва экстиримтидошта таҳлил шудааст. »нчунин асосҳои банду басти чунин ҷино€тҳо муҳокима шудааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 80-86.

 

 

53.                  Ѕаҳриддинзода —.Ё., муовини €куми директори ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент.

 

ћавзӯъ: ҲќЋј“» Ҷ»Ќќя“ ќ–Ӣ ¬ј“јЏ—»–» ќЌ Ѕј “ј“Ѕ»Қ»  ќЌ—≈ѕ—»я» —»®—ј“» Ҳ”Қ”Қ»» Ҷ»Ќќя“»» Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи мазкур масъалаҳои ҳолати ҷино€ткорӣ дар кишвар ва таъсири он ба давраҳои алоҳидаи татбиқи  онсепси€и сиЄсати  ҳуқуқии ҷино€тии Ҷумҳурии “оҷикистонро зери таҳлил қарор дода шудааст. ћуаллиф нишондодҳои ҷино€ткориро вобаста ба давраҳои алоҳида дар солҳои охир таҳлил намуда, ба хулоса омадааст, ки пасту болоравии нишондодҳо ҷино€ткорӣ ва дар умум ҳолати ҷино€ткорӣ ба татбиқи бевоситаи  онсепси€и мазкур дар “оҷикистон таъсир мерасонад.

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 87-92.

 

 

54.                  —емыкина ќ.»., старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права »нститута законодательства и сравнительного правоведени€ при ѕравительстве –оссийской ‘едерации, кандидат юридических наук.

 

ћавзӯъ: «–≈“–ќ—ѕ≈ “»¬Ќџ…  –”√» ¬ ƒ»Ћ≈ћћ≈ Ћ≈√јЋ»«ј÷»» »Ќ—“»“”“ј ”√ќЋќ¬Ќќ… ќ“¬≈“—“¬≈ЌЌќ—“» ё–»ƒ»„≈— »’ Ћ»÷ ¬ –ќ——»…— ќћ «ј ќЌќƒј“≈Ћ№—“¬≈

 

јннотатси€

 

¬ предлагаемой статье в ретроспективном ключе рассматриваютс€ подходы законодател€, правоведа и практика к легализации института уголовной ответственности юридических лиц в российском уголовном и уголовно-процессуальном праве. “ак, позитивный опыт реформировани€ российского права во второй  половине  XIX  века  позволил провести  анализ норм об уголовной ответственности юридических лиц в ”ложении о наказани€х уголовных и исправительных 1845 г., сделать акцент на процедурных особенност€х применени€ к юридическим лицам мер уголовно-процессуального принуждени€ в ”ставе уголовного судопроизводства 1864 г., а также коснутьс€судебной практики, «графично» вписавшей в обиход правоприменительной де€тельности прецеденты квази уголовной ответственности юридических лиц.

¬ статье на основе анализа нормативных правовых актов 20-80-х гг. XX  века освещены законодательные механизмы признани€ юридических лиц предикатами уголовно-правовых отношений. ¬ продолжении автором актуализированы доктринальные точки зрени€ «proetcontra», озвученные в науке  уголовного права при попытках сконструировать нормы об уголовной ответственности юридических лиц при разработке в 90-х гг. XX века нескольких  проектов ”головного кодекса –оссийской ‘едерации 1996 г.

¬  статье отражаютс€ результаты реализации научного проекта є 16-23-08001-ќ√Ќ/18 «”головна€ и административна€ ответственность юридических лиц за нарушение правил конкуренции», получившего поддержку –оссийского  фонда  фундаментальных  исследований (–‘‘»).

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 93-100.

 

 

55.                   ћ. Ҳамидзод, мутахассиси пешбари шуъбаи иттилооти ҳуқуқӣ ва мураттабсозии ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: ЅјЏ«≈ ј« ѕ–ќЅЋ≈ћјҲќ» “ј“Ѕ»Қ» ѕ–»Ќ—»ѕ» ЁҲ“»ћќЋ»я“» Ѕ≈√”ЌќҲӢ ƒј– ћ”–ќ‘»ј» —”ƒ»» Ҷ»Ќќя“»» Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи мазкур сухан дар бораи принсипи эҳтимоли€ти бегуноҳӣ, мафҳум, моҳи€т, табиати ҳуқуқӣ, нақш ва мавқеи он баҳри ҳифзу ҳимо€и ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд меравад. ‘икру ақидаи олимони соҳа доир ба ҷанбаҳои эҳтимоли€ти бегуноҳӣ баЄн гардида, оид ба омилҳои манфие, ки рио€ накардани эҳтимоли€ти бегуноҳӣ дар пай дошта метавонанд, мисолҳо оварда шудааст. ƒар мақола доир ба баъзе проблемаҳое, ки дар раванди татбиқи принсипи эҳтимоли€ти бегуноҳӣ то ҳол вуҷуд доранд, таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда шуда ва роҳҳои ҳалли он пешниҳод карда шудааст. »нчунин, бо мақсади такмили қонунгузории мурофиавии ҷино€тӣ дар самти танзими принсипи эҳтимоли€ти бегуноҳӣ ва устувор кардани мавқеи он дар қонун таклифу пешниҳодҳои муаллиф баЄн гардидаанд.

