Рушди устувори сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвар аз заминаҳои мустаҳками меъёрии ҳуқуқӣ вобаста аст.
Эмомалӣ Раҳмон
Дар бораи Марказ
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ
Консепсия ва барномаҳои давлатӣ
Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Корҳои илмӣ ва таҳлилӣ
Маҷаллаи "Қонунгузорӣ"
Ҳамкорӣ
Сафарҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ
Китобхона
Шарикон
 
 
Талабот барои чопи мақола
Дар ҳар як мақолаи илмии пешниҳодгардида бояд маълумотҳои зерин ҷой дошта бошад:
  

1.  МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН

- насаб, ном ва номи падари муаллиф/ муаллифон (бо забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ);

- номи пурраи мақомот – вазифа, рутба, унвони илмӣ, агар хориҷӣ бошад – қайди шаҳр, давлат (бо се забон);

- почтаи электронии муаллиф/муаллифон (телефон барои тамоси муҳаррирон);

- акси муаллиф дар формати JPEG. 

2. НОМИ МАҚОЛА

Бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ оварда мешавад. 

3. КАЛИДВОЖАҲО

Бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ оварда мешаванд. Калидвожаҳо ё ибораҳо аз якдигар бо аломати нуқтавергул (;) ҷудо карда мешаванд. 

4. АННОТАТСИЯ

Бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ оварда мешавад. 

5. БАХШҲОИ МАВЗӮӢ

Нишон додани рамзи «КУД» ё «КОА» тибқи талаботи амалкунандаи тахассусии кормандони илмӣ (замимаҳои 1 ва 2). 

6. ОРОИШИ МАТН

Доираи саҳифа: 3 см аз чап; 1 см аз рост; 2 см аз боло ва 2 см. аз поён.

Шрифт: Times New Roman TJ 14 кгл; Times New Roman 14 кгл (барои матни русӣ).

Фосилаи камтарин аз 1.5.

Сархат: 1.25.

Ориентатсия: «книжная»; бе гузоштани саҳифа; бе кўчонидан аз сатр ба сатр; истиноди библиографӣ ба сарчашма дар дохили матн, бо ишораи рақамҳо дар дохили қавси кунҷӣ: «[1]». Агар саҳифа дошта бошад: «[1, с. 12]». Такрори истинод бо ишораи рақами истиноди қаблӣ ва рақами саҳифаи нав меояд.

Барномаи таҳрирӣ: бастаи Microsoft Office - Word 2003 ё Word 2007.

Номи мақола: дар маркази сатр; бе фосила; бо ҳарфҳои калон.

Матн: баробаркунӣ – «по ширине».

Ҳаҷми саҳифа: на камтар аз 7 саҳифа (барои мақолаи илмӣ)

 

Шакли намунавии барасмиятдарории рўйхатҳои библиографӣ

МАҚОЛА АЗ МАҶАЛЛАҲО ВА МАҶМӮАҲО

Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2004, №12, қ.1, мод. 699.

Баҳриддинов С.Э. Доир ба баъзе масъалаҳои назарияи пешгирии ҷинояткорӣ // Қонунгузорӣ. 2011. №1. С. 68-72.

МОНОГРАФИЯҲО:

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки : учебник для вузов. – 2-е изд. – М. : Проспект, 2006. С. 305-412.

АВТОРЕФЕРАТҲО

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки документов в библиотеке: Автореф. дисс. … канд. техн. наук. - Новосибирск, 2000. -18 с.

ДИССЕРТАТСИЯҲО

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-Кавказского региона : Дисс. … канд. полит. наук. - М., 2002. С. 54-55.

ШАРҲҲОИ ТАҲЛИЛӢ

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. - М. : ИМЭМО, 2007. - 39 с.

МАВОДҲОИ КОНФЕРЕНСИЯҲО

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. конф., Ярославль, 2003. 350 с.

ҲУҶҶАТҲО АЗ ИНТЕРНЕТ

Смертина П. Исламский банкинг пришел в Россию [Манбаи электронӣ] //URL:http://www.banki.ru/news/bankpress/ (санаи муроҷиат: 12.09.2016).

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш» аз 5 марти соли 2007 [Манбаи электронӣ] //URL:http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/2007/ (санаи муроҷиат: 12.10.2016).

