қӣ ҷ ҳ ҳ ҳ ҳққӣ .
ӣ ҳ
6 December 2019 (09:36)
5 December 2019 (09:21)
25 November 2019 (09:32)
18 November 2019 (10:13)
15 November 2019 (10:14)


ҳ қӣ
Ӯ Қ ҶҲ Ҷ Ҳ ҲҶһ

 

31 2019 қ Ҷҳ ҷ ӯ « қ Ҷҳ ҷ ҳ ҳҷ» . ҳ ӣ ҳ ққ ҷҳӣ .

ҳ қ Ҷҳ ҷ ҳ ҳ ҳ ғ . ҳ ҳ ҳ , Ҳ, Ҷҳ ҷ, ҳ ҳ ӣ – ҳ ӣ ҳ ҳ ҳҷ ҳ ҷ . ҳ ҷ ҳ ҳ ҷ , ҳ . , ҳӯ ҳ қ ҳ ҳҳ ӯ , ҳ ҳҷ . ҷӣ-ҳққ , ҳҳ , ҳ ҳ ҷӣ, ҳҷ . ӯ, ҷ ҳ ҷӣ ҳ ҳ қ ҷ ҳ қ .

қ ҳ , ҳ ӯҳ ҷ ҳ , қҳ .

Ҳ, ҳӯҳ қ ҳҷ ӯҳ ҳ ҷ ҳ . , ҷ ҳ . . ҳ, ҳҷ ғ ҳӣ ӯ « ҳҷ Ҷҳ ҷ», .. ҳққ қ ҷӣ ҷ ҳ  ҷ ӯ « : », .. ӣ ӯ « ӣ ҷ қ ҳ ҳҷ», . .  ӣ ҳ ҳҷ ӣ ҳ ҳ, ҳҷ ғ ҳӣ ӯ «қ ҳ ҷӣ ӣ», ҷ .. ҳ ӣ ҳққ Ҷҳ ҷ, ӯ « ҳҷ – ҳ ҷӣ Ҷҳ ҷ», Ққ . ҳққ ӯ « ҳ ҳққ ӣ қ Ҷҳ ҷ ҳ ҳҷ», . ҳққ ҳҷ, ӯ « қ Ҷҳ ҷ ҳ ҳҷ», Ҳҷ . ӯҳҳ ҳ ӯ « ғ қ ҳҷ ҳӣ ҳҷ Ҷҳ ҷ», . қ ӣ, ҳ ӣ ҳ ҳ ӯ «- - », . Ҳ ҳққӣ , ӯ « - », қ ӣ, ҳӣ ӯ « », Ҷӯ ҳ ӯ «ҳ қӣ-ҳққ қ ҳ ҳҷ Ҷҳ ҷ ҳ », ҳ . қ ӣ, ҳӣ ӯ «ҳ қӣ-ҳққ қ ҳ ҳҷ Ҷҳ ҷ ҳ ҷ Ққ», Ғ .. қӣ , ӯ «ҳҷ ҳққ », . ҳққ ӯ « : », .  қӣ ҳ, ҳҷ ҷӣ ӯ «Қ ҳҷ: ҳ» Ғ.. қӣ ҳ, ҳҷ ҷ ӯ «ҳ ҳққ ҳққ ҳҷ ҳ ҳ » ӯҳ ҳ .

ӯҳ ҳ  ҷ ҳ .