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 101-109.

 

 

56.                  Ѕобоҷонзода ».Ҳ., раиси јрбитражи байналмилалии тиҷоратии назди ѕалатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии “оҷикистон, ходими калони  илмии »нститути фалсафа, сиЄсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи  ј.ћ. Ѕаҳовиддинови ј» Ҷумҳурии “оҷикистон доктори илмҳои ҳуқуқ; Ѕадалов ј.ћ., унвонҷӯи »нститути фалсафа, сиЄсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи ј.ћ. Ѕаҳовиддинови ј» Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: «јћ»ЌјҲќ» Ҳ”Қ”Қ» ј–Ѕ»“–ј∆» Ѕј…ЌјЋћ»ЋјЋ»» “»Ҷќ–ј“»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола сухан дар бораи зарурат ва заминаҳои асосии ҳуқуқи таъсиси арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ баЄн гардидаст. »нчунин оид ба вазифаҳои асоси ва самтҳои фаоли€ти арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ ва судҳои ҳакамӣ гуфта шудааст. Ѕарои ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон ва сармо€гузарон пешниҳод гардидааст, ки онҳо ҳангоми  бастани  шартномаҳо аз созишномаи арбитражии ƒастури јрбитражи байналмилалии тиҷоратии “оҷикистон истифода намо€нд.

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 110-113.

 

 

57.                  ћолдабаев —.—., профессор јкадемии государственного управлени€ при ѕрезиденте –еспублики  азахстан по јлматинской области, доктор юридических наук.

 

ћавзӯъ: ≈—“№ Ћ» ƒќ—“ќ…Ќјя јЋ№“≈–Ќј“»¬ј —”ў≈—“¬”ёў≈ћ” ѕ–ј¬ќ—”ƒ»ё  ј«ј’—“јЌј?

 

јннотатси€

 

ƒанна€ стать€ отвечает на вопрос: есть ли достойна€ альтернатива существующему правосудию, котора€ бы помогла избежать или хот€ бы существенно снизить вышеуказанные проблемы? ¬ этой св€зи рассматриваютс€ современные проблемы судебной системы –еспублики  азахстан, которые сгруппированы в семь пунктов и на основе  проведенного исследовани€ предлагаетс€ внедрение в уголовное законодательство  азахстана (материальное и процессуальное) возмездного принципа. «начительное внимание удел€етс€ характерным признакам возмездного принципа в уголовном законодательстве, особенност€м обычного уголовного права казахов, где основными наказани€ми были «аип» и «кун» (штраф и компенсаци€) и отсутствовали тюрьмы, то есть не было такого наказани€ как лишени€ свободы. јвтор предлагает организовать работу по определению расходов на вы€влени€ и раскрыти€ уголовных правонарушений и преступлений, расследование и рассмотрение уголовных дел, возобновить преподавани€ основного предмета «—удебна€ деонтологи€» в цел€х реформировани€ юридического  мышлени€  и  профессионального  менталитета дл€ судей всех уровней в јкадемии правосуди€ при ¬ерховном суде –еспублики  азахстан, открыть научно-исследовательский  центр «—удебной деонтологии» в јкадемии правосуди€ при ¬ерховном суде –еспублики  азахстан  вцел€х научного обеспечени€ преобразовани€ судебной системы.

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 114-120.

 

 

58.                  “абаров Ќ.ј., сардори Ўуъбаи қонунгузорӣ оид ба сохтори давлатӣ, мақомоти судӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: —”ƒ —”ЅЏ≈ “» ј—ќ—»» Ҳ”Қ”Қ» ћ”–ќ‘»ј¬»» ћјЏћ”–Ӣ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола сухан дар бораи ҳуқуқи мурофиавии маъмурӣ меравад. ћуаллиф консепси€ҳои гуногуни ҳуқуқи мурофиавии маъмуриро баррасӣ намуда, ҳисоб мекунад, ки субъекти асосии ҳуқуқи мурофиавии маъмурӣ суд мебошад.

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 121-126.

 

 

59.                  Ѕаймолдина «.’., вице-министр юстиции –еспублики  азахстан.

 

ћавзӯъ: ѕ≈–—ѕ≈ “»¬џ –ј«¬»“»я «ј ќЌќƒј“≈Ћ№—“¬ј –≈—ѕ”ЅЋ» »  ј«ј’—“јЌ ќЅ јƒћ»Ќ»—“–ј“»¬Ќџ’ ѕ–ќ÷≈ƒ”–ј’

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 127-129.

 

 

60.                   ƒавлатов Ќ., мутахассиси шуъбаи илм ва робитаҳои байналмилалии ƒонишкадаи омӯзгории “оҷикистон дар ноҳи€и –ашт.

 

ћавзӯъ: ЌјҚЎ» ј—ќ—√”«ќ–» —”ЋҲ” ¬јҲƒј“» ћ»ЋЋӢ – ѕ≈Ў¬ќ» ћ»ЋЋј“ ƒј– ҲјЋЋ» ћ”Ў »Ћќ“» ќЅ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола нақши јсосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - ѕешвои миллат, ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон, муҳтарам Ёмомалӣ –аҳмон дар ҳалли мушкилоти об баррасӣ шудааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 130-133.