 
 

Замимаи 1.

УДК 34. ҲУҚУҚ. ИЛМҲОИ ҲУҚУҚШИНОСӢ

Рамзи УДК

Тавсиф

340

Ҳуқуқ ба пуррагӣ. Пропедевтика. Методҳо ва илмҳои ҳуқуқии ёрирасон

341

Ҳуқуқи байналмилалӣ

342

Ҳуқуқи давлатӣ. Ҳуқуқи конститутсионӣ. Ҳуқуқи маъмурӣ

343

Ҳуқуқи ҷиноятӣ. Истеҳсолоти судии ҷиноятӣ. Криминология. Криминалистика

344

Шаклҳои махсуси ҳуқуқи ҷиноятӣ. Ҳуқуқи ҷиноятии ҳарбӣ. Ҳуқуқи ҷиноятии баҳрӣ. Ҳуқуқи ҷиноятии ҳарбӣ-ҳавоӣ

346

Ҳуқуқи ҳоҷагӣ

347

Ҳуқуқи гражданӣ. Истеҳсолоти судӣ

348

Ҳуқуқи калисо

349

Соҳаҳои махсуси ҳуқуқ. Соҳаҳои ҳуқуқи хусусияти омехтадошта

34.01

Табиати ҳуқуқ. Қисмҳои ҳуқуқ. Назарияҳои ҳуқуқӣ. Соҳаҳои татбиқ. Доираи амали ҳуқуқ

34.02

Шарти мавҷудияти ҳуқуқ. Аломатҳои конститутсионӣ. Қобилияти ҳуқуқдорӣ

34.03

Амали ҳуқуқ. Ҳуқуқ ва афзалиятҳои ташкилкунанда ва ҳифзкунандаи санадҳои ҳуқуқӣ. Оқибатҳои робитаи дуҷониба ва ҳолатҳои эҷодкунандаи санадҳои ҳуқуқӣ барои тарафҳо, шахсони сеюм ва ҷамъият. Саркашӣ аз ҳуқуқ. Вайронкунии ҳуқуқ. Ҷавобгарӣ. Ҷуброни зарар

34.04

Тағйирёбӣ ва ҳаракати ҳуқуқ

34.05

Қиёси ҳуқуқҳо

34.06

Саволҳои методӣ-техникӣ

34.07

Сохти берунаи ҳуқуқ. Мақомоти маъмурӣ. Шаклҳои беруна. Салоҳият. Ҳаракатҳои ҳуқуқӣ

34.08

Ҳайат

34.09

Масъалаҳои дигар

  

Замимаи 2.

 

Ҳуқуқ

 

 

6D030100

 

 

Ҳуқуқшиносӣ

 

12.00.01

Назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ; таърихи таълимот оид ба ҳуқуқ ва давлат

 

12.00.02

Ҳуқуқи конститутсионӣ;

мурофиаи судии конститутсионӣ; ҳуқуқи мунисипалӣ

 

 

 

12.00.03

Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи

соҳибкорӣ; ҳуқуқи оила; ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ

12.00.04

Ҳуқуқи молиявӣ; ҳуқуқи андоз; ҳуқуқи буҷетӣ

12.00.05

Ҳуқуқи меҳнат; ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ

 

12.00.06

Ҳуқуқи замин; ҳуқуқи захираҳои табиӣ, ҳуқуқи аграрӣ; ҳуқуқи экологӣ

12.00.07

Ҳуқуқи корпоративӣ; ҳуқуқи энергетикӣ

 

12.00.08

Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва

криминалогия; ҳуқуқи ҷиноии иҷроӣ

12.00.09

Мурофиаи ҷиноӣ

12.00.10

Ҳуқуқи байналхалқӣ; ҳуқуқи аврупоӣ

 

12.00.11

Фаъолияти судӣ; фаъолияти прокурорӣ; фаъолияти ҳимояи ҳуқуқ ва фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ

 

 

 

12.00.12

Криминалистика; фаъолияти судӣ-экспертӣ; фаъолияти фаврӣ- ҷустуҷуӣ

12.00.13

Ҳуқуқи иттилоотӣ

 

 

12.00.14

Ҳуқуқи маъмурӣ; мурофиаи маъмурӣ

12.00.15

Мурофиаи гражданӣ; мурофиаи ҳакамӣ