қ ӣ ҳ ҳққ ҷ қ қ қҳ , ҳ ҷ ҳ қ ҳ.
ӣ ҳ
16 September 2019 (09:17)
4 September 2019 (13:48)
26 August 2019 (08:10)
14 August 2019 (13:31)
31 July 2019 (13:26)


ҳ қӣ
Қ
ҳ қ ҳ ҳ ҷ :
  

1. 

- , / ( ҷӣ, ӣ ӣ);

- қ – , , ӣ, ҷӣ – қ ҳ, ( );

- / ( ҳ);

-   JPEG. 

2.  Қ

ҳ ҷӣ, ӣ ӣ . 

3. Ҳ

ҳ ҷӣ, ӣ ӣ . ҳ ҳ қ (;) ҷ . 

4. 

ҳ ҷӣ, ӣ ӣ . 

5. Ҳ ӮӢ

«» «» қ ӣ (ҳ 1 2). 

6.

ҳ: 3 ; 1 ; 2 2 . .

: Times New Roman TJ 14 ; Times New Roman 14  (  ӣ).

  1.5.

: 1.25.

: «»; ҳ; ; ӣ , қҳ қ ҷӣ: «[1]». ҳ : «[1, . 12]». қ қӣ қ ҳ .

 ҳӣ:  Microsoft Office - Word 2003  Word 2007.

қ: ; ; ҳҳ .

: ӣ – « ».

Ҳҷ ҳ: 7 ҳ ( қ ӣ)

 

ҳ ӣ

Қ ҶҲ ҶӮҲ

ҷ Ҷҳ ҷ, . 2004, 12, қ.1, . 699.

ҳ .. ҳ ҷӣ // Қӣ. 2011. 1. . 68-72.

Ҳ:

.. : . – 2- . – . : , 2006. . 305-412.

Ҳ

.. , : . . … . . . - , 2000. -18 .

Ҳ

.. : - : . … . . . - ., 2002. . 54-55.

ҲҲ ҲӢ

: . , . 2007 / . . , - . . - . : , 2007. - 39 .

Ҳ Ҳ

: : . . . ., , 2003. 350 .

ҲҶҶҲ

. [ ӣ] //URL:http://www.banki.ru/news/bankpress/ ( ҷ: 12.09.2016).

Қ Ҷҳ ҷ « ҷӣ » 5  2007 [ ӣ] //URL:http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/2007/ ( ҷ: 12.10.2016).

 
 

1.

34. ҲҚҚ. Ҳ ҲҚҚӢ

340

Ҳққ ӣ. . ҳ ҳ ҳққ

341

Ҳққ ӣ

342

Ҳққ ӣ. Ҳққ ӣ. Ҳққ ӣ

343

Ҳққ ҷӣ. ҳ ҷӣ. .

344

ҳ ҳққ ҷӣ. Ҳққ ҷ ҳӣ. Ҳққ ҷ ҳӣ. Ҳққ ҷ ҳӣ-ҳӣ

346

Ҳққ ҳҷӣ

347

Ҳққ ӣ. ҳ ӣ

348

Ҳққ

349

ҳҳ ҳққ. ҳҳ ҳққ

34.01

ҳққ. Қҳ ҳққ. ҳ ҳққӣ. ҳҳ қ. ҳққ

34.02

ҷ ҳққ. ҳ ӣ. Қ ҳққӣ

34.03

ҳққ. Ҳққ ҳ ҳ ҳ ҳққӣ. қҳ ҷ ҳҳ ҷ ҳ ҳққӣ ҳ, ҷ. ӣ ҳққ. ҳққ. Ҷӣ. Ҷ

34.04

ғӣ ҳ ҳққ

34.05

Қ ҳққҳ

34.06

ҳ ӣ-ӣ

34.07

ҳққ. қ ӣ. ҳ . ҳ. Ҳҳ ҳққӣ

34.08

Ҳ

34.09

ҳ

  

2.

 

Ҳққ

 

 

6D030100

 

 

Ҳққӣ

 

12.00.01

ҳққ; ҳққ

 

12.00.02

Ҳққ ӣ;

ӣ; ҳққ ӣ

 

 

 

12.00.03

Ҳққ ӣ; ҳққ

ҳӣ; ҳққ ; ҳққ қ ӣ

12.00.04

Ҳққ ӣ; ҳққ ; ҳққ ҷӣ

12.00.05

Ҳққ ҳ; ҳққ ҷӣ

 

12.00.06

Ҳққ ; ҳққ ҳ ӣ, ҳққ ӣ; ҳққ ӣ

12.00.07

Ҳққ ӣ; ҳққ ӣ

 

12.00.08

Ҳққ ҷӣ

; ҳққ ҷ ҷӣ

12.00.09

ҷӣ

12.00.10

Ҳққ қӣ; ҳққ ӣ

 

12.00.11

ӣ; ӣ; ҳ ҳққ ҳ ҳққ

 

 

 

12.00.12

; ӣ-ӣ; ӣ- ҷҷӣ

12.00.13

Ҳққ ӣ

 

 

12.00.14

Ҳққ ӣ; ӣ

12.00.15

ӣ; ҳӣ