 

 

61.                  Ќазаров ƒ.ƒ., муовини сардори шуъбаи қонунгузории гражданӣ, соҳибкорӣ ва оилавии ћаркази миллии қонунгузории  назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: “јҲЋ»Ћ» ҚќЌ”Ќ√”«ќ–Ӣ ƒј– —ќҲј» »Ҷќ«ј“ƒ»ҲӢ

 

«Қонунгузорӣ» є 3 (31), 2018 июл-сент€бр, саҳ. 134-138.

 

 

62.                   Ѕобокалонов √.ћ., начальник отдела законодательства по труду, миграции и социальной защите Ќационального центра  законодательства  при  ѕрезиденте –еспублики “аджикистан, кандидат юридических наук, доцент; Ўонасридинов  Ќ., ведущий научный сотрудник отдела частного права »нститута философии, политологии и права јЌ –еспублики “аджикистан, кандидат юридических наук, доцент.

 

ћавзӯъ: —“јЌќ¬Ћ≈Ќ»≈, –ј«¬»“»≈ » —ќ¬–≈ћ≈ЌЌќ≈ —ќ—“ќяЌ»≈ »Ќ—“»“”“ј ”„≈Ќ»„≈— ќ√ќ ƒќ√ќ¬ќ–ј

 

јннотатси€

 

¬  насто€щей  статье  рассматриваютс€  некоторые  этапы  развити€  и  совершенствовани€ ученического  договора,  как  самосто€тельного  вида  договора  трудового  законодательства –еспублики  “аджикистан.  ¬  этих  цел€х,  был  проведен  сравнительный  анализ  таких  нормативных правовых  актов,  как:   одекс  «аконов  о  труде  “аджикской  ——–  от  1  €нвар€  1940  года;   одекс «аконов о труде “аджикской ——– от 16 июн€ 1972года; “рудовой кодекс –еспублики “аджикистан от  15  ма€  1997  года;  “рудовой  кодекс  –еспублики  “аджикистан  от  23  июл€  2016  года; ѕостановление  ÷»   —оветов  и  —Ќ   от  26.01.1927г.  "ѕравила  об  ученичестве  у  кустарей  и ремесленников, а  также  в  промысловой  кооперации  и  в  трудовых артел€х"; ѕостановление  ÷»  и —Ќ   —оюза  ——–  от  1  августа  1928  года;  ”казы  ѕрезидиума  ¬ерховного  —овета  “аджикской  ——–  от 26 июл€ 1984 года; от 30 ма€ 1987 г; от 26 июл€ 1988 года, а также некоторые другие нормативные  правовые акты.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 6-14.

 

 

63.                  ћирзоева Ќ., начальник  сектора  анализа  регул€торного воздействи€  Ќационального  центра  законода-тельства  при  ѕрезиденте  –еспублики “аджикистан.

 

ћавзӯъ:  јЌјЋ»« –≈√”Ћя“ќ–Ќќ√ќ ¬ќ«ƒ≈…—“¬»я ¬ –≈—ѕ”ЅЋ» ≈ “јƒ∆» »—“јЌ

 

јннотатси€

 

¬  статье рассматриваютс€ пон€тие анализа регул€торного воздействи€, по€вление данной системы в правотворческой практике –еспублики “аджикистан и других государствах, а также проблемы, возникающие при анализе  регулирующего  воздействи€  нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 15-18.

 

 

64.                  ћаҳмудзода ћ.ј., раиси —уди конститутсионии Ҷумҳурии “оҷикистон, академики ј» Ҷ“, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор.

 

ћавзӯъ:  “јЌ«»ћ»  ќЌ—“»“”“—»ќЌӢ – Ҳ”Қ”Қ»» ћ”Ќќ—»Ѕј“Ҳќ» ќ»Ћј¬Ӣ

 

јнотатси€

 

ƒар мақола ҷанбаҳои назари€вӣ ва амалии танзими  конститутсионӣ-ҳуқуқии муносибатҳои оилавӣ бо истифодаи усули  муқоисавӣ-ҳуқуқӣ  таҳқиқ шудаанд. ƒар ин робита таваҷҷуҳи асосӣ ба мухолифати қонунгузории “оҷикистон дар соҳаи муносибатҳои оилавӣ дода шуда, аз рӯи онҳо хулосабарориҳо карда шудааст. ƒар баробари ин, амали€и судӣ вобаста ба ин масъала низ аз мадди назар дур намонда, мавриди омӯзиши зарурӣ қарор дода шудааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 19-23.

 

 

65.                   ћ. Ҳамидзод, мутахассиси пешбари шуъбаи иттилооти ҳуқуқӣ ва мураттабсозии ћаркази  миллии  қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: ƒј– ’”—”—» “ј–“»Ѕ» “јЎ »Ћ, »Ќ“»’ќЅ, ¬ј ќЋј“ ¬ј ‘јЏќЋ»я“» ћјҶЋ»—Ҳќ» ћјҲјЋЋ»» ¬ј »ЋќЌ» ’јЋҚ “»ЅҚ» ҚќЌ”Ќ√”«ќ–»» Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар ин мақола қонунгузории Ҷумҳурии “оҷикистон дар самти тартиби ташкил, интихоб, ваколат ва фаъоли€ти ћаҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва масъули€ти вакилони маҳаллӣ мавриди таҳлил қарор дода шудааст. ћушкилоти соҳаи мазкур аз ҷиҳати назари€вӣ ва амали€вӣ, бахусус вобаста ба камбудиҳои қонунгузорӣ ва проблемаҳое, ки дар амали€ мавҷуданд, баррасӣ гардида, сабабу роҳҳои ҳалли онҳо баЄн карда шудаанд. ћуаллиф бо мақсади такмили қонунгузории соҳаи мазкур таклифу пешниҳодҳои худро манзур намуда, зарурати қабул ва амалисозии онҳоро асоснок кардааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 24-31.

 

 

66.                  ј. ѕулатов, сардори шуъбаи қонунгузории кишоварзӣ, истифодаи сарватҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зисти ћаркази миллии қонунгузории  назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ.

 

ћавзӯъ: ƒќ»– Ѕј “ј–“»Ѕ» Ѕј—“јЌ» јҲƒҲќ» ЁЋ≈ “–ќЌӢ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола доир ба тартиби бастани аҳди электронӣ тадқиқот  гузаронида шудааст. ƒар робита ба ин муаллиф хусуси€тҳои хоси тартиби фиристодани оферта аз ҷониби €к тарафи аҳд ва аксепти он аз ҷониби тарафи дигари  аҳдро тавассути »нтернет мавриди тадқиқоти илмӣ қарор дода аст. ћуаллифи мақола  кӯшиш  намудааст, то ин  ки тартиби  бастани аҳдҳои электрониро дар  мисоли сомонаҳои интернетие, ки дар минтақаи домени tj фаъоли€т менамо€нд,  мавриди таҳлил  қарор диҳад.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 32-40.

 

 

67.                  “абаров Ќ.ј., сардори шуъбаи қонунгузорӣ оид ба сохтори давлатӣ, мақомоти судӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ћаркази миллии қонунгузории назди  ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ:  »Ҷќ«ј“Ќќћјƒ»Ҳ»» Ќјћ”ƒҲќ» јЋќҲ»ƒј» ‘јЏќЋ»я“» —ќҲ»Ѕ ќ–Ӣ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола сухан оид ба иҷозатномадиҳии намудҳои алоҳидаи  фаъоли€ти соҳибкорӣ меравад. ћуаллиф дар бораи мафҳуми «иҷозатнома (литсензи€)», ки дар қонунгузории давлатҳои аъзои  »ћƒ ва аз ҷониби олимон дода шудааст, гуфта мегузарад. ћуаллиф дар натиҷаи  таҳлили гузаронидашуда барои ба қонунгузории амалкунанда ворид намудани тағйиру иловаҳо таклифҳо пешниҳод менамо€д.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 41-45.

 

 

68.                  јзиззода ».ћ., сармутахассиси –аЄсати ҳуқуқи ƒастгоҳи иҷрои€и ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ:  “јҶ–»Ѕј» √”«ј–ќЌ»ƒјЌ» јћјЋ»®“»  Ҳ»—ќЅЅј–ќЅј– ”Ќ»» ЁЋ≈ “–ќЌӢ

 

јннотатси€

 

ћуаллиф  дар  мақолаи мазкур вобаста  ба  шаклҳои  нави  истифодабарии  ҳисоббаробаркунӣ, €ъне  ҳисоббаробаркунии  электронӣ  тибқи  кортҳои  бонкӣ  таҳлили  илмӣ-амалӣ  гузаронидааст. ћақолаи  мазкур  на  танҳо  масъалаҳои  системаҳои  ҳисоббаробаркуни  электронӣ, хизматрасонии бонкии муштарӣ, балки бисЄр дигар масъалаҳои иқтисодӣ, техникӣ, ҳуқуқӣ ва дигар масъалаҳоеро, ки бевсита бо «савдои кортӣ» алоқаманданд, дарбар мегирад.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 46-49.

 

 

69.                  —аидмуродова “., аспирант  кафедры  транспортного  права  и  правопользование  природными  ресурсами юридического  факультета  “аджикского национального университета.

 

ћавзӯъ: ј “”јЋ№Ќџ≈ Ќјѕ–ј¬Ћ≈Ќ»я —ќ¬≈–Ў≈Ќ—“¬ќ¬јЌ»я Ќќ–ћ «ј ќЌќƒј“≈Ћ№—“¬ј –≈—ѕ”ЅЋ» » “јƒ∆» »—“јЌ ѕќ ¬ќѕ–ќ—јћ ј–≈Ќƒџ “–јЌ—ѕќ–“Ќџ’ —–≈ƒ—“¬

 

јннотатси€

 

¬ данной статье на основе существующих взгл€дов и законодательства анализируетс€ актуальные направлени€ совершенствовани€ норм законодательства –еспублики “аджикистан  по вопросам аренды  транспортных средств.  јвтором  проанализированы  полемика  ученных  по  этому вопросу  и  выдвигаетс€  его позици€  по совершенствованию  законодательства  –еспублики “аджикистан в сфере договора аренды транспортных средств.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 50-56.

 

 

70.                  ћаҳмадшоев ‘., сардори шуъбаи ҳуқуқи байналмилалии ћаркази миллии  қонунгузории  назди ѕрезиденти  Ҷумҳурии “оҷикистон, н.и.ҳ.

 

ћавзӯъ:  “јЏћ»Ќќ“» Ҳ”Қ”ҚӢ - »Ҷ“»ћќ»» ‘јЏќЋ»я“» —ќҲ»Ѕ ќ–ќЌ» »Ќ‘»–ќƒӢ

 

јннотатси€

 

ћақола масъалаҳои ҳуқуқии таъминоти иҷтимоии соҳибкорони инфиродиро дарбар мегирад. “аъкид мегардад, ки андешидани чораҳо ва ислоҳоти иқтисодӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии “оҷикистон боиси пешрафти соҳибкорӣ, бахусус соҳибкории инфиродӣ гардида, мавқеи соҳибкорон дар қонунгузории Ҷумҳурии  “оҷикистон дар  бораи меҳнат тағйир  ва  то  андозае  устувор гардидааст. ћуаллиф, пешниҳод  менамо€д, ки  дар  қонунгузории  амалкунанда  мафҳуми  «низоми таъминоти давлатии иҷтимоӣ» пешбинӣ карда шавад.

ƒар мақола таҳлил, тафриқабандии меъЄрҳои Қонунҳои Ҷумҳурии “оҷикистон «ƒар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии “оҷикистон», «ƒар бораи суғуртаи  иҷтимоӣ» ва дигар санадҳои меъЄрии зерқонунӣ,  ки ба таъминоти  иҷтимоии  соҳибкорони  инфиродӣ  дахл доранд, гузаронида шудааст. Ѕаъзе масъалаҳои ҳуқуқии ҳалталаб дар робита ба татбиқи ҳуқуқи соҳибкорон ба таъминоти  иҷтимоӣ  дар  бахши  кишоварзии иқтисод низ мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд. Ҳамзамон, қисман таҷрибаи јрманистон, Ѕеларус, Қазоқистон ва “уркманистон оид ба таъминоти ҳуқуқии иҷтимоии соҳибкорӣ дар муқоиса  ба €к қатор санадҳои меъЄрии ҳуқуқии байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 57-62.

 

 

71.                  Ќематов ј., муовини саркотиби илмии јкадеми€и илмҳои Ҷумҳурии “оҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ.

 

ћавзӯъ:  “јҲЋ»Ћ» «»ƒƒ» ќ––”ѕ—»ќЌ»» ҚќЌ”Ќ√”«ќ–»»  «јћ»Ќ» Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар мақола қонунгузории замини Ҷумҳурии “оҷикистон ба  мақсади дарЄфт ва  аз байн бурдани  меъЄрҳои хусуси€ти  коррупсионидошта  мавриди баррасӣ ва  таҳлил  қарор дода  шудааст. ƒар натиҷаи таҳлили гузаронидашуда  муаллиф  вобаста ба такмили қонунгузории  замин пешниҳоди мушаххас манзур намудааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 63-67.

 

 

72.                  Ѕаҳриддинзода —.Ё., муовини  €куми  директори  ћаркази  миллии қонунгузории  назди  ѕрезиденти  Ҷумҳурии “оҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент; ’оҷаева Ќ., муаллими  калони  кафедраи  ҳуқуқи  судӣ  ва назорати  прокурории  факултети ҳуқуқшиносии ƒонишгоҳи миллии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ:  ќ»ƒ Ѕј ЅјЏ«≈ ћј—ЏјЋјҲќ» »ЋћӢ - јћјЋ»»  ќ––”ѕ—»я ƒј– Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар  мақолаи  мазкур  муаллифон  масъалаҳои  илмӣ-амалии  коррупси€ро  дар  Ҷумҳурии “оҷикистон  зери  таҳлил  қарор  доданд.  ћуаллифон  мафҳуми  коррупси€ро  аз  нигоҳи  илмӣ  таҳлил карда,  татбиқи  онро  дар  санадҳои  меъЄрии  ҳуқуқии  кишвар  муқоиса  намуда,  хулосаҳои  худро  дар самти беҳтар намудани фаъоли€ти пешгирии коррупси€ пешниҳод намуданд.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 68-71.

 

 

73.                   удратов Ќ., заведующий  кафедрой коммерческого права “аджикского государственного университета коммерции, кандидат юридических наук, доцент.

 

ћавзӯъ:   Ћј——»‘» ј÷»я ѕ–≈—“”ѕЋ≈Ќ»… ѕ–ќ“»¬ ќ—Ќќ¬  ќЌ—“»“”÷»ќЌЌќ√ќ —“–ќя » Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“» √ќ—”ƒј–—“¬ј ѕќ —“≈ѕ≈Ќ» »’ “я∆≈—“» ( ј“≈√ќ–»» ѕ–≈—“”ѕЋ≈Ќ»…)

 

јннотатси€

 

¬ статье рассматриваютс€ проблемы классификации  преступлений против основ конституционного  стро€  в зависимости  от  степени их т€жести (категории  преступлений).  ”   –“  в ст.  18  в  зависимости  от  характера общественной опасности (качественна€ характеристика) и степени общественной  опасности  (количественна€ характеристика), все  де€ни€, предусмотренные ” ,  подраздел€ет  на преступлени€  небольшой  т€жести, средней  т€жести,  т€жкие  и особо т€жкие.  лассификаци€  преступлений против  основ  конституционного  стро€  в  зависимости  от  степени  их т€жести  (категории  преступлений),  безусловно,  вли€ет  на  квалификацию преступлений  на практике,  €вл€етс€  способом  дифференциации  уголовной ответственности  на  законодательном уровне  и  индивидуализации  наказаний на правоприменительном уровне.  роме того,  некоторые виды  классификаций  в  законодательной  практике имеет уголовно-правовое  значение, а в правоприменительной  практике – существенное  уголовно-процессуальное  значение.  лассификаци€ преступлений против основ конституционного стро€, в общем, выполн€ет важную методологическую функцию. ќсуществл€€ классификацию этих преступлений,  она  задает  точное направление ее дальнейшего целенаправленного исследовани€.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 72-76.

 

 

74.                   «окиров «.’., аспиранти шуъбаи ғоибонаи кафедраи ҳуқуқи ҷино€тӣ ва муқовимат бо коррупси€и ƒонишгоҳи  миллии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: ћ”—ќƒ»–ј» ћќЋ” ћ”Ћ  ƒј– Ќј«ј–»я» Ҳ”Қ”Қ» Ҷ»Ќќя“Ӣ: ћј‘Ҳ”ћ, јЋќћј“Ҳќ ¬ј ћќҲ»я“» ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи мазкур сухан дар бораи мафҳум, аломатҳо ва моҳи€ти мусодираи молу мулк дар назари€и ҳуқуқи ҷино€тӣ меравад. ћафҳум, аломатҳо ва  моҳи€ти мусодираи молу мулк ҳамчун институти  ҳуқуқи  ҷино€тӣ аз  нигоҳи олимони ватанию хориҷӣ мавриди таҳлил қарор  гирифта, натиҷаҳои илмии бадастомада боиси такмили қонунгузории ватанӣ мегардад.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 77-83.

 

 

75.                  ћахмадшоев ‘. начальник отдела международного права Ќационального центра законодательства при ѕрезиденте –еспублики “аджикистан, к.ю.н.; јбдуллаев ‘ируз, старший преподаватель кафедры коммерческого права  “√” .

 

ћавзӯъ: Ќ≈ ќ“ќ–џ≈ ѕ–ќЅЋ≈ћџ ¬«ј»ћќ—¬я«» ћ≈∆ƒ”Ќј–ќƒЌќ√ќ » ¬Ќ”“–»√ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌќ√ќ ѕ–ј¬ќ¬ќ√ќ –≈√”Ћ»–ќ¬јЌ»я ќ“ЌќЎ≈Ќ»… —ќЅ—“¬≈ЌЌќ—“»

 

јннотатси€

 

јвторами в научной статье рассмотрены некоторые вопросы международного и внутригосударственного правового регулировани€ отношений,  в  частности  отношений собственности  с  научно-практической  и доктринальной точки зрени€.  “акже  проведен сравнительно  анализ  норм международного права  и внутригосударственного  права  отдельных стран —Ќ√. ќпределена роль норм международного права  признанных государством, в особенности “аджикистаном, способы их реализации во внутригосударственном праве. Ќар€ду с основными источниками права в статье обосновываетс€ наличие вспомогательных источников права, международные  торговые обычаи, обобщены  причины  разработки,  и  степень их  применени€  во внутреннем  законодательстве  –еспублики  “аджикистан. —тавитс€  вопрос  об  обоснованности применени€ международных торговых обычаев на территории –еспублики “аджикистан.

–ассмотрены зарубежные и отечественные  научные направлени€  соотношений международного и внутригосударственного права. јвторы  соглашаютс€  с тем,  что  наиболее распространенной  в  насто€щее  врем€  в  “аджикистане  концепцией  €вл€етс€  концепци€  о  примате международного  права,  суть  которой  сводитс€ к тому, что внутреннее  право  есть  часть международного  права,  и  предписани€  последнего  только  при  условии  их  признани€  €вл€ютс€ об€зательными дл€ первого.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 84-92.

 

 

76.                   аландарзода ћ.—., соискатель »нститута философии, политологии и права јкадемии наук –еспублики “аджикистан.

 

ћавзӯъ:  ќ—ќЅ≈ЌЌќ—“» —”ƒ≈ЅЌќ… «јў»“џ »ћ”ў≈—“¬≈ЌЌџ’ ѕ–ј¬ –≈Ѕ®Ќ ј ¬ –≈—ѕ”ЅЋ» ≈ “јƒ∆» »—“јЌ

 

јннотатси€

 

¬ насто€щее врем€ одной  из основных задач судебной системы в –еспублике  “аджикистан €вл€етс€  судебна€  форма  защиты  прав  ребенка.  ¬ этом направлении в насто€щей статье рассматриваютс€ особенности осуществлени€  судом  де€тельности  по  восстановлению  нарушенных прав и свобод ребенка и предупреждению правонарушений. –ассматриваютс€ разные виды защиты прав  ребенка,  причины нарушени€  имущественных  прав  ребЄнка  и  их  рассмотрение  в законодательстве –еспублики “аджикистан.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 93-100.

 

 

77.                  –аззоқов Ѕ.Ҳ., профессори ƒонишгоҳи давлатии тиҷорати “оҷикистон, д.и.ҳ.; –аззоқзода “.ћ., коромӯз - тадқиқотчии ћаркази мусоидати ҳуқуқӣ ба рушди соҳибкорӣ.

 

ћавзӯъ:  ќ»ƒ Ѕј ЅјЏ«≈ ћј—ЏјЋјҲќ» —јЋќҲ»я“» –ј»—» ¬»Ћќя“, ЎјҲ–, ЌќҲ»я

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи мазкур баъзе  масоили марбут ба салоҳи€ти раисони вило€т, шаҳр, ноҳи€,  ки тибқи қонунгузории  “оҷикистон ба мақомоти  намо€ндагии маҳаллии ҳокими€ти давлатӣ ва мақомоти иҷрои€и  маҳаллии  ҳокими€ти  давлатӣ сарварӣ  менамо€д, баррасӣ  мешаванд. “аъкид мегардад,  ки  дар  таҷрибаи давлатдории  шӯравӣ  ва чанд соли аввали  баъди  истиқлоли€ти  кишвар чунин  шахси  мансабдори маҳаллӣ  вуҷуд надошт  ва  ин  ҳолат  боиси  душворӣ дар  таҳлили  илмии вазъи  ҳуқуқии  ниҳоди  мазкур  мегардад.  “асаввуроти  сатҳии  кормандони алоҳидаи  амалӣ  ва мавҷуди€ти  меъЄрҳои  дуҳӯраи ҳуқуқӣ,  ҳамчунин  ғайрифаъол  будани  мақоми  қонунгузори  кишвар дар  тафсири  қонунҳо  боиси нофаҳмиҳо  дар  амали€и идорӣ мегардад,  ки  аз  ҷумлаи  он  аз  доираи салоҳи€т  баромадани иҷрокунандаи вазифаи  раис мебошад. Ѕо дарназардошти ҷамъбасти амали€и идорӣ муаллифон  пешниҳодро  нисбати  дар  сатҳи  қонунгузорӣ  ба  таври  тафриқавӣ  мустаҳкам кардани ваколатҳои раис ва иҷрокунандаи вазифаи раис асоснок менамо€нд.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 101-105.

 

 

78.                  ”марова  ., профессор кафедры правоведени€  аракалпакского государственного университета им. Ѕердаха.

 

ћавзӯъ: »Ќ¬≈—“»÷»ќЌЌјя ѕќЋ»“» ј ”«Ѕ≈ »—“јЌј: ћќ“»¬ј÷»» »Ќ¬≈—“ќ–јћ

 

јннотатси€

 

¬  статье анализируютс€  отдельные  проблемы в привлечении  инвестиций  в экономику ”збекистана,  такие  как  отсутствие  эффективно  действующей системы реализации инвестиций, долгосрочной единой концепции формировани€  инвестиционных  программ,  отсутствие точной процессуальной нормы  рассмотрени€  инвестиционного  спора  в  судах.  јвтор  высказывает свое видение по некоторым положени€м проекта »нвестиционного кодекса, который в насто€щее врем€ обсуждаетс€ в  профессиональных  кругах,  а  также считает,  что  дл€  улучшени€  инвестиционного климата, существенным фактором  €вл€етс€  наличие  действенного  правового  механизма разрешени€ инвестиционных споров в судах ”збекистана.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 106-109.

 

 

79.                   ј. Ўрайер, судь€ ¬ысшего административного суда федеральных земель Ѕерлин-Ѕранденбург, доктор права.

 

ћавзӯъ: ѕ–»Ќ÷»ѕџ јƒћ»Ќ»—“–ј“»¬Ќќ√ќ ѕ–ќ÷≈——ј ѕќћ»ћќ »Ќ ¬»«»÷»ќЌЌќ√ќ ѕ–»Ќ÷»ѕј

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 110-117.

 

 

80.                  «арифов ”., мутахассиси пешбари шуъбаи қонунгузории гражданӣ, соҳибкорӣ ва оилавии ћаркази миллии қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: “јЌ«»ћ» Ҳ”Қ”Қ»» ‘јЏќЋ»я“» —ќҲ»Ѕ ќ–»» »Ќ‘»–ќƒӢ ƒј– ћ»Ќ“јҚјҲќ» ќ«ќƒ» »Қ“»—ќƒ»» Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ

 

јннотатси€

 

ƒар мақолаи мазкур муаллиф танзими ҳуқуқии соҳибкори инфиродиро дар минтақаҳои  озоди иқтисодӣ  мавриди  баррасӣ  қарор  дода,  инчунин  €к  қатор пешниҳодҳоро оид ба рушди соҳибкори инфиродӣ дар замони соҳибистиқлоли€т пешниҳод намудааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 118-123.

 

 

81.                  –ахимзода ”.’., соискатель »нститута философии, политологии и права имени ј.ћ. Ѕаховиддинова јкадемии наук –еспублики “аджикистан, майор милиции.

 

ћавзӯъ: ќ—ќЅ≈ЌЌќ—“» ќЅЏ≈ “ј ¬ќ¬Ћ≈„≈Ќ»я  Ќ≈—ќ¬≈–Ў≈ЌЌќЋ≈“Ќ≈√ќ ¬ —ќ¬≈–Ў≈Ќ»≈ ѕ–≈—“”ѕЋ≈Ќ»я

 

јннотатси€

 

¬  статье  рассматриваютс€  проблемы  особенностей  объекта  вовлечени€  несовершеннолетнего в совершении  преступлени€. ќбъектом  преступлени€  признаетс€  то,  на  что  пос€гает  преступное де€ние  лица,  чему  причин€етс€  вред  или  создаетс€  угроза  причинени€  вреда.  —ложность установлени€  объекта  статьей  165  ”   –“,  то есть вовлечение  несовершеннолетних  в  преступную де€тельность,  прежде  всего,  обусловлена  особенност€ми  уголовно-правовой  охраны несовершеннолетних,  их  прав  и  законных  интересов.  Ќравственное  и  психологическое  развитие ребенка,  которое  €вл€етс€  важнейшей  гарантией  становлени€  будущей  личности,  во  многом  зависит от  социальных  условий  и  иных  обсто€тельств.  ѕоэтому  объектом  охраны  уголовного  права €вл€етс€ не  только  жизнь,  здоровье,  честь,  свобода  человека,  но  и  обеспечивающие  услови€  всестороннего развити€  ребенка,  и  общественные отношени€.  ”читыва€  определение  ст.  165  ”   –“,  необходимо признать родовым  объектом  преступлений  общественные  отношени€, св€занные с обеспечением условий дл€ нормального  нравственного  и  физического  развити€  человека, а  в  рассматриваемом случае  несовершеннолетнего.  ”становлено,  что  непосредственным  объектом  вовлечени€ несовершеннолетнего  в  совершение  преступлени€  €вл€ютс€  конкретные  общественные  отношени€, которым непосредственно причин€етс€ вред преступлением.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 124-129.

 

 

82.                   ’амрокулзода Ѕ.ј., соискатель отдела частного права »нститута  философии, политологии и права им. ј.ћ. Ѕаховаддинова јкадемии наук –еспублики “аджикистан.

 

ћавзӯъ: ¬Ћјƒ≈Ќ»≈: ‘ј “ »Ћ» ѕ–ј¬ќ

 

јннотатси€

 

¬  данной  статье  рассмотрены  вопросы  касающиес€  пон€ти€  владени€,  особенно анализирована категори€ владение как фактическое состо€ние и как правомочи€ собственника.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 130-134.

 

 

83.                  —олиев –., „резвычайный и ѕолномочный ѕосол –еспублики “аджикистан в јзербайджанской –еспублике, кандидат политических наук.

 

ћавзӯъ: —ќ“–”ƒЌ»„≈—“¬ќ ћ≈∆ƒ” –≈—ѕ”ЅЋ» ќ… “јƒ∆» »—“јЌ » ≈¬–ќѕ≈…— »ћ —ќё«ќћ ¬ ќЅ–ј«ќ¬ј“≈Ћ№Ќќ… —‘≈–≈

 

јннотатси€

 

¬ данной статье освещаетс€ сотрудничество “аджикистана с ≈вропейским —оюзом в области образовани€. јнализируетс€ динамика развити€  двусторонних  отношений  в  данной  сфере,  в частности  в  рамках  программ  ≈—  “емпус,  Ёразмус  ћундус  и  Ёразмус+.  —опоставл€ютс€  данные участи€ “аджикистана в образовательных программах ≈—.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 135-142.

 

 

84.                  ®ров ј.ј., мутахасисси шуъбаи қонунгузорӣ оид ба меҳнат, муҳоҷират ва ҳифхи ӣҷтимоии ћаркази милли қонунгузории назди ѕрезиденти Ҷумҳурии “оҷикистон.

 

ћавзӯъ: ћ”Ў »Ћќ“» —ќҲј» —”Ғ”–“ј» Ҷ”ћҲ”–»» “ќҶ» »—“ќЌ (ћјЏЋ”ћќ“» ћ”’“ј—ј–)

 

јннотатси€

 

ћақолаи мазкур  ба масъалаҳои  соҳаи суғурта дар  “оҷикистон бахшида шудааст. ƒар он рушд ва проблемаҳои соҳаи суғурта, аз ҷумла танзими ҳуқуқии  он, ҳуқуқ  ва  уҳдадориҳои  шахсони суғурташаванда, маблағгузории суғуртавӣ мавриди таҳлил қарор дода шудааст.

 

«Қонунгузорӣ» є 4 (32), 2018 окт€бр-декабр, саҳ. 143-